„Udalosti adventu“

Advent je časom našej prípravy na Vianoce. Sviatok Narodenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, je pre kresťanom hlavným bodom Vianoc a viera v Jeho slávny druhý príchod bude dôležitou súčasťou nám neznámej budúcnosti.

Boh však aktívne pripravoval narodenie svojho syna tu na Zemi už dávno pred jeho narodením.
Generácie Ježišových predkov požehnával a formoval, aby sa stali rodinou Mesiáša.

Kňazovi Zachariášovi oznámil, že sa mu narodí syn Ján, ktorý pripraví pre Mesiáša cestu.
Vyvolil si Máriu za matku Mesiáša.
Upokojil Jozefa po prekvapivom tehotenstve Márie a zveril mu Mesiáša a jeho matku do opatery.
Postaral sa o rodinné a príbuzenské zázemie, v ktorom Mesiáš vyrastal.

Aj tieto udalosti adventu sú kľúčovou súčasťou Božích dejín spásy.
Tak, ako Boh vytváral podmienky pre Ježišovo narodenie v Betleheme pred dvoma tisícročiami, tak chce pripraviť aj naše srdcia na Ježišov príchod počas blížiacich sa Vianoc.

Hostia – saleziáni Marián Peciar, Andrej Kňaze, Ján Holubčík

……………………………

„Udalosti adventu“

Čo? 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana)
Kedy? 9. 12. – 11. 12. 2022
Kde? Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza
Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 4
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  6€ študent / 12€ neštudent (dáva sa na mieste)
Prihlasovanie: do 8. 12. 23:59 (prosíme akceptovať)

 

Program

Piatok 9. 12. 2022

16.30 Registrácia
17.30 Ruženec
18.00 sv. omša + 1. prednáška
– Po sv. omši večera
20.30 Skupinky
21.30 Taizé
22.30 Film
23.00 Celonočná adorácia

Sobota 10. 12. 2022

7.30 Ranná modlitba
8.00 Raňajky
9.00 2. prednáška
10.00 Tichá adorácia
11.00 Skupinky
12.00 obedná pauza
13.30 3. prednáška
14.30 Tichá adorácia
15.30 Skupinky
16.30 Chvály
17.30 Sv. omša + 4. prednáška
– Po sv. omši večera
20.00 Skupinky
21.30 Ruženec
22.00 Služba požehnávania
– Po službe požehnávania presun sviatosti
– do Kaplnky – Celonočná tichá adorácia

Nedeľa 11. 12. 2022

7.45 Raňajky
8.45 Ranná modlitba
9.00 neformálny záver víkendu
10.00 sv. omša + 5. prednáška
– po sv. omši individuálny obed a upratko

Prihlasovanie

Online prihlasovanie na 3DA momentálne nie je možné.