Prečo treba zdvihnúť zadok :) a ísť na Národný pochod za život?

Národný pochod za život na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom žiada spoločenskú zmenu, teda zmenu v každom z nás, ktorá by znamenala ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Ide o zmenu vo všetkých oblastiach života, najmä v oblasti politiky, zdravotníctva, ľudských práv, legislatívy, školstva a médií.

Okrem toho chceme Pochodom aj prakticky pomôcť ženám v núdzi a ich deťom – 10% z každého daru posunieme projektu Zachráňme životy, ktorý pomáha ženám v núdzi. Podporou pochodu teda darcovia podporia aj praktickú pomoc iným.

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina založená trvalým manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.

Národný pochod za život je platformou na spoločné vyjadrenie jednoznačného, ale zároveň pokojného stanoviska „za život“ všetkých, ktorí sa hlásia k hnutiu za život.

Pochody za život sú najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj Slovensko pripája k celosvetového hnutiu. Ideme von, ideme na pochod, pretože teraz už nestačí byť za život iba doma za pecou, v našom súkromí, ale je potrebné verejne sa vyjadriť za ochranu života a vyžadovať zmeny vedúce k jeho ochrane.

Snaha o ochranu života každého človeka v rámci možností jednotlivca, rodiny, skupiny, spoločenstva, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zoskupenia je vždy aktuálnou. Pomáhajme tým, ktorí to potrebujú, chráňme ľudí pre násilím, starajme sa dôstojne o chorých, stojme pri ženách v ťažkej situácii, buďme im oporou, urobme zbierku, spojme ich s pomáhajúcou organizáciou (Fórum života, poradňa Alexis, projekt Zachráňme životy…), odveďme ich z násilného prostredia či odtiaľ, kde ich nútia zbaviť sa svojho „problému“. Buďme tu pre druhých.

Tešíme sa na Vás 22. septembra v Košiciach. Poďme von a bojujme za život!

TOMÁŠ KOVÁČIK

pochodzazivot.sk

www.facebook.com/NarodnyPochodZaZivot2013

mobilná aplikácia – dostupna v ANDROID PLAY app store

ZAPOJTE SA AJ VY DO OCHRANY ŽIVOTA

Každý z nás sa môže pripojiť k ochrane života. Tu je niekoľko možností:

– osobnou účasťou na pochode: 22. Septembra 2013 o 14:30 pred Dómom sv. Alžbety v Košiciach

– zorganizovaním autobusu či auta na pochod

– osobnou či skupinovou modlitbou, zorganizovaním duchovnej prípravy, tématickej adorácie, ruženca, krížovej cesty, organizovaním pro-life stretnutí a pod.

– povzbudením Vášho kňaza ku vysvetľovacím kázňam na tému ochrany života, antikoncepcie, eutanázie

– zdieľaním a podporou aktivít pochodu na sociálnych sieťach a www.pochodzazivot.sk

– umiestnením bannerov a plagátov na Vaše web stránky

– umiestnenie plagátov pochodu na vhodných miestach (plagáty si môžete stiahnuť na webe alebo vyžiadať cez media@pochodzazivot.sk)

– finančnou podporou, prípadne oslovením sponzorov, nakoľko je potrebné väčšie množstvo peňazí na zorganizovanie pochodu – jednoduchý spôsob na pár klikov je cez dakujeme.sk alebo cez účet 3095170259/0200, variabilný symbol: 2013310

– vzdelávaním a informovaním sa o aktuálnom dianí v oblasti pro-life a kultúry života (napr. forumzivota.sk, detike.eu)

– zorganizovaním debát, diskusií, prednášok (napr. môžete pozvať odborníkov z Fóra života a pod.) o dôležitosti boja za život a za človeka, hovorením o tejto dôležitej spoločenskej téme, ktorá sa týka každého z nás

– pozvanie a vysvetľovanie na otvorených debatách s mladými, propagácia pro-life a zodpovednosti v školách (nástenka, rozhlas, školský časopis…)

– zorganizovaním či zapojením sa do podujatia propagujúceho hodnoty života (napr. lokálne pochody, Deň rodiny a pod.)

– ďalšími aktivitami, kreativite sa medze nekladú

Skrátený program pochodu

Na tomto jedinečnom celoslovenskom stretnutí, na ktoré sa chystajú aj biskupi z celého Slovenska, sa môžete zúčasniť:

– pro-life worskhopov (21.9.) na témy ako Be pro-life, Som mladý a som za život, Čakáš nečakané dieťa? Konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi, Látkové vs. jednorazové plienky, Prirodzený prístup k plodnosti v gynekológii a pôrodníctve, Prijatie postihnutého dieťaťa, Ochrana života a médiá – zo života pro-life novinára, Sexuálna výchova doma v škole – odovzdávanie pravdy o kráse lásky, Ako rešpektovať ľudskú dôstojnosť až do konca? – paliatívna starostlivosť …

– pro-life svedectiev

– sv. ruženca

– koncertov

– sv. omší s biskupmi (21. a 22.9.)

– prespania v košických školách :)

– ekumenickej bohoslužby (20.9.)

– prejavov silných osobností a koncertu Komajoty

– oslavného POCHODU KOŠICAMI a záverečnej bodky

Viac na www.pochodzazivot.sk

Účastníkov chceme poprosiť, aby si priniesli transparenty a svojim vlastným spôsobom tak obohatili toto oslavné podujatie.

Stretneme sa 22. septembra 2013 v Košiciach, v Európskom hlavnom meste kultúry života.