Formačný kurz pre slobodných (zadaných aj nezadaných) i pre snúbencov a pre mladých manželov.

Otec Rasťo Zelenay Vás pozýva na formačný kurz na tému: Identita muža a identita ženy. Čo patrí k božiemu povolaniu byť mužom a k povolaniu byť ženou?

Kde? Malá sála, UPeCe

Kedy? každý utorok od 18:30 do 19:50 (počnúc dňom 6.10.2020) v trvaní 8 týždňov

Pozývame aj mužov aj ženy (slobodní alebo žijúci v manželstve s mladšími ešte školopovinnými deťmi) na Kurz o identite muža a ženy. Čo patrí k božiemu povolaniu byť mužom a k povolaniu byť ženou? Ide o súhrn katechéz o poslaní muža a ženy, ktoré sa zrodili počas duchovných obnov „Na Boží obraz“. Bude celkovo osem tém a z toho budú štyri témy o poslaní muža – živiteľa, vodcu, ochrancu a kňaza a tiež štyri témy o poslaní ženy – ako slnka, ako srdca, ako mužovej spoločníčke a ako prvej vychovávateľke vo viere. Príď si premeditovať, čo všetko mám robiť podľa Božieho určenia ako muž a čo všetko mám robiť ako žena.

Kontakt a možnosť prihlásiť sa: rastozelenay@grobnet.sk alebo na telefónnom čísle 0908 856 059.

Počas kurzu prosíme o dodržiavanie všetkých platných epidemiologických opatrení!

Za kurz sa neplatí.