Čo patrí k božiemu povolaniu byť mužom a k povolaniu byť ženou?

Ide o súhrn katechéz o poslaní muža a ženy, ktoré sa zrodili počas duchovných obnov „Na Boží obraz“. Bude celkovo osem tém a z toho budú štyri témy o poslaní muža – živiteľa, vodcu, ochrancu a kňaza a tiež štyri témy o poslaní ženy – ako slnka, ako srdca, ako mužovej spoločníčke a ako prvej vychovávateľke vo viere. Príď si premeditovať, čo všetko mám robiť podľa Božieho určenia ako muž a čo všetko mám robiť ako žena.

Kedy? každú stredu v čase 18:00 – 19:50 počnúc dňom 4.3.2020

Kde? Malá sála UPeCe.

Ako sa prihlásiť? e-mail: rastozelenay@grobnet.sk alebo na t.č.: 0908856059.

Prednášajúci: kňaz PhLic. Mgr. Rastislav Zelenay.