Aktuálni kňazi

Správca centra – páter Igor Kráľ, SVD

🐎 Koníčky: knihy, príroda, filmy
⛪️ Predchádzajúce pôsobenie: Nitra – Kalvária, Bratislava, Rím
🌿 Prvý kontakt s UPeCe: vlastná príprava na krst
✨Vízia: byť starším bratom vo viere, napomáhať budovať vzťahy a pomáhať rásť v zrelosti
Vystihujúce emoji: 🫅👨‍🏫🙃🌍🙏

Kaplán – páter Tomáš Gerboc, SVD

🐎 Koníčky: hory a turistika, dobré knihy, sledovanie politiky
⛪️ Predchádzajúce pôsobenie: Terchová, Nitra, Bratislava (Daliborovo námestie)
🌿 Prvý kontakt s UPeCe: ako bohoslovec pri pravidelných službách
✨VVízia: byť prítomný, byť priateľom, spoločne rásť v duchovnej, ale i intelektuálnej oblasti
Vystihujúce emoji: 🏔🏃‍♂️☕️📚🏒