Kňazi

Prihláste sa na spoveď ONLINE

V UPeCe zavádzame Novinku! Od dnes je možné prihlasovanie na sv. spoveď aj ONLINE, prostredníctvom tohto linku: www.calendly.com/upeceba/spoved Prosíme vás, aby ste sa zapisovali čo najbližšie k sv. omši. Ďakujeme  P.S. Pre upresnenie, jedná sa o ONLINE prihlasovanie na spoveď, nie ONLINE priebeh spovede.

100. výročie SVD na Slovensku

Tento rok oslavuje Spoločnosť Božieho Slova (SVD) 100. výročie na Slovensku. Toto jubileum nás zaväzuje k pohľadu do minulosti. Chceme spomínať na mnohých známych i neznámych, ktorí stáli pri nás za celých sto rokov. Sú to naši prví spolubratia, ktorí prišli na Slovensko pred sto…