Kurz mužskej spirituality a otcovstva: Muž Boží – bojovník. II. časť.

Adamova tragédia, Ábelová nábožnosť, záchranca Noe, Abrahámova poslušnosť, biblická bojovnosť u Jakuba, Samsona, Dávida, múdrosť Jozefa v Egypte, vodca Mojžiš, priatelia Jonatán a Dávid, svätý Jozef, spolupráca mužov troch mudrcov z východu… Všímame si týchto biblických mužov pod zorným uhlom ich mužských čností ale aj nerestí a tiež ich príkladné prežívanie otcovstva alebo ich zbabelý útek od zodpovednosti.

Kde? UPeCe Bratislava, Malá sála

Kedy? Každý štvrtok o 18:00 (10x) – od 14.1.2021.

Stretnutia vedie kňaz PhLic. Rastislav Zelenay  (skupinky do šesť ľudí v prípade núdzového stavu).
Len pre slobodných mužov a pre mladých otcov (školopovinných detí).

Ako sa prihlásiť?  o. Rastislav Zelenay, t.č.: 0908856059, email: rastozelenay@grobnet.sk.