Kňazi

100. výročie SVD na Slovensku

Tento rok oslavuje Spoločnosť Božieho Slova (SVD) 100. výročie na Slovensku. Toto jubileum nás zaväzuje k pohľadu do minulosti. Chceme spomínať na mnohých známych i neznámych, ktorí stáli pri nás za celých sto rokov. Sú to naši prví spolubratia, ktorí prišli na Slovensko pred sto…