V tomto príspevku nájdete všetky pokyny a informácie k uskladneniu krabíc s vecami pri odubytovaní.

Keďže odubytovanie bude tento rok prebiehať pomerne nárazovo a nikto z nás nemal možnosť svoje veci z Bratislavy odsťahovať postupne, UPeCe ponúka možnosť uloženia krabíc do letnej úschovy. Pravidlá budú však oproti minulým rokom odlišné.

Otváracie hodiny

Krabice budeme prijímať každý deň odubytovania, od 14.4. až po ukončenie odubytovacieho procesu, v čase od 10:00 do 17:00.

Prijímame len krabice, stoličky a sušiaky!

Po minulé roky bola možnosť uskladniť si nielen krabice, ale aj chladničky, mikrovlnky a podobné veci. Tie sú však na skladovanie náročnejšie. Keďže očakávame väčší nápor ako tradične, tento rok prijímame výlučne KRABICE, STOLIČKY A SUŠIAKY. Ak si chcete odložiť aj niečo iné ako napríklad mikrovlnku, musí byť zatvorená v krabici.

Krabica má byť zalepená tak, aby z nej veci nemohli vypadnúť.

Stolička alebo sušiak musia byť obalené streč fóliou.

Upozorňujeme, že u nás nebude možné zakúpiť si prázdne krabice.

Zmluvy o uskladnení

Zmluvy budú v dvoch kópiách – jeden kus si nechávame my a druhou sa preukážete v septembri pri preberaní krabíc.

Symbolická cena za 1 ks krabice, stoličky alebo sušiaka je 2€.

Prevzatie krabíc

Krabice a spol. bude možné prevziať až PO OTVORENÍ UPeCe v septembri 2020. Zmluva nespočíva v tom, že si  u nás veci odložíte kým sa zanesiete domov s prvou várkou a neskôr prídete po druhú. Uskladnenie je na celé leto. Myslite na to, prosím, pri odkladaní vecí do krabíc, pretože sa k nim do septembra nebudete môcť dostať.

Bezpečnostné zásady

Prosíme vás, aby ste dodržiavali odstupy a mali na sebe ochranné pomôcky (rúško, rukavice) a riadili sa pokynmi na mieste. Presný spôsob ešte nevieme, ale pravdepodobne budú bezpečné odstupy naznačené páskami nalepenými na zemi alebo nejako podobne.

Ako sa k vám s vecami zanesiem?

Ak plánujete odovzdať viacero krabíc a máte niekoho, kto s vami cestoval na pomoc, môže ísť krabice odovzdať s vami (nemá zmysel vás držať v našich priestoroch od seba, ak potom budete v aute niekoľko hodín spolu).

Ak takúto možnosť nemáte, môžete odovzdať krabice na viackrát, ale zakaždým s novou zmluvou.

Otázky

Očakávame, že budete mať množstvo otázok ohľadom uskladnenia. Ak sa v správach na našom Facebooku vyskytne relevantná otázka, budeme sa snažiť odpovedať. Na otázky zodpovedané v tomto texte vám odpovedať nebudeme z dôvodu časovej tiesne.

 

Odovzdanie krabice (ideálny priebeh v krokoch)

  • Prídem smerom od schodov pod hornými truniketmi (od Eat&Meet) do UPeCe. Pokiaľ je pred UPeCe rad, dodržujem odstupy.
  • Pri vstupe do Veľkej sály si vezmem číslom označené zmluvy (2 kópie).
  • Nájdem si svoj prázdny priestor vo VS a zmluvy vypíšem. Krabice a spol. zo všetkých strán viditeľne označím číslom na zmluve. (odporúčame označiť ich hrubou fixkou)
  • Vchádzam cez dvere do Libressa.
  • Podľa pokynov odložím krabicu, zaplatím a odovzdám jednu kópiu zmluvy.
  • Odchádzam zadným vchodom.

 

Veríme, že odubytovanie aj uskladnenie prebehne hladko.

Vaše UPeCe