Pre niekoho bláznovstvo, pre iného dôležitá súčasť života. Ako to teda so vzťahom s Bohom naozaj je? Je to pre všetkých alebo len pre vyvolených? Pokiaľ hľadáš odpovede na otázky tohto typu, pozývam ťa čítať ďalej…

Skôr, než začneme hovoriť o vzťahu s Bohom, musíme povedať, že je to záležitosť, ktorú sme povolaní budovať po celý život. Koľko je na svete ľudí, toľko existuje spôsobov, ako tento vzťah prežívať. No povolanie mať vzťah s tým, ktorý nás utvoril, má určite každý!

Pozrieme sa na to, čo to znamená mať s niekým vzťah, aby sme pochopili ako sa dá mať vzťah s niekým nekonečným.

Mať s druhým človekom vzťah znamená tráviť s ním čas, zdieľať s ním svoje zážitky, radosti, ale aj trápenia. V priateľskom vzťahu sa človeku nebojíme otvoriť svoje srdce, dať mu poznať svoju slabosť. Nadobudnutá dôvera voči danému človeku nás otvára pre úprimnosť a slobodu vo vzťahu.

To isté platí aj vo vzťahu s Bohom. Ten, ktorý utvoril naše srdce, ktorý dal nášmu životu zmysel, nás pozýva byť s ním. Pozná naše vnútro viac ako ktokoľvek iný. Miluje nás (každého osobne) viac ako ktokoľvek iný. Ponúka nám svoju blízkosť, aby sme s ním zdieľali všetko naše prežívanie. Je už na nás, do akej hĺbky sa voči Bohu otvoríme a ako mu dovolíme preniknúť do svojho života – či s ním vytvoríme vzťah ako so Stvoriteľom, Pánom, Otcom, priateľom … Nič nie je viac ani menej. Ak budeme Boha vnímať ako Stvoriteľa, chváliť ho za svoj život, prírodu, ak sa budeme v živote koriť pred jeho majestátom – je to veľmi dobré.
Ak budeme Boha vnímať ako priateľa, rozprávať sa s ním neformálne ako s priateľom – je to veľmi dobré.

Nič nie je viac ani menej. Hľadaj vlastnú cestu k Bohu. Pretože Boh ťa stvoril, aby si bol v spoločenstve s ním, aj keď to býva niekedy ťažké a zdá sa ti, že ťa nepočúva. Zostaň verný, hľadaj ho celým srdcom a buduj vzťah, ktorý vydrží navždy a nikdy ťa nesklame.

 

Napísala Božia dcéra a upravil Ladislav Hollý (PROMO tím)