21. 7 podmienok prosebnej modlitby – zosumarizovanie

Dnes si v krátkosti zopakujeme, o čom sme hovorili na posledných dvoch stretnutiach, nakoľko boli obsažné a možno odznelo až príliš veľa informácii.

Hovorili sme o špecifickom argumente modlitby a síce o PROSEBNEJ (nástojčivej) MODLITBE. Je pravdou, že táto forma modlitby akoby najviac trpela infláciou, pretože neraz sami prosíme za kadečo, ale táto forma modlitby je hlboko evanjeliová a nachádza v ňom svoje opodstatnenie.

V EVANJELIU:

1. Ježiš názorne učil ako prosiť.

2. Sám praktizoval prosebnú modlitbu.

3. Ježiš vždy odpovedá na prosebnú modlitbu ak je prednesená s vierou.

Hovorili sme o pravdách, ktoré Ježiš povedal o prosebnej modlitbe. Sú jedinečné.

I. Ježiš učí aby prosebná modlitba bola prednášaná s vierou. Všetci sme schopní žiadať, ale nie všetci s vierou! Mt – Všetko, čo budete prosiť v modlitbe s vierou dostanete.

Pre to, aby sme sa naučili žiadať s vierou, je potrebná atmosféra intimity s Bohom, a tá sa nedá dosiahnuť za 2 – 3 minúty. Ak sa naučíme prosiť s Kristom – Boh nás vypočuje.

II. pravdou, ktorú si možno všimnúť z Evanjelia je to, že: Ježiš učil modliť sa s vytrvalosťou.

Lk 11,9 – Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám …

Vytrvalosť je prejavom nádeje, dobrej vôle, lásky … Oneskorenia v odpovedi zo strany Boha sa zdajú veľmi dôležité. Dozrievajú v nich totižto problémy a tie nám pomáhajú zapojiť sa do všetkého, čo žiadame.

III. pravdou, ktorú nám Ježiš predkladá o prosebnej modlitbe ako podmienku je to, že nás učí žiadať Otca v Jeho mene. Sv. Ján nám to dosvedčuje v 16, 23 týmito slovami: „O čokoľvek budete prosiť môjo Otca v mojom mene dá vám…“ Modlitba skrze Krista je žiadať tak, ako by to žiadal sám Ježiš Kristus.

IV. pravda o prosebnej modlitbe je podmienka, že: Skôr, ako sa začneme modliť, máme odpustiť. Ježiš nás žiada prísť pred Otca s priehľadným srdcom. Modlitba je vtedy Božia láska, ktorá sa nás dotýka. Odpustiť nie je jednoduché, snáď aj preto to Ježiš prikazuje. Vyžaduje to zamyslenie, pokoj, dobrú vôľu, dobré a štedré srdce.

V. Pravda a podmienka pre prosebnú modlitbu je to, že: Ježiš nás učí modliť sa za iných a s inými. Ježiš nám dal aj vzor takejto modlitby. Otče náš. My sa ju denne takto spolu snažíme modliť. Modliť sa s inými a modliť sa za iných. Nezabudnime na výzvu: Nechať si pomôcť cez modlitbu od bratov.

VI. pravda, ktorá je podmienkou: Ježiš nás učí prosiť – žiadať v každej potrebe, nie iba niekedy, keď už nevieme východisko … Jn 15 „Žiadajte čokoľvek a dá sa vám…“ Ježiš nás pozýva stiahnuť modlitbu na zem do stratosféry. Neunikať k oblakom, nelietať, nevznášať sa príliš… Pozýva nás prostredníctvom modlitby preniknúť do  všetkých našich problémov. Len vtedy náboženstvo má šancu preniknúť do všetkých záhybov nášho bytia.

VII. Pravda: Ježiš Kristus nás učí žiadať Ducha, obracať sa s prosbami na Ducha Svätého. Tieto slová nám otvárajú veľkú skutočnosť: My sme zodpovední za moc Ducha Svätého v nás. Stačí sa otvoriť tejto Otcovej žiadosti a zakúsime moc a silu Ducha Svätého. Ježiš Kristus nás učí, že modlitba je špecifickým prostriedkom pre otvorenie sa Duchu. Nebojme sa urobiť i chybu. Ak Duch a jeho sila sú v nás nemôže sa stať nič také, čo by on nedopustil. On nás všetkých vedie bezpečnou cestou.

Pomaly sa blížime k záveru úvah o modlitbe. Mali by sme sa pripravovať na ich zakončenie – na záverečnú skúšku. Táto skúška však bude rozdielna od tých skúšok, na ktoré ste zvyknutí na univerzite. V našej“ škole modlitby“ by mala záverečná skúška vyzerať asi tak, že každý jej poslucháč alebo návštevník je schopný položiť sám záverečnú otázku. Takú, ktorá ho zaujíma, takú, ktorá sa dotýka jeho života modlitby, takú ktorá posunie ďalej celé naše spoločenstvo. Najlepšie bude, ak tieto otázky začneme zhromažďovať už oddnes, aby som sa mohol pripraviť na ich zodpovedanie. Bude vhodné, ak si ich zapíšeme a prinesieme sem do UPeCe a vložíme do krabičky, ktorá bude na stolíku s časopismi pri východe z veľkej sály.

Zopár otázok na dnešné zamyslenie sa:

Keď prosím v modlitbe o niečo, robím to s vierou?

Som vytrvalý v modlitbe?

Keď prosím, prosím v Ježišovom mene?

Odpustil som tým, ktorým som mal už dávno odpustiť?

Modlím sa za iných a s inými, alebo som samotár?

Prosím v každej potrebe, alebo selektujem, čo prednesiem?

Žiadam si Ducha Svätého?

Pripravil: Ján Štefanec, SVD