Naše Univerzitné pastoračné centrum má svojho silného orodovníka v nebi. Je ním sv. Jozef Freinademetz. Tak ako potrebujeme mocných a odvážnych patrónov v nebi, potrebujeme i tých na zemi.

UPeCe sprevádza študentov na ceste rastu, životu v plnosti a snaží sa vytvárať teplo rodiny aj počas štúdia na vysokej škole. Aby sme to dokázali, potrebujeme teplo (+ voda, elektrina, plyn) v priestoroch nášho centra. Podľa nového výmeru máme Univerzite Komenského zaplatiť mesačne 4.780 Eur.

Preto prosíme, staňte sa patrónmi UPeCe a pomôžte študentom s energiou do života.

 

       

 

Prosíme i o Vašu modlitbovú podporu. Budovu, v ktorej sídli UPeCe čaká nevyhnutná rekonštrukcia strechy. Veríme, že s vedením univerzity sa nám podarí nájsť spôsob, ako zvládnuť aj túto výzvu. Ako poďakovanie za všetkých dobrodincov UPeCe, vždy 29. dňa v mesiaci, odslúžime sv. omšu v Kaplnke nášho centra.

Ak môžeš, pomôž UPeCe, aby študenti nemuseli sedieť „u pece“.