Univerzitné pastoračné centrum Vás pozýva na púť do

TURECKA a na ostrov PATMOS

7- dňový pútnický zájazd s leteckou dopravou

Sprevádza páter Marek Vaňuš

Termín: 21.9. – 27.9.2024
Cena: 1100,- Euro

Prihlasovanie: P. Igor Kráľ, kral.igor@gmail.com

V cene je zarátané:
– letecká doprava so všetkými letiskovými poplatkami
– 6x hotelové ubytovanie s raňajkami a večerami v 2 – 3 lôžkových izbách so soc.
zariadením
– autobusová doprava podľa programu
– lodná doprava na ostrov Patmos a späť
– sprievodca – kňaz
– miestny sprievodca
– sluchátka
– autobusová doprava na letisko do Viedne a späť

V cene nie je zarátané:
– vstupný poplatok /15,-Euro na hraniciach Turecka/
– vstupy do areálov v Turecku približne 80,-Euro
– komplexné cestovné poistenie 3.60 Eur/deň, ktoré obsahuje poistenie liečebných
nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody,
poistenie predčasného návratu.

 

Rámcový program pútnického zájazdu

1. deň: odchod z Nitry, Bratislavy na letisko do Viedne s následným predpokladaným
odletom o 7.30 hod. do Izmíru, Predpokladaný prílet 10.45 hod. Ubytovanie, podľa času
príletu prehliadka mesta. Nocľah.

2. deň: raňajky, návšteva Pamukkale, Apollónov chrám, svätyňa Plutónium, svätyňa Nymfy a
Nekropolis – cintorín s 1200 hrobmi) Laodicea (staroveké antické mesto), Pamukkale,
(nazýva sa aj bavlnené kráľovstvo vďaka travertínovým jazierkam, vyvierajúca voda má
vysoký obsah vápnika, ktorý na vzduchu oxiduje a vyzráža sa vo forme travertínov, ktoré
pripomínajú cencúle alebo jaskynné útvary.) Mekropola, návšteva antického mesta Hierapolis
s miestom umučenia sv.Filipa, možnosť kúpania v Kleopatrinich kúpeľoch, Kolosy, nocľah
pri Denizli.

3. deň: raňajky, odchod do Efez, návšteva Efez – je jedným z najzachovanejších antických
miest a patril k najvýznamnejším mestám starovekého Grécka. Efez bol takisto aj jednou zo
zastávok apoštolských ciest sv. Pavla, kde bola založená jedna z prvých kresťanských
komunít na svete. V súčasnosti patrí medzi najnavštevovanejšie pamätihodnosti Turecka.
Taktiež sa tu nachádza hrobka Sv. Jána a dom, kde žila a zomrela Panna Mária (v
Merzemane). Taktiež bude nasledovať návšteva Artemidinho Chrámu – jedného zo 7 divov
sveta, archeologického areálu v Efeze, Merzemana. Nocľah

4. deň: raňajky, odchod loďou z Kusadasi na ostrov Patmos /približne 5 hodín plavby/. Ostrov
je spojený so životom svätého Jána, ktorého sem Rimania poslali do vyhnanstva. V malej
jaskyni, v ktorej býval, zažil videnie v ktorom sa mu zjavil Ježiš Kristus a nadiktoval mu
knihu známu ako Kniha zjavení alebo Apokalypsa. Stala sa súčasťou Písma Svätého. Možno
navštíviť Kláštor sv. Jána Evanjelistu a Jaskyňu Apokalypsy. Okruh po ostrove so
zastávkami pri historických veterných mlynoch či na pláži Petra so známym skalným útvarom
Kalikatsou. Nocľah.

5. deň: raňajky, pokračovanie v programe na ostrove Patmos. Návrat loďou do Kusadasi.
Nocľah v Izmíre.

6. deň: raňajky, odchod do Pergamonu, návšteva Pergamonu (patrí k najstarším antickým
mestám – bol založený v 8. stor. pr. Kr. Lysimachom, jedným z vojvodcov Alexandra
Macedónskeho. Najpôsobivejší zo všetkých pamiatok je dnes amfiteáter). Návšteva
Asklépion. Návrat do Izmiru, nocľah.

7. deň: raňajky, odchod na letisko s následným predpokladaným odletom o 12.30 hod. do
Viedne s príletom 14.00 hod. Transfer autobusom do Bratislavy.

 

Viac informácií nájdete TU