Na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave (Aloisiana – na Primaciálnom námestí) sa plánuje budúci rok otvoriť kurz Biblickej teológie. Momentálne sa zisťuje predbežný záujem. O čo ide? Chceme zistiť o akú oblasť štúdia Svätého písma by medzi laikmi bol záujem a či by bol vôbec záujem. Zaiste ste si viacerí pri čítaní Svätého písma položili otázku, ako písmo vznikalo, aký bol dobový kontext vzniku jednotlivých spisov? Na základe akého kľúča vysvetľuje Cirkev význam jednotlivých textov? Ako správne čítať jednotlivé spisy Biblie? Ak ste si položili niekedy v živote podobné otázky pouvažujte, či by ste práve vy nemali záujem o semestrálny prípadne dvoj semestrálny biblický kurz. Poprosím všetkých, ktorý by mali záujem, aby napísali o čo konkrétne by mali záujem, podľa toho by sa vytvorila i osnova kurzu. Ako príklad pre zorientovanie uvediem zopár okruhov, ktoré sa vyučujú pri štúdiu teológie: 1. Úvod do Starého zákona – tam patrí história a historický kontext, pôvod a vznik jednotlivých spisov, vývoj jednotlivých spisov, význam, 2. Štúdium jednotlivých spisov Starého zákona podľa delenia na tri okruhy: – Pentateuch (Tóra) – päť kníh Mojžišových, Múdroslovné knihy, Prorocké knihy Historické knihy 3. – Exegéza – výklad vybraných spisov Starého zákona 4. Úvod do Nového zákona, historicko – dejinný kontext, vývoj jednotlivých spisov, ich autentickosť, význam, 5. Štúdium jednotlivých spisov Nového Zákona – Evanjeliá, Skutky Apoštolov, Apoštolské Listy, Prorocká kniha Apokalypsa 6. Exegéza – výklad vybraných spisov alebo textov Nového Zákona 7. Ak máte iné nápady a predstavy, čo by ste sa chceli z biblika dozvedieť napíšte Poprosím každého kto by mal záujem o Biblický kurz, aby napísal v odpovedi o čo konkrétne z ponúknutých okruhov alebo ak by mal záujem o čosi, čo sa nespomínalo, aby to uviedol. Prosím uvedte aj ako často by vám kurz vyhovoval napr: 1x týždenne, 1x za mesiac, počas týždňa vo večerných hodinách alebo v sobotu, Vaše odpovede môžete zasielať na mail: frantisek.rampacek@tvu.sk Predbežná cena kurzu by bola 1-2€ za jednu vyučovaciu hodinu, v závislosti od počtu účastníkov. V prípade, že by bol dostatočný záujem, bude vám zaslaná prihláška na kurz. S pozdravom ThLic. František Rampáček, doktorand na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity