V tomto príspevku nájdete všetky pokyny a informácie k uskladneniu krabíc s vecami pri odubytovaní.

For english version: https://www.upc.uniba.sk/en/uskladnenie-krabic-2024/

V UPeCe ponúkame, ako každý rok, možnosť uloženia krabíc do letnej úschovy.

Kedy môžete prísť?

Krabice budeme prijímať každý pracovný deň, od 01.06 do 30.6., v čase od 18:00 do 23:00 (s výnimkou sv. omší, kedy musíte počkať na jej skončenie).

Čo si môžete uskladniť?

Tento rok je možné si u nás uskladniť len krabice. Krabice sa budú môcť dať uskladniť len do naplnenia kapacity !

Symbolický finančný dar za 1 ks krabice je 3€,

Krabicu si viete takisto zakúpiť aj u nás – cena/ks je 4€.

Podmienky uskladnenia:

  • Krabica MUSÍ byť zalepená tak, aby z nej veci nemohli vypadnúť! 

Zmluvy o uskladnení

Zmluvy budú v dvoch kópiách – jeden kus si nechávame my a druhou sa preukážete v septembri pri preberaní krabíc

Prevzatie krabíc

Krabice bude možné prevziať až PO OTVORENÍ UPeCe v septembri 2024 (POZOR: do 1.10.2024). Uskladnenie je na celé leto. Myslite na to, prosím, pri odkladaní vecí do krabíc, pretože sa k nim do septembra nebudete môcť dostať.

Pri prevzatí je nutné mať zmluvu o uskladnení!!! Bez tejto zmluvy vám nemusia byť vydané naspäť.

Otázky

Očakávame, že budete mať otázky ohľadom uskladnenia. Ak sa v správach na našom Facebooku vyskytne relevantná otázka, budeme sa snažiť odpovedať.  Na otázky zodpovedané v tomto texte vám odpovedať nebudeme z dôvodu časovej tiesne.

Veríme, že odubytovanie aj uskladnenie prebehne hladko.

Vaše UPeCe