Úvahy o láske, III. časť

Plán tém
Uvádzam rozpis tém z Cyklu o láske, ktoré sa preberali v pondelky počas sv. omší o 19:00 hod (veľká sála UPeCe, Bratislava). Projekt bol plánovaný na tri roky. Prvá a druhá časť odzneli v školskom roku 2005/06 a 2006/07 (Milan Bubák, SVD), a t8to tretia odznela v akademickom roku 2007/08 (bývalý správca UPeCe Ján Štefanec, SVD).Zoznam úvah o láske z tretej časti: