Úvahy o láske, II. časť

Plán tém
Uvádzam rozpis tém z Cyklu o láske, ktoré sa preberali v pondelky počas sv. omší o 19:00 hod (veľká sála UPeCe, Bratislava). Projekt bol plánovaný na tri roky. Prvá časť odznela v školskom roku 2005/06 (Milan Bubák, SVD), druhá nasledovala, v roku 2006/07 (Milan Bubák, SVD), a následne za ňou bola tretia v akademickom roku 2007/08 (bývalý správca UPeCe Ján Štefanec, SVD). Zoznam úvah o láske z druhej časti: