Pomôž aj ty UPeCe prispením daru do tomboly na Reprezentačný Ples.

Poslaním UPeCe je žiť život v plnosti. Sme presvedčení, že Kristus nás pozýva k rozvoju všetkých dimenzií našej osobnosti. Nie je to len dimenzia duchovná, ale aj duševná, telesná, kultúrna, spoločenská, estetická ba i umelecká.

Reprezentačný ples pri príležitosti 25. výročia založenia UPeCe sa neočakávateľne blíži. Pomôž aj ty prispením daru do našej tomboly, z ktorej výťažok poputuje výlučne na podporu nášho centra a jeho poslania. Ak chceš prispieť, napíš nám email.
Za každý dar sme už teraz veľmi vďační.