„Jonáš: márnotratný prorok“

Určite si už počul, že Boh ťa miluje a má pre tvoj život nádherný plán. Pozná ťa po mene a po mene ťa aj volá.

Nie vždy je však ľahké ho počuť. Často sme zaneprázdnení, uväznení v kolobehu každodenných povinností a je ťažké dať si odstup, vyčistiť si hlavu a zamerať sa na Boha. Stíšiť sa a počúvať, k čomu ťa volá, kam alebo za kým ťa posiela.

Niekedy zas počujeme Boží hlas, no nevieme (či možno nechceme) naň odpovedať. Ako prorok Jonáš máme strach alebo nechuť vykročiť do neznáma a vzdať sa svojich predstáv o tom, ako by mal vyzerať náš život. Pritom vieme, že On jediný nám môže pomôcť naplno využiť nás potenciál; dáva nám len také výzvy, ktoré dokážeme zvládnuť a čo je najdôležitejšie, vždy stojí pri nás.

Božie milosrdenstvo a zľutovanie je také veľké, že sa nám len ťažko chápe. Aj keby sme ho odmietli, On nás neodmietne nikdy; vždy nám dá ďalšiu šancu. Uvedomme si akú hodnotu má život každého človeka v Božích očiach a skúsme byť sprostredkovateľmi Jeho lásky.

Hosť – Lukáš Hanúsek SVD

……………………………

„Jonáš: márnotratný prorok“

Čo? 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana)
Kedy? 31. 3. – 2. 4. 2023
Kde? Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza
Staré Grunty 36, 84104 Bratislava 4
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  6€ študent / 12€ neštudent (dáva sa na mieste)
Prihlasovanie: do 30. 3. 23:59 (prosíme akceptovať)

 

Program

Piatok 31. 3. 2023

16.30 Registrácia
17.30 Prednáška
18.00 Večera
19.00 Krížová cesta
20.00 Sv. omša
21.00 Skupinky
22.00 Taizé
23.00 Celonočná adorácia

Sobota 1. 4. 2023

7.30 Ranná modlitba
8.00 Raňajky
9.00 2. prednáška
10.00 Tichá adorácia
11.00 Skupinky
12.00 obedná pauza
13.30 3. prednáška
14.30 Tichá adorácia
15.30 Skupinky
16.30 Chvály/voľno
17.30 Sv. omša + 4. prednáška
19.00 Večera
20.00 Skupinky
21.15 Krížová cesta
22.00 Služba požehnávania
23.30 Celonočná adorácia

Nedeľa 2. 4. 2023

7.45 Raňajky
8.45 Ranná modlitba
9.00 Neformálny záver víkendu
10.00 Sv. omša + 5. prednáška
– po sv. omši individuálny obed a upratko

Prihlasovanie

Online prihlasovanie na 3DA bolo ukončené.