12. Modlitba ticha, alebo jednoduchej prítomnosti

Šieste pravidlo pre modlitbu, ak  ju chceme prehĺbiť znamená urobiť z nej modlitbu jednoduchej prítomnosti, alebo modlitbu ticha.

Modlitba ticha  je dôležitá pre výchovu k hlbokej koncentrácii.

Čo je to teda modlitba jednoduchej prítomnosti, alebo modlitba ticha?

Je to predstúpenie pred Boha eliminujúc slová, myšlienky, fantázie a úsilie byť prítomný len v Jeho prítomnosti. On je prítomný v našej prítomnosti, nemusíme mať obavy.

Modlitba ticha je toto: byť prítomný pred Bohom.

Najhlbším problémom v modlitbe býva koncentrovanosť – sústredenie sa. Modlitba, ktorú voláme jednoduchá prítomnosť je špeciálne cvičenie, ktoré by malo posilniť našu koncentráciu. Možno ho nazvať cvičenie mentálnej hygieny  pre uľahčenie koncentrácie. Je to viac cvičenie vôle, ako našej inteligencie – umu. Viac cvičenie umu, ako predstavivosti. Tu práve potrebujeme zastaviť, zabrzdiť našu predstavivosť koncentrujúc sa na jedinú myšlienku: BYŤ PRÍTOMNÝ PRED BOHOM. Je to jediný akt byť prítomný pred Bohom.

Z Ježišovho života tu na zemi je zaujímavé, že hľadal spoločnosť človeka, ktorá by ho mala posilňovať.

V Getsemany hovorí: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ (Mk 6, 31) Potom zobral so sebou Petra Jakuba a Jána, aby boli prítomní blízko jeho modlitby. Hľadal túto prítomnosť… aby boli blízko.

Modlitba „jednoduchej prítomnosti“ či tiež „modlitba ticha“ spočíva v prebývaní v Božej prítomnosti, vylúčení slov, myšlienok, fantázie, usilujúc sa nadobudnúť pokoj, aby sme mohli prebývať v Jeho prítomnosti.

Tento typ modlitby je náročný, namáhavý a nie je dobre preťahovať túto modlitbu. Na začiatku najviac 15 minút.

Je to námaha, ale súčasne adorácia. Karol Foucauld hovorí: „Pozerám na Boha a zvelebujem ho. Boh sa na mňa pozerá s láskou“

Špecialistka na modlitbu sv. Terézia volá túto modlitbu modlitbou jednoduchého pohľadu. Volá ju tak preto, lebo hovorí že keď sa stretnú dve osoby komunikujú najskôr takto: tichom, prostredníctvom očí, jednoduchým pohľadom.

Skôr ako začneme hovoriť s nejakou osobou vždy komunikujeme najskôr v tichu očami, pohľadom. Je možné si takto povedať veľa vecí, skôr než prehovoríme. Alebo prijmeme inú osobu, alebo ju odmietneme a vymeníme si množstvo pocitov bez toho, aby sme si niečo povedali. Preto ju Terézia volá jednoduchý pohľad pretože je to mocný prostriedok komunikácie.

Svätá Terézia z Avily radí túto formu modlitby vpustiť do prítomnosti Božej, zvlášť pre roztržité osoby a vyznáva sa: Dokým mi Pán neukázal tento spôsob modlitby nenachádzala som v nej nikdy spokojnosť ani chuť.

Navrhuje: Nekonajte dlhé a dôvtipné meditácie, pozerajte iba na Neho. Byť prítomný pred Ním. Modlitba jednoduchej prítomnosti…

Teraz ju budeme volať takto, neskôr k nej ešte niečo pridáme. Je to jednoduchý energický spôsob proti nesústredenosti. Nesústredenosť je smrť modlitby.

Gándhi povedal: „Lepšia je jedna modlitba bez slov, ako množstvo slov bez modlitby.“

Praktické rady: Robte toto cvičenie: keď je ťažké byť v tichu v Božej prítomnosti používajte jednoduché slová: Otče, ABBA, Abba Otče – niet bohatšej modlitby, ako je táto. Alebo Ježišu – zachráň. Otče – Synu – Láska. Alebo Ježišu, cesta, pravda, život…

Sú to hlboké slová a stačia. Takto sa naša modlitba stane veľmi hlbokou.

Otázky na zamyslenie:

Ako je to s mojim sústredením sa?

Dokážem sa sústrediť ľahko, alebo si to vyžaduje námahu?

Pomáham si pri sústredení nejakými technikami? Napríklad dýchaním.

Som schopný byť sám so sebou v tichu? Alebo byť v tichu pred Bohom?

Pripravil: Ján Štefanec SVD