Duchovné

„Je to na tebe“ – 35. 3DA 24.-26.11.2023

Duchovné

„Je to na tebe“ Čo si robil pred dvoma rokmi, keď našu krajinu navštívil pápež František? Videl si ho naživo alebo si si vypočul jeho posolstvá cez médiá? A ako by si zareagoval, keby do Bratislavy prišiel Tvoj obľúbený spevák? Myslím, že by…

Formačný kurz

Duchovné

Aj tento rok sa v UPeCe budú konať dva formačné kurzy pod vedením o. Rastislava Zelenaya. 1.kurz pre mužov a ženy od stredy 11.10.: Záchranný koráb – rodina, formácia pre manželstvo, rodinný život a výchovu detí Link na výveske: https://www.vyveska.sk/zachranny-korab-rodina-formacia-pre-manzelstvo-rodinny-zivot-a-vychovu-deti-9-stretnuti.html 2. kurz len pre mužov od štvrtka…

Púť do Mariazellu

Duchovné

Aj tento rok sa zo Slovenska  na Turíce chystáme na rakúsku národnú púť do Mariazellu. Ako obvykle sa z Bratislavy presunieme vlastným autobusom (ak bude dosť záujemcov na naplnenie autobusu) alebo vlakom do Klangenu, odkiaľ budeme putovať do samotného Mariazellu prekrásnou prírodou. Spanie…

Sv. omše počas Veľkej noci

Duchovné

Milí UPecečkári, vstúpili sme do najdôležitejšieho týždňa, ktorý zmenil svet a nás v ňom. Ak by ste chceli sviatky prežiť v UPeCe, ponúkame Vám rozpis sv. omší. Zelený Štvrtok – 19:00 Veľký Piatok – 15:00 Biela Sobota – 20:00 Veľkonočná Nedeľa – 10:00…

Veľké Veľkonočné Spovedanie

Duchovné

V pondelok 3.4. bude v priestoroch Veľkej Sály UPeCe prebiehať Veľké Veľkonočné spovedanie. Spovedanie začne o 19:30. Príde veľa kňazov, tak kto máte možnosť, využite túto príležitosť na prežitie Pôstneho obdobia v milosti posväcujúcej.

„Jonáš: márnotratný prorok“ – 34. 3DA 31. 3. – 2. 4. 2023

Duchovné

„Jonáš: márnotratný prorok“ Určite si už počul, že Boh ťa miluje a má pre tvoj život nádherný plán. Pozná ťa po mene a po mene ťa aj volá. Nie vždy je však ľahké ho počuť. Často sme zaneprázdnení, uväznení v kolobehu každodenných povinností…

Formačné kurzy v UPeCe

Duchovné

Formačný tím pozýva na dva formačné kurzy: Prvý kurz: Ako si vybudovať pevný ľudský  charakter a hlboký duchovný život s Bohom? V tomto kurze bude celkovo desať tém: – akú mám povahu a čo s ňou, – ako rozvíjať vlastné dary a talenty, – ako sa cvičiť v ľudských čnostiach, -môj…

„Udalosti adventu.“ – 33. 3DA 9. 12. – 11. 12. 2022

Duchovné

„Udalosti adventu“ Advent je časom našej prípravy na Vianoce. Sviatok Narodenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, je pre kresťanom hlavným bodom Vianoc a viera v Jeho slávny druhý príchod bude dôležitou súčasťou nám neznámej budúcnosti.

Katechézy pre dospelých

Duchovné

Je spustené prihlasovanie na katechézy pre dospelých – príprava na sviatosti krstu, svätého prijímania a birmovania. Prvé stretnutie bude 18.10.2022 v UPeCe na 1. poschodí v miestnosti Nová sála. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formulára. Viac info na https://www.upc.uniba.sk/katechezy-sviatosti/.

Formačné kurzy UPeCe

Duchovné

Aj tento rok sa v UPeCe budú konať formačné kurzy v prevedení o. Rasťa Zelenaya. Prvý kurz: Pozývame aj slobodných mužov aj ženy a tiež mladších manželov na Kurz – Ako žiť Stvoriteľovo povolanie byť mužom a povolanie byť ženou? Budeme sa spoločne zamýšľať nad…

1 2 3 12