Nikto z nás veriacich vo svojom vnútri nepochybuje o tom, že pravé bohatstvo nadobúdame, až keď vzťah medzi Bohom a nami má skutočne svoju hĺbku. O dôvere v Pána by sme dokázali písať eseje. Máme naštudované ako viera v Boha menila životy ľudí vo Svätom písme. No, aj napriek citátom, ktoré dennodenne čítame, omšiam, ktoré prežívame, stále máme pocit, že nám niečo chýba.  Čo ak sme svoju nádobu života naplnili po okraj niečím, alebo niekým iným a pre nášho milujúceho Otca už neostáva miesto, aby nás mohol urobil šťastnými? Nevešajme hlavu, ale objavme bohatstvo nášho vzťahu s Ním. Potom budeme dokonale šťastní a presvedčení, že náš život má veľký zmysel.

Pápež František v knihe Radosť Evanjelia píše:

Radosť sa prispôsobuje a premieňa, ale vždy zostáva prítomná – aspoň ako lúč svetla, ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme nekonečne nadovšetko milovaní. Pokušenie sa často prejavuje vo výhovorkách a sťažnostiach, akoby na to, aby sme sa dokázali radovať, musel byť splnený nekonečný zoznam podmienok. Môžem povedať, že tie najkrajšie a najspontánnejšie radosti, ktoré som počas svojho života zažil, boli radosti veľmi chudobných ľudí, ktorí toho mali naozaj veľmi málo. Pamätám si tiež opravdivú radosť tých, ktorí si aj uprostred náročných pracovných povinností dokázali zachovať veriace, štedré a jednoduché srdce.

Objavme znovu a posilnime horlivosť, sladkú a potešiteľnú radosť z evanjelizácie, a to aj vtedy, keď treba siať pomedzi slzy.
Nech dnešný svet počuje radostnú zvesť – po ktorej s úzkosťou i nádejou túži – nie od smutných, malomyseľných, netrpezlivých alebo bojazlivých hlásateľov evanjelia, ale od takých, ktorých život žiari horlivosťou. Od takých, ktorí už sami zakúsili Kristovu radosť.“

A v tom sme skutočne BOHATÍ!!!

 

 

……………………………

BOHaTY

Čo? 29. 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana).
Kde? UpeCe Bratislava
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  5€ študent, 10€ neštudent
Prihlasovanie: do 12.12. 2018 23:59

Hosť – verbista Tomáš Gerboc

 

Program

Piatok 14.12. 2018

16:30 – Registrácia
18:00 – Sv. omša+ 1. prednáška
19:30 – Večera
20:30 – Skupinky
22:00 – Taizé
23:00 – Tichá adorácia
00:00 – Prenos adorácie do kaplnky
Kompletórium
03:00 – Korunka (individuálne)

Sobota 15.12. 2018

8:00  – Ranné chvály (individuálne)
8:15   – Raňajky
9:00   – 2. prednáška
10:30 – Tichá adorácia
11:00 – Skupinky
12:00 – Koniec registrácie = obed
13:00 – Voľný program
14:00 – 3. prednáška
15:30 – Tichá adorácia
16:00 – Skupinky
17:30 – Sv. omša
19:00 – Večera
20:00 – Ruženec
21:00 – Chvály
22:00 – Služba požehnávania
00:00 – Presun Sviatosti  oltárnej do kaplnky

Nedeľa 16.12. 2018

7:00  – Raňajky
8:00  – Neformálny záver víkendu – otázky na hosťa
10:00 – Sv. omša + 5. prednáška

Prihlasovací formulár

Políčka označené symbolom * sú povinné

* Vzhľadom k tomu, že sme Univerzitné pastoračné centrum a chceme vytvoriť priestor pre študentov, stanovili sme vekové obmedzenie do 30 rokov. Vďaka za pochopenie.

 

Odporúčaný príspevok pre:

Študenta - 5 Eur
Neštudenta - 10 Eur

Poplatok za stravu sa tiež hradí pri vstupe na akciu. Za každú stravnú jednotku je 1 €. Je ale potrebné si dobre zvážiť, o ktoré stravné jednotky máte záujem. Sobotný obed si však musí zabezpečiť každý sám. Dávame do pozornosti, že blízko UPeCečka na neďalekých Átriových domkoch sa nachádza jedáleň s názvom Eat & Meat, do ktorej sa dostanete cez turnikety pri predložení karty ISIC alebo nejakého preukazu totožnosti.

Zaškrtnite všetky vyhovujúce možnosti.

(prenocovanie na vlastnej karimatke a spacáku)

Udeľujem svoje súhlasy Univerzitnému pastoračnému bl. Jozefa Freinademetza na spracovanie uvedených osobných údajov v zmysle GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň tým potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať – napríklad zaslaním emailu na adresu koordinatori@upc.uniba.sk. Práva dotknutej osoby podľa čl. 16 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke https://www.upc.uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov/

V prípade nejakých otázok alebo nejasností nám pokojne napíšte na veduci-3da@upc.uniba.sk.