Otec Rasťo Zelenay Vás pozýva na formačný kurz na tému: Poďme do hĺbky v manželstve a v rodine

Kde? Malá sála, UPeCe

Kedy? každý utorok o 18:30 (počnúc dňom 26.2.)

Ako dlho sa pripravujeme nato, aby sme sa raz stali dobrými úradníkmi, lekármi, učiteľmi? Porovnajme si to s tým, ako dlho sme sa doteraz systematicky pripravovali na manželstvo a na rodinný život. Koľko literatúry sme si už prečítali v oblasti manželstva a rodiny? Tento kurz chce pomôcť prehĺbiť sa v základných témach. Je voľným pokračovaním predchádzajúceho kurzu Manželstvo a rodina na Boží obraz, v ktorom sme preberali základy. Budeme sa stretať každý utorok v bratislavskom UPeCe v malej sále o 18:30. Začíname v utorok 26.2.2019. Kurz je určený pre slobodných (ešte nezadaných) mladých, pre chodiace páriky i pre snúbencov a pre mladých manželov. Spoločne budeme uvažovať a diskutovať nad týmto témami:

  1. Biblické rozprávanie o mladom Tobiášovi a Sáre ako príklad hľadania manželského partnera a založenia pravej Božej rodiny.
  2. Ako neustále pracovať na vzájomnom manželskom vzťahu a neustále ho zdokonaľovať? (Úvahy z exhortácie pápeža Františka Amoris Laetitiae.)
  3. Ohrozenia manželskej vernosti a jednoty a riešenie krízy v manželskom vzťahu. Oboznámenie sa životnou skúsenosťou sv. Ríty s jej snahou o manželskú vernosť.
  4. Ako si stanoviť morálne správny počet detí vo vlastnej rodine?
  5. Ako možno žiť don Boscov preventívny výchovný systém v rodinách?
  6. Ako možno vychovávať deti v jednotlivých vývojových štádiách v období predškolského veku, školského veku, puberty a postupného prechodu do dospelosti?
  7. Svätá rodina – sv. Jozef, Panna Mária a Boží Syn Ježiš ako vzor pre ostatné rodiny v príhovoroch pápežov zo sviatku sv. Rodiny a z ich viacerých pútí do mesta Nazaret.
  8. Praktické zacvičenie duchovného života manželov ako je spoločná modlitba, rozjímavá modlitba nad Božím slovom, Anjel Pána, večerná modlitba s hodnotením dňa, pravidelná sviatosť zmierenia, časté sv. Prijímanie, ruženec…
  9. Život v rodinnom spoločenstve, zapájanie sa do farnosti a do spoločnosti.
  10. Príklad svätých manželov ako bl. Karol Habsburg a jeho manželka božia služobníčka Zita, sv. Ľudovít, sv. Anna Mária Taigi, božia služobníčka mama Margita…

Cieľom je tu praktická formácia, preto si dáme vždy konkrétne predsavzatie. Štruktúra kurzu je v troch základných bodoch: úvaha, spoločná diskusia a potom zdieľanie v malých skupinách. Stretnutia bude viesť o. PhLic. Rastislav Zelenay (kňaz), ktorý pracuje na metropolitnom tribunáli ako obhajca manželského zväzku a je autorom viacerých publikácii na témy manželstva, rodiny a najmä otcovstva a mužskej nábožnosti (jeho pseudonymum – Francois de Joseph).

Prihlásiť sa možno:  o. Rastislav Zelenay.  t.č.: 0908856059, email: rastozelenay@grobnet.sk.