Aj tento rok sa zo Slovenska na Turíce chystáme na rakúsku národnú púť do Mariazellu. Ako obvykle, z Bratislavy sa presunieme vlastným autobusom (ak bude dosť záujemcov na naplnenie autobusu), alebo vlakom do Klangenu, odkiaľ budeme putovať do samotného Mariazellu prekrásnou prírodou. Spanie je zabezpečené na farách a na druhý deň v super stodole na sene. Nejde o náročnú akciu na výdrž – veľký batoh odvezie autobus (alebo auto od rakúskych organizátorov) na miesta prespania a my kráčame s malými ruksačikmi s jedlom.

Základné údaje o akcii

Miesto konania: Klangen – Mariazell (Rakúsko)

Počet dní: 3

Dátum: 18.5. – 20.5.2024

Obtiažnosť: 1.5/2

Maximálny počet ľudí: 45

Ubytovanie: na fare a v gazdovskom dvore na sene

Charakter trasy: Celá trasa meria asi 90 km, pričom putujeme s malými batohmi. Trasa vedie väčšinou po lúkach, lesoch, poľných cestách.

 Podujatie sa uskutoční v zmysle aktuálnych protiepidemických opatrení.

Podrobné informácie o akcii

Trasa:

Sobota 18. mája – 9:00 – stretnutie s rakúskou skupinou a spoločná modlitba v Klangene/Dietmannsdorfe pri železničnej stanici, odchod do Grunau/Hofstetten – sedliacky dvor „Gnauod“ – Wetterlucke – obedňajšia prestávka v bufete u rodiny Konig (cca 15:45), Kirchberg/Pielach, fara (cca 17:30), ruženec, 19:00 – sv. omša vo farskom kostole, po nej býva adorácia.

Nedeľa 19.  mája – Turíce 6:30 – ranná modlitba vo farskom kostole Kirchberg/Pielach, 7:00 – odchod do Schwarzenbachu (cca 5 hod cesty pešo), 12:00 – obedňajšia prestávka v Schwarzenbachu (možnosť teplého jedla v reštaurácii), 14:00 sv. omša, po nej odchod okolo pamätného „dreveného kostolíka“ do Annabergu, kam prídeme asi o 18:45.

Pondelok 20. mája – Turíčny pondelok 7:15 – ranná modlitba pri hostinci „Sägemuhle“, po nej odchod, 9:15 – Fadental, ďalej k „Wuchtelwirtin- hospodyňa s buchtami“ (reštaurácia), 11:30 – spoločný ruženec pri kaplnke brata Klausa, ďalej cez Habertheuer Sattel ku Stehralm – zastávka vleku, 15:45 – vstup do Mariazellu cez krížovú cestu do baziliky, 16:30 – sv. omša v bazilike, 18:30 – spoločný odchod na parkovisko autobusov, odchod do Bratislavy.

Ubytovanie:

Prenocovanie je prvú noc na fare a druhú na gazdovskom dvore v sene. Ak máš alergiu, dá sa aj priamo v dome. Prípadne ak máš záujem o prenocovanie v penzióne s raňajkami, cena je cca 50-60,- eur/noc. V tomto prípade je potrebné to napísať do poznámky pri prihlásení.

Doprava:

High luxus – vlastný autobus priamo z Bratislavy, ktorý nás odvezie do Klangenu. Potom vezie všetku našu batožinu na miesta prespania. Nakoniec nás odvezie z Mariazellu do Bratislavy.

Ak by nás bol menši počet a autobus by bol preto príliš drahý, je možné že pôjdeme alternatívou – vlakom. Z tohto dôvodu je potrebné ak sa rozhodneš isť čo najskôr sa prihlásiť a zaplatiť poplatok (aby sme vedeli či je nás dosť a môžeme objednať autobus). Každopádne dáme vedieť, ak sa niečo bude meniť ohľadom cestovania.

Počasie:

Dúfame, že krásne letné  No putujeme za každého počasia.

Výdavky:

Cesta: vlastný autobus =  cca 50  eur v závislosti od počtu účastníkov (cesta Bratislava – Klangen, Mariazell – Bratislava)

Ubytovanie: 2x noclah (1 noc/8 eur), súkromné ubytovanie v penzióne 40-50 eur/noc
Príspevok na režijné náklady: 4 eur

Spolu:
Cena za púť je 70 eur (podľa spôsobu dopravy a počtu budeme vracať alebo sa bude doplácať). Platbu je potrebné zrealizovať do 12.5.2024 na číslo účtu: SK11 8360 5207 0042 0154 6243. Ako variabilný symbol uveď svoj dátum narodenia v tvare DDMMRRRR a do poznámky pre prijímateľa uveď svoje meno a priezvisko.

Vzhľadom na to, že počet účastníkov je obmedzený na kapacitu autobusu (40), za účastníka púte vás evidujeme po prihlásení A ZAPLATENÍ. Ak sa kapacita naplní (prvých 40 zaplatených ľudí) zaradíme vás do zoznamu náhradníkov.

V prípade zrušenia účasti  menej ako 7 dní pred odchodom je vrátenie poplatku možné iba vtedy, ak boli celkové náklady na púť pokryté (zaplatenie autobusu + organizačné náklady)

Budeme radi, ak prepošleš tuto pozvánku aj ďalším svojim kamarátom.

Spôsob prihlasovania:

Prihlasovanie cez formulár. https://forms.gle/d9AxZN9ELAyj5Cvk8