„Je to na tebe“

Čo si robil pred dvoma rokmi, keď našu krajinu navštívil pápež František? Videl si ho naživo alebo si si vypočul jeho posolstvá cez médiá? A ako by si zareagoval, keby do Bratislavy prišiel Tvoj obľúbený spevák? Myslím, že by si spravil všetko pre to, aby si mohol ísť na koncert. A čo v prípade, že by Ťa po vystúpení vyhľadal a pozval na kávu alebo pivo? Zrušil by si všetky svoje plány, aby si s ním mohol ísť? Zrejme áno…

aká je Tvoja odpoveď, keď Ťa na stretnutie pozve Boh? Možno by sme boli pohotovejší, keby nám poslal sms-ku, hlasovku, alebo správu na Messengeri. No Jeho volanie býva tiché a nenápadné. Napríklad v nedeľných oznamoch.

Každý deň Ťa čaká v kaplnke, ale i v kútiku Tvojho srdca. Túži sa s Tebou stretnúť viac, ako Ty túžiš po ňom. Pri svätej omši, v adorácii, modlitbe… Chce Ti načúvať, byť súčasťou Tvojej reality a vidieť svet Tvojimi očami. On chce byť zdrojom, z ktorého čerpáš. Áno, dal nám vzťahy a službu na to, aby sme ho niesli ďalej. Ale čo môžeš dať, keď sa „nenabíjaš“? Možno poznáš ten tichý hlas v Tvojom vnútri, ktorý Ťa volá na stretnutie s Pánom. Prijmeš jeho pozvanie? Je to na Tebe.

Hosť – o. Tomáš Tupta

……………………………

„Je to na tebe“

Čo? 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana)
Kedy? 24. – 26. 11. 2023
Kde? Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza
Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 4
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  6€ študent / 12€ neštudent (dáva sa na mieste)
Prihlasovanie: do 23. 11. 23:59 (prosíme akceptovať)

 

Program

Piatok 24. 11. 2023

16.30 Registrácia
17.30 1. prednáška
18.30 Večera
19.30 Ruženec
20.00 Sv. omša
21.00 Skupinky
22.00 Taizé
23.00 Celonočná adorácia

Sobota 25. 11. 2023

7.30 Ranná modlitba
8.00 Raňajky
9.00 2. prednáška
10.00 Tichá adorácia
11.00 Skupinky
12.00 obedná pauza
13.30 3. prednáška
14.30 Tichá adorácia
15.30 Skupinky
16.30 Chvály/voľno
17.30 Sv. omša + 4. prednáška
19.00 Večera
20.00 Skupinky
21.30 Ruženec
22.00 Služba požehnávania
23.30 Celonočná adorácia

Nedeľa 26. 11. 2023

7.45 Raňajky
8.45 Ranná modlitba
9.00 Neformálny záver víkendu
10.00 Sv. omša + 5. prednáška
– po sv. omši individuálny obed

Prihlasovanie

Prihlasovanie bolo ukončené