17. Odhalenie a odmaskovanie ziel, ktoré nám najviac v živote prekážajú

Naposledy sme hovorili o zlách, ktoré nás najviac blokujú a strpčujú nám život. Hovorili sme, že podľa psychológa Parkera sú to démoni ktorí posadnú našu psyché. Je ich 5 – Nenávisť, Strach,  Pocit viny, Pocit menejcennosti, Sebaľútosť.

Začnime od tohto bodu. Odmaskujme zlá, ktoré nás najviac obťažujú – otravujú, ktoré nás robia nešťastnými, zatarasujú nám cestu k tomu, aby sme boli naozaj tým, čím by sme pred Bohom skutočne mali byť.

Teraz vám predložím jednoduché, avšak pomerne kompletné testy preto, aby sme mohli urobiť serióznu prácu v sebapoznávaní. Kto bude mať trpezlivosť otestovať sa týmto testom, ktorý vám ponúknem, získa skutočné poznanie ziel svojej psyché. Bude to nádherný pokrok v kajúcnej modlitbe ľútosti, pretože každý sa naučí nasmerovať svoju modlitbu na svoju podstatnú potrebu.

Začneme s nenávisťou

Pokúste sa odpovedať na tieto otázky:

Prechovávate zlosť keď vás niekto urazí? Ľahko kritizujete? Ponižujete iných aby ste vynikli vy? Robí Vám dobre nešťastie iných? Robí vám dobre keď si niekto robí z iných posmech? Ste úzkostliví, keď šoférujete – hnevá vás, keď vás niekto upozorní zablikaním? Keď sa vám stane, že musíte vstúpiť do preplneného prostredia, stane sa vám, že sa rozčúlite nad nevychovanosťou iných? Utláčate niekedy slabších, keď sú to ľudia, ktorí sú vám podriadení? Robí vám dobre, keď ponižujete iných? Keď ich dávate na „poriadok“? Máte zafixovanú ideu v hlave, že iní majú voľačo proti vám? Ste presvedčení o tom, že iní si z vás robia posmech, ohovárajú vás, neuznávajú vás … ? Máte rasistické predsudky? Ste podozrievaví? Ste žiarliví? Ľahko nachádzate chyby v správaní iných? Inklinujete k sarkazmu? Ste agresívny v myšlienkach, slovách, skutkoch? Ste netolerantný voči iným názorom ako sú vaše? Máte ducha pomstychtivosti?

Zdá sa, že ak sme  postrehli tieto veci v súvislosti s nami, je v nás nenávisť. Nenávisť je príšerné zlo, ktoré ak nás premôže je zle. Je potrebné reagovať na takýto stav. Musíme reagovať! Pretože nenávisť nás okráda o najkrajšie veci z nášho života. Nemali by sme strácať nádej ani si zúfať, pretože máme práve modlitbu na to, aby sme nenávisť premohli. Ak sa naozaj, skutočne modlíte – čo robíte? V podstate vystupujete do antinenávisti proti nenávisti, pretože sa vnárate do Božej lásky. Keď sa modlíte vytryskne vo vás Božia láska. Toto je protijed. To, čo zastaví nenávisť. Pomyslite na to, ako je dôležité sčasu načas si urobiť takýto test. Preto, aby sme si urobili problém, aby sme vstúpili do potreby ktorú skutočne máme – bojovať s nenávisťou.

Druhé zlo – Strach

Ak prvou reakciou je, že ste naučení vždy sa stiahnuť akoby dozadu, keď obdržíte – dostanete – nejakú úlohu. Ak často cítite potrebu zanechať nejakú vec, ktorá vás vystavuje nepeknému obrazu. Ak ste hanbliví pred dôležitými osobami, (profesormi, vedúcimi v zamestnaní). Ak vtedy, keď ste z niečoho napadnutí, usvedčení uprednostňujete byť radšej ticho namiesto toho, aby ste hovorili. Ak máte strach byť závislí na iných, ak odmietate ich spoluprácu, ak uprednostňujete so všetkým si poradiť sami, ak nepekný obraz sa pre vás stáva drámou, ak neustále hľadáte silu skupiny, silu iných, ak máte potrebu mať neustále zapnuté rádio, televízor, aby ste sa rozptýlili – ste chorí na strach. Strach je škaredé zlo vašej psyché. Strach vám odoberá slobodu.

S modlitbou môžete  zastaviť strach. Pretože modlitba vás priamo posadí do Božej sily. Modlitba vás naplní Božou mocou. Ako je dôležité aby sme otvorili oči a pozreli sa tomuto problému rovno do tváre. Aby sme sa neodvracali, nezakrývali si tvár. Aby sme sa nesnažili napraviť si padajúcu masku. Na začiatku sme si povedali, že chceme odmaskovať všetky zlá …

Tretie zlo – pocit viny 

To znamená iracionálnu výčitku. Pocit viny nie je správna výčitka, toho čo je zlo, je to iracionálna – teda nezmyselná výčitka.

Pokúste sa teraz samých seba spýtať koľkokrát sa vám stane, že cítite, že vám nie je, alebo nebolo odpustené. Alebo je vo vašej minulosti niečo, čo ste sa ešte nikdy nepokúsili niekomu povedať. A od toho sa stále usilujete odvrátiť myseľ. Sú argumenty do ktorých nechcete v žiadnom prípade vstúpiť. Snažíte sa v prítomnosti iných o anonymitu.

Robíte veci opačne ako je vaše presvedčenie, vaša povaha, vaša prirodzenosť. Máte stále pochybnosti o vašej morálnej zodpovednosti, sužujete sa škrupulami v morálnej oblasti, neustále máte pocit, že ste urobili iným škodu, že ste ich poškodili. Ste zatrpknutí kvôli chybným krokom ktoré ste urobili – toto je pocit viny. Ste chorí pocitom viny – je to veľké zlo a oberá vás o slobodu, vezme vám radosť, šťastie, čo Boh nechce! Boh chce aby ste zvíťazili nad týmto zlom vašej psyché. Ako sa zvíťazí nad ním? Nuž modlitbou – pretože modlitba nás otvorí k dôvere – dôvernosti s Bohom. Prvý efekt modlitby je priviesť nás k poznaniu, že Boh je náš Otec. Ak sa modlíme skutočne a hlboko. Musíme bojovať a je dôležité sčasu načas urobiť si tento test.

Štvrté zlo – pocit menejcennosti

Je veľa ľudí, ktorí trpia týmto zlom. Ľudia ktorí sú podráždení pred inými, ľudia príliš veľmi rezervovaní, ľudia ktorí sú veľmi vzťahovační čo sa týka kritiky od iných, konfrontácii s inými. Ľudia, ktorí sa ľahko vzdávajú a všetko zlo čo počujú aplikujú na seba samých. Ľudia, ktorí dávajú veľkú vážnosť tomu, aby pekne vyzerali aby vyzerali úspešnými. Často ten, kto má pocit menejcennosti ponižuje tých, ktorí stoja nižšie, či už sú to mladší od neho, alebo menej vzdelaní. Často ten, kto má pocit menejcennosti hľadá kompenzáciu snívajúc o veľkých veciach väčších ako je sám. Pocit menejcennosti je veľké zlo, ktoré je treba odstrániť. Modlitba je najlepší liek na toto zlo, pretože modlitba otvára k dôvere; a pomáha vstúpiť do vzťahu s Bohom, do intímneho vzťahu. Začína sa most medzi nami a Bohom. Začína sa budovať rodina s Bohom, kde máme potrebu pocítiť, to že nás Boh miluje, že nás uznáva. Modlitba nás privedie krok za krokom k tomu, že sa budeme cítiť milovanými.

Posledné zlo – sebaľútosť  

Lamentácie, neakceptovanie, nepochopenia. Ak máme strach byť málo uznávaní alebo príliš odhalení.

Hovoríme o spravodlivých i nespravodlivých urážkach, skutočných, alebo iba v predstavách. Ak sa porovnávame neustále s tými, ktorí robia vždy lepšie ako my. Mám neustály zvyk sťažovať si na prácu, situáciu, osoby. Lamentujeme, že nás nedoceňujú ako si zasluhujeme. Často myslíme na naše zásluhy. Často o nich hovoríme. Myslíme si o sebe, že sme osoby, ktoré nemajú šťastie, nevýrazné, málo obdarované, vždy sme chorí na sebaľútosť. Hrozná choroba –  ktorá nás okráda o radosť, slobodu, šťastie.

Aj sebaľútosť sa premáha modlitbou. Modlitba je protikladom pretože znovuotvára človeka k viere. Privedie nás taktiež k objektívnemu poznaniu seba samých bez toho, aby nás pokorila a zhodila do prachu. Pretože to človek robí vo svetle Božom, v modlitbe bojujúc proti sebaľútosti.

V tomto bode každý z nás môže povedať: z týchto piatich démonov zla mám z každého niečo. V takom prípade netreba zúfať.

Je možné, že štipku z týchto ziel máme v sebe každý jeden čo sme tu.

Je dôležité vedieť však toto: Nie je dôležité, či sú dve, tri alebo štyri zlá ktorými sme obťažení. Dôležité je, aby sme objavili to, ktoré je na čele. To ktoré je vodcom a na tom vytrvalo  pracovať s modlitbou. Je to zlo ktoré nás oberá o najkrajšie hodiny nášho života. Na tomto zle pracujme s modlitbou! Modlitba skutočne uzdravuje, pretože v podstate modlitba je spojenie s Bohom a byť s Bohom produkuje toto: jeho milosť, jeho sila, jeho svetlo prechádza cez nás a uzdravuje nás.

Možno ste zakúsili, že ak vedľa nervóznej osoby žije pokojný, kľudný človek, pomaly sa ukľudní. Popri hrubom človeku ak žije silná osobnosť, ktorá je jemná, aj tento hrubý človek sa zjemni. Veľmi pomaly, ale predsa. Je to tajomné, ale osoba s ktorou žijeme prenáša na nás všetok svoj potenciál dobra a aj zla, bez toho aby sme to cítili. Modlitba znamená byť s Bohom a čo to produkuje?

SVETLO BOŽIE, SILU BOŽIU, BOŽIU LÁSKU, RADOSŤ –  toto všetko ak prejde cez nás, tak nás je schopné naplno uzdraviť.

Pripravil: Ján Štefanec SVD