„Si bojovníčka?“

Túto otázku som dostala pred niekoľkými rokmi od moderátora pri tombole na plese UPC. Práve som si preberala cenu, ktorej súčasťou bola kniha o bojovníkovi. Môj introvertný duch mi však dovolil len poďakovať a niečo nesúvislé zamrmlať do mikrofónu.

Svätý Pavol v poslednej kapitole listu Efezanom opisuje bojovníka, ktorý je pripravený vyhrávať bitky tohto sveta Božou mocou. Bojovníka, ktorý nie je závislý od svojich svalov, ani vycibreného jazyka, ale sa plne spolieha na Božiu pomoc a Jeho výzbroj.

Práve dnes, keď vo svete vidíme toľko nelásky, nespravodlivosti  a odcudzenia, potrebujeme prinášať dobro, pravdu a krásu tam, kde sme poslaní. Nie je jednoduché vydávať svedectvo o našom Pánovi v spoločenstve, ktoré ho odmieta. Preto Ťa pozývame prísť načerpať a znovu v sebe zapáliť oheň Jeho lásky. Aj Ty si pozvaný byť Božím bojovníkom a učiť sa od najlepších. Ježiš zvíťazil v najväčšom boji. Vie ako na to.

A aká bola kniha z tomboly z úvodného príbehu? Neviem. Vymenila som ju s kamarátom, ktorý vyhral náušnice a sponu do vlasov. A hoci som tú knihu nikdy neotvorila, otázka, ktorá ju sprevádzala stále ostáva: „Si bojovník?“

Hosť – páter Ján Kapistrán Lazový OFM

……………………………

„Zbrane svetla“

Čo? 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana)
Kedy? 8. – 10. 3. 2024
Kde? Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza
Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 4
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  6€ študent / 12€ neštudent (dáva sa na mieste)
Prihlasovanie: do 7. 3. 23:59 (prosíme akceptovať)

 

Program

Piatok 8. 3. 2024

16.30 registrácia
17.30 1. prednáška
18.30 večera
19.15 krížová cesta
20.00 sv. omša
21.00 skupinky
22.00 Taizé
od 23.00 celonočná adorácia

Sobota 9. 3. 2024

7.30 ranná modlitba
8.00 raňajky
9.00 2. prednáška
10.00 tichá adorácia
11.00 skupinky
12.00 obedná pauza
13.30 3. prednáška
14.30 tichá adorácia
15.30 skupinky
16.30 chvály/voľno
18.00 sv. omša + 4. prednáška
Po sv. omši večera
20.00 skupinky
21.15 krížová cesta
22.00 služba požehnávania
Po službe požehnávania celonočná adorácia

Nedeľa 10. 3. 2024

7.45 raňajky
8.45 ranná modlitba
9.00 neformálny záver víkendu
10.00 sv. omša + 5. prednáška
Po sv. omši individuálny obed

Prihlasovanie

Prihlasovanie bolo ukončené