19. Štyri praktické veci pre modlitbu

Naposledy sme hovorili o dôležitosti modlitby v súvislosti s troma stupňami nášho ducha ktorými sú myseľ, vôľa a srdce. Povedali sme, že je veľmi dôležitá naša spolupráca s Bohom. Povedali sme tiež to, že Boh nám nepríde v ústrety, ak my nespolupracujeme. Modlitba nie je magická vec, nie je magická sila; vyžaduje našu spoluprácu.

Začnime dnes z tohto bodu:

Ako si budeme istí, že máme odovzdať všetku našu spoluprácu spolu s modlitbou dôvery  Bohu?

Pomôžu nám 4 praktické  veci:

Je dôležité byť logickými v modlitbe. Čestnosť a logika nám zabránia veriť v magickú silu modlitby. V modlitbe nemôžem snívať o tom, že Boh spolupracuje so mnou na likvidovaní nejakého zla, ktoré som spôsobil a zapríčinil ja sám rokmi nečinnosti, ľahostajnosti a zlozvyku. Nebolo by to čestné, správne, keby odpovedal na túto moju ľahkovážnosť. Ak mám nejaký vrtoch, zlozvyk musím vedieť, že tento vrtoch zanecháva vo mne kompletnú zakorenenú ľahkovážnosť v mojej vôli. Nemôžem zlikvidovať zlozvyk nejakou jednou modlitbou. Treba povedať, že sú zničené tkanivá látky v mojom vnútri. Tkanivá, ktoré je potrebné obnoviť, oživiť pomaly a úplne. Teda je potrebný čas. Modlitba nie je magická sila.

Ak sa niekto dopúšťa nerozumných vecí a skutkov, vtedy je potrebné aby sa každý takýto človek usiloval vyhnúť nerozumnostiam, ktoré môže robiť myšlienkami, fantáziou, filmami, rozhovormi … Je dôležité dávať pozor a vyhýbať nerozumnostiam a dodržiavať všetky rady, ktoré takýto človek dostáva.

S metódou a vytrvalosťou je možné kus za kusom zboriť celú horu. A Boh mi bude blízko v mojich bojoch. Boh mi dá silu bojovať, len ak to budem robiť s vierou. Nesmiem sa dať znechutiť prípadným neúspechom. S metódou a vytrvalosťou možno zvíťaziť nad zlozvykom.

Ak chceme zakúsiť účinnosť modlitby, prvé, čo sa od nás žiada je byť logickými v našej modlitbe. Nemôžeme sa zbaviť takej situácie, ktorú sme zapríčinili našou slabosťou alebo nedbanlivosťou, len tak, pretože magická sila modlitby neexistuje. Modlitba účinkuje prirodzeným spôsobom. Uzdraví nás, ak sme ju schopní správne používať. Roky nedbanlivosti sa nenapravia modlitbou ale sa napravia rokmi modlitby.

Druhá praktická norma je byť vytrvalými, stálymi.

Ak je modlitba pre mňa len rezerva, ktorú vytiahnem von iba v nebezpečenstve, keď mám defekt, môžem len veľmi málo mať účasť na modlitbe. Modlitba to sú všetky pneumatiky, kolesá, nielen rezervné. Modlitba je celý život. Mali by sme si vytvoriť z modlitby základnú životnú potrebu, bez ktorej jednoducho nemôžeme ísť ďalej. Zvyknúť si nekráčať bez Boha v ničom, v žiadnej veci… Zvyknúť si ísť v rovnováhe životom. Nemôžem povedať choď rýchlejšie pravým kolesom ako ľavým. Je dôležité ísť rovnomerne a je isté, že ak jedno koleso chýba nedá sa ísť ďalej… Potrebujeme sa naučiť ísť s obidvoma. S mojou spoluprácou a s Božou milosťou naraz. Ak sa zastavím, zvyčajne sa zastaví aj On a robí sa, že sa zastavil aby ma stimuloval. Ak sa pohne, pohne sa aj on. Potrebujem si vytvoriť habitus, ktorý je zakorenený vo mne. Ak sa rozhodnem pre modlitbu pravidelne, každý deň, ak si vytvorím a nájdem skutočný priestor pre Boha budem stály a vytrvalý. Je dôležité nadobudnúť mentalitu, že deň počas ktorého sme sa nemodlili, sme dobre neprežili.

Tak ako máme základné životné potreby, jesť, piť, spať. Neprejde jediný deň aby sme neuspokojili tieto naše potreby. Nemal by prejsť ani jeden náš deň bez modlitby.

Tretia praktická vec:  Je potrebné byť precíznymi v žiadaní, prosbách. Zdá sa to smiešne, ale nie je to On, kto to potrebuje.

Byť precízni v žiadaní znamená, že sme si istí v tom čo žiadame. Často sa modlíme a po modlitbe nevieme čo sme žiadali. Toto potvrdzuje, že sme nemali vôľu spolupracovať s Bohom. A nemali by sme likvidovať našu prosbu pre jednoduchý motív, že likvidovať naše problémy znamená slabú vôľu spolupracovať s Bohom. Mali by sme nasledovať taktiku modlitby Otče náš, Daj nám dnes – náš každodenný chlieb. Ak žiadame iba pre dnešok – dnešný deň ako učí Ježiš – je temer isté, že budeme schopní takto spolupracovať. Modlime sa s vierou – z hodiny na hodinu jasne zdôrazňujúc potrebu. Spolupracujme s Bohom hodinu za hodinou. Je veľmi múdra Ježišova rada prosiť pre dnešok, nie na zajtra …

Ak budeme žiadať pre dnešok robiť, so všetkou pravdepodobnosťou budeme spolupracovať s Bohom… Ak si žiadame niečo do vzdialenej budúcnosti, ťažko budeme spolupracovať. Moment za momentom, situácia za situáciou, tu sme schopní vytiahnuť to najlepšie z nás. Boh nemôže vypočuť zlú vôľu a lenivosť.

Štvrtá praktická vec v modlitbe je byť metodickými v modlitbe.

Modlitba je ako aplikácia ožiarov alebo chemoterapie na naše problémy ťažkosti, hriechy. Taká terapia sa nerobí bezhlavo, ale robí sa precíznosťou v určitom harmonograme a metódou. Stačí ak by Vás ožiarili viac, alebo menej a celá kúra môže byť narušená. Byť metodickými v modlitbe je znakom dobrej vôle. Byť metodickými v modlitbe znamená vojsť do našich problémov a ziel s objektívnosťou. Keď s objektivitou pristúpime k sebe samým, začíname proces ich odstránenia. Je to prvý krok k uzdraveniu našich slabostí…

Potom urobiť hierarchizáciu ziel. Len čo ho odhalíme, zasiahneme ho modlitbou, v dôvere v silu Božiu. Modlitba je Božia sila, ktorá zostúpi na nás. Keď Božia sila zostúpila na naše myslenie, chcenie, lásku, je to Boh, ktorý vezme do rúk volant života. Keď Boh zaplní myseľ, vôľu, srdce, vezme do rúk korimdlo. Nemôžeme nikdy na to zabudnúť: Toto sú prostriedky na manévrovanie a tieto prostriedky sa užívajú na manévrovanie vždy spolu, tak ako pri aute – volant, rýchlosť, spojka, plyn. Boh by nás mal naučiť na túto synchronizáciu tak, že ju budeme robiť úplne spontánne.

Mali by sme si zvyknúť vždy si v každej modlitbe obnoviť a občerstviť myseľ, vôľu a srdce. Silu myslenia, silu vôle. Po modlitbe by sme sa mali cítiť omladení v ideách, štedrosti, dávaní sa. Toto je modlitba. Tam stojí celé prikázanie modlitby: MYSEĽ, VÔĽA, SRDCE a modlitba je Božia sila, ktorá vstúpi do týchto troch našich ľudských schopností.

Otázky na zamyslenie:

Snažím sa byť logickým v modlitbe?

Som vytrvalý a stály v modlitbe?

Viem jasne pomenovať o čo mi ide keď sa modlím? Netratím zbytočne čas vágnym prehŕňaním sa možnými témami?

Mám metódu, alebo milujem spontánnosť – to čo mi napadne v danej chvíli?

Pripravil: Ján Štefanec SVD