Slávnostná sv. omša s adoráciou, po ktorej nasleduje zábavný program, agapé a voľná zábava.

Sv. omša bude s platnosťou prikázaného sviatku Nanebovstúpenia Pána.