Úmysly sv. omší

 Od júna je možné si zapísať úmysly iba osobne v sakristii. Online prihlasovanie je už zrušené.