25.marca je Deň počatého dieťaťa. V súvislosti s tým ako 4life mission tím každoročne chystáme vo vestibule Šturáku jednu veľkú oslavu – Počatiny.

Táto akcia je skvelá v tom, že je úplne pre všetkých, bez rozdielu. Taktiež, nie je veľa príležitostí, kedy môže naše UPeCe spoločenstvo vyjsť aj mimo svojich priestorov a takto šíriť osvetu a úctu k životu už od počatia. Celá pointa spočíva v tom, že sa tešíme zo života a túto radosť šírime ďalej.

„Všetko najlepšie k tvojim počatinám!“, s úsmevom želáme všetkým čo idú okolo. Je radosť sledovať tie spočiatku zmätené tváre ako sa zrazu rozžiaria a naraz kopu ľudí odchádza s muffinom a pripnutou bielou stužkou. Niektorí sa zastavili aj na kus reči, aby sme im vysvetlili podstatu tohto podujatia a často nám kládli aj veľa otázok. Na stolíku sme mali pripravené modely vývinu dieťatka od 7. po 16. týždeň. Tieto modely sú vyrobené tak realisticky, že veľa ľudí sa ich až bálo dotknúť. A zase naopak, bolo veľmi zaujímavé pozorovať, ako si ich niektorí s citom vzali do dlaní a nahlas sa zamýšľali nad týmto zázrakom. Celú oslavu sprevádzal aj hudobný sprievod, kde sa vystriedal nejeden talent z nášho UPeCe.

Veľká vďaka patrí každému jednému dobrovoľníkovi, ktorý nám pomáhal, šikovnému a obetavému Gastro tímu, ktorý piekol muffinky, aranžérom, skvelým technikom, hudobníkom, spevákom, kameramanom a fotografom, samozrejme aj našim koordinátorom a v neposlednom rade vďaka Pánu Bohu, že to prebehlo v takej pokojnej atmosfére.