Poďakovanie

ZAMYSLENIE č.47 (video)
4.4.2021

Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. (Mk 16)

Zamyslenie:
Tak dlho sme čakali na deň, kedy naše srdcia naplní radosť a láska zo zmŕtvychvstalého Krista. Dočkali sme sa. Pretože sme verili, Pán príde a každý, kto Ho vzýval, bude stáť po Jeho boku. Premohol smrť a vstal z mŕtvych. Nič Mu nestálo v ceste, pretože On väčšiu lásku nepozná, než položiť život za svojich priateľov. Všetky skúšky, ktoré na nás doliehajú, sú len ľudské. Tak ako premohol smrť, tak zachráni aj teba z akejkoľvek situácie, ťažkosti alebo trápenia. Pevne sa drž Jeho cesty a nájdeš, čo hľadáš. Každý z nás sa určite ocitol v situácii, keď hľadal niečo, čo ho naplní, dodá mu motiváciu, radosť či zmysel života. Ježiš sa nám sám ukazuje v každodenných situáciách, našich rodičoch, dobrých priateľoch, súrodencoch. Jediné, čo musíme urobiť, je nechať sa viesť a povedať Mu svoje ÁNO. Rozhodni sa, komu dnes povieš, svoje áno.

Modlitba:
Pane Ježišu, vďaka Ti za cestu, ktorou ma vedieš. Verím, že si prítomný v každom okamihu môjho života. Prosím, otvor mi oči, aby som videl/a Tvoje kroky. Otvor mi uši, aby som počul/a volanie prosiacich o pomoc. Daj mi zdravé ruky a nohy, aby som mohol/mohla konať skutky lásky.

Otázky na zamyslenie:
Hľadám Ježiša na správnom mieste?
Verím, že moja viera je silnejšia než akýkoľvek strach, ktorý na mňa dolieha?
Čo očakávam od zmŕtvychvstalého Ježiša Nazaretského ?


ZAMYSLENIE č.46 (video)
3.4.2021 (Biela sobota)

„Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.“ sv. Ignác z Loyoly

Zamyslenie:

„Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol blízko.“ (Jn 19,40-42)
Telo Pána zavinuli do plátna a položili do hrobu. Semienko muselo odumrieť, aby z neho vzišla najvyššia forma života, a tí, čo ho zašliapali do zeme, sú bez toho, žeby to chceli, tými, čo zasiali spásu.
Ježišov hrob je plný lásky a nádeje. Nový hrob pre nového človeka, víťazstvo lásky nad sebectvom a nenávisťou, víťazstvo života nad smrťou, víťazstvo večného života nad večnou smrťou, východisko slávneho zmŕtvychvstania! Otvorené pre teba!
V krste si bol pochovaný s Kristom, aby si bol s ním vzkriesený. Neváhaj teda a ľahni si do hrobu spolu s ním! Pochovaj všetko staré, sebecké v úprimnom obrátení sa ku Kristovi a Jeho evanjeliu a Jeho slávny hrob sa stane aj pre teba počiatkom nového, plnšieho života.
Mŕtve telo Ježia je položené do hrobu, navonok žiadna aktivita, ale pod zemou, pod hrobom zavaleným kameňom klíči budúcnosť, nádej. Láska konaná skutkom bez slov, v tichu, trpezlivosti očakávajúc nedeľné ráno (Vzkriesenie).

Modlitba:
Nauč nás, drahý Pane, viac milovať, viac konať a menej „hovoriť“. Nech je nám aj Tvoj hrob príkladom lásky konajúcej bez zbytočných slov. Nech naše skutky hovoria za nás. Amen


ZAMYSLENIE č.45 (video)
2.4.2021

Opovrhnutý bol a najposlednejší z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. (Iz 52)

Zamyslenie:
Každý z nás žije na zemi svoj život. Do istej miery sa snažíme žiť svoj kresťanský život, do určitej hranice sa snažíme dodržiavať isté pravidlá, ktoré nám káže naša viera alebo také, ktoré sme si nastavili ako pomyselnú morálnu hranicu, za ktorú sa budeme snažiť nedostať. Avšak sme len ľudia. Padáme. Topíme sa vo vlastných hriechoch a upadáme do myšlienok vzdoru voči Otcovi. Žijeme podľa seba, mimo svojich hraníc. V dnešnej kovidovej dobe je to o to ťažšie, minimálne pre tých, ktorí sa zvykli vnútorne pozviechať po spovedi. Radšej teda zatvárame oči pred tým, ako by sme mali žiť v istých normách a žijeme podľa seba. Občas sa v nás ozve svedomie a pár dní sa snažíme aj bez spovede. Je to však ťažké, v niektorých smeroch priam nemožné. Avšak Ježiš je tu stále. Či je pandémia či nie. Aj keď sa s toľkými hriechmi bojíme pozrieť na Jeho zbičované a umučené telo… Niekde v našom vnútri sa stále ozýva ľútosť nad tým, čo sme mu aj vlastným pričinením spôsobili. Nájdime silu pozrieť sa na Jeho telo a nezakrývať si pred týmto utrpením oči v tejto neľahkej dobe, hlavne kvôli našim vnútorným bojom a neistotám.

Modlitba:
Pane, viem, že na kríži si zomrel aj za mňa. Prosím Ťa o silu dokázať aj v tomto neľahkom čase pohliadnuť na kríž a položiť pred Teba všetko, čo ma ťaží ale aj to, za čo som Ti vďačný. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Viem aj napriek všetkému, čo ma ťaží, pohliadnuť na Ježiša pribitého na kríži a odovzdať mu to?
Dokážem v tomto čase hľadieť aj na pekné veci, neupadať do depresie a poďakovať Mu za ne?

Aktivitka:
Áno, potrebujeme aj spoveď prostredníctvom kňaza. Bojujeme s vlastným vnútrom, nakoľko nám to nie je tieto posledné týždne umožnené. Dnes je Veľký piatok. Dnes sa pokús stráviť chvíľku hlbokým spytovaním svedomia a zanechaj všetky svoje hriechy v súkromnej spovedi pod drevom kríža. Pohliadni na Ukrižovaného a úprimne mu odovzdaj všetko, čo ťa ťaží. Aj keď je to iné, ako si zvyknutý, skús prežiť tieto sviatky vnútorne očistený. Ježiš ťa počuje.


ZAMYSLENIE č. 44 (video)
1.4.2021

Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. (Zjv 1)

Zamyslenie:
Stáva sa ti občas, že pochybuješ? O sebe, o situáciách v živote alebo o tom, či si sa rozhodol správne? Stalo sa to aj Mojžišovi. Pripomeňme si Starý zákon. Mojžiš, keď mal viesť svoj národ, dostal príkaz: „Povedz svojmu národu, že to, čo máš vykonať, ti povedal Pán a Boh.“ Mojžiš zapochyboval a pýta sa Boha: „Ako mi ľudia uveria, ako sa o tom presvedčím? Čo mám povedať, až sa ma spýtajú, kto ma poslal?“ A tu dostal príkaz: „Povedz, že ťa poslal Ja Som.“ Teraz sa asi pýtaš, čo to znamená „Ja Som“? „Ja Som“ je meno božskej bytosti, Kristov princíp človeka. Meno bytosti, ktorú človek v sebe pociťuje ako kvapku, iskru, akonáhle dokáže povedať „ja som“. Je to príznačné len pre ľudí, nie pre zvieratá ani rastliny. Uvedomuješ si TO, že SI? Svoju vlastnú existenciu?
Boh je Alfa a Omega. Písmeno alfa je v gréckej abecede na prvom mieste a omega na poslednom. Postavenie týchto dvoch písmen v abecede znázorňuje, že Boh je „začiatok a koniec“. (Zjavenie 21,6) Jedine On je Všemohúci Boh od nekonečnej minulosti do nekonečnej budúcnosti. Len o ňom sa dá povedať, že je „od večnosti do večnosti“. (Žalm 90,2, Jeruzalemská Biblia) Boh je tu s nami dnes, bol aj včera a bude aj zajtra. Boh je s tebou každú jednu sekundu.
A posledným prívlastkom, o ktorom nám dnešný verš hovorí je, že Boh je Všemohúci. Má všetku moc. Najbližšie, keď sa budeš mať pre niečo rozhodnúť alebo budeš o čomkoľvek pochybovať, spomeň si na Mojžiša. Pýtaj sa Boha, čo máš povedať alebo urobiť. Boh ti vždy pomôže a ver, že aj keď pochybíš a padneš, Boh môže zmeniť tvoju situáciu. Lebo Bohu nič nie je nemožné. Lk 1, 37

Modlitba:
Milosrdný Bože, Ty máš nad všetkým moc. Prosím Ťa, aby si viedol moje rozhodnutia, ktoré mám dnes vykonať. Ty si stále pri mne, aj keď Ťa necítim, nevidím. Prosím Ťa, daj sa mi poznať, aby som vedel rozlišovať, čo mám urobiť.

Otázky na zamyslenie:
Dokážeš prežívať prítomný okamih?
Rozhoduješ sa podľa toho, čo chceš ty alebo hľadáš Božiu vôľu?

Aktivita:
Zastav sa, hneď teraz, lebo na to zabudneš. Skús len tak byť. Uvedomuj si prítomnosť seba na tomto svete. Vnímaj svoj dych, ako sa ti dvíhajú pľúca. Počúvaj tlkot svojho srdca, v ktorom pulzuje život. Život, ktorý ti dal Boh.


ZAMYSLENIE č. 43 (video)
31. 3. 2021 (streda pred Zeleným štvrtkom)

„Hľa, Pán, Boh, mi pomáha: ktože ma môže odsúdiť?“ (Iz 50)

Zamyslenie:
Vždy to zabolí, keď ťa druhí odsudzujú. A zabolí to o to viac, keď vieš, že si vlastne nič zlé neurobil. Len si sa namiesto lži rozhodol povedať pravdu. Obránil si slabšieho alebo si len povedal nie slovám a skutkom, ktoré odporujú Božiemu zákonu, ktorý máš vpísaný v srdci. V tých chvíľach sa v tebe zdvihne vlna spravodlivého hnevu rovnako ako u Pána Ježiša v chráme.
Môžu ťa však druhí skutočne odsúdiť? Nie. Môžu ťa odsudzovať počas tohto života, či už priamym ignorovaním, výsmechom alebo ohováraním. No toto všetko platí len dočasne, kým žijeme náš pozemský život.
Akékoľvek slová pohŕdania alebo odsúdenia vôbec nič nehovoria o tom, kým si. Tvoja hodnota je v Bohu, ktorý je večný a spravodlivý Sudca. Preto by si konečný rozsudok mal ponechať len Jemu a ľudí, ktorí ťa odsudzujú, milovať tým viac, čím viac sa snažia proti tebe bojovať. Je výsadou a istým spôsobom aj povinnosťou Božích detí milovať svojich nepriateľov.
Zároveň je Boh našim milujúcim Otcom. Na to nikdy nezabudni. Miluje ťa, vedie ťa, bojuje za teba deň čo deň. Trpel a umrel za teba. Preto akokoľvek beznádejne tvoj boj vyzerá, akokoľvek sa cítiš byť sám, opustený, porazený, odvrhnutý a tvoje ľudské sily už nestačia, padni na kolená a popros o pomoc Všemohúceho. Toho, ktorý na vlastnej koži zažil, že po každej krížovej ceste plnej pľuvancov, bičovania, posmievania a pádov raz príde aj víťazné ráno Vzkriesenia. 

Modlitba:
Pane, Ty si sudcom neba a zeme. Odpusť nám, keď sa svojvoľne staviame do tejto roly a našimi nesprávnymi reakciami od Teba vzďaľujeme našich bratov a sestry. Daj nám silu vytrvať, keď nás ľudia z tohto sveta odsudzujú pre našu vieru a skutky lásky. Posilňuj nás, keď sa Ti túto bolesť rozhodneme z lásky obetovať. Amen. 

Otázky na zamyslenie:
Na koho a čo sa spoliehaš viac – na Božiu pomoc alebo na vlastné sily?
Ako pristupuješ k tým, ktorí ťa odsudzujú? S láskou alebo s rovnakým odsúdením? 

Aktivitka:
Nájdi si takú tapetu na mobil alebo notebook, ktorá ti bude pripomínať, že Boh je stále s tebou a pomáha ti ♥.


ZAMYSLENIE č.42 (video)
30. 3. 2021 (utorok)

„Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“ (Jn 13)

Zamyslenie:
 „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí (…) bude to ten, komu podám namočenú smidku. Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. (…)  On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.“ (porov Jn 13, 21-33) Judášova zrada sa udiala v noci, v tme, v tichu. Keď ma nikto nevidí, prečo by som si nemohol robiť, čo chcem? Keď o tom nikto nevie, čoho by som sa mal obávať? Keď sa o veciach nehovorí, keď sa ututlú a zametú pod koberec, prečo by som sa mal nimi ďalej zaoberať? Boh však vidí aj každú moju myšlienku. Kam sa môžem pred Ním ukryť? Judášov odchod od stola v ústrety noci je tragickým obrazom beznádeje.
Pane odpusť mi, že som odmietal zodpovednosť za svoje konanie, že som sa vyhováral na druhých či na nepriaznivé okolnosti. Daj mi nádej, že čokoľvek vyvediem, vždy sa môžem vrátiť.
Matúšova verzia tohto príbehu nám ukazuje aj to, čo bezprostredne predchádzalo Judášovej zrade, keď nás informuje, že Judáš Iškariotský odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. (porov. Mt 26,14-25) Judášova zrada bola motivovaná okrem iných okolností aj osobným prospechom. Čo všetko a koho všetkého som bol ochotný zradiť pre dosiahnutie svojho cieľa? Koľkokrát som zradil dôveru druhého? Koľkokrát som sa usiloval kúpiť si priazeň iného? Dôvera, úprimnosť, otvorenosť a čestnosť v našich medziľudských vzťahoch, to je ten nevyhnutný základ pre ich dobré fungovanie. Judáš nevyužil príležitosť nadviazať takýto vzťah s Ježišom.
Pane, odpusť mi, že som pre svoj prospech a kvôli svojim predstavám zradil dôveru tých, s ktorými zdieľam svoj život. Daj mi schopnosť využiť každú príležitosť objavovať a plniť Tvoju vôľu.
Fotografie novej podoby parížskeho chrámu Notre Dame pred časom zaplavili celý svet. Mnohí si pri pohľade na ne kladú otázku, čo tým chce Boh povedať obyvateľom Paríža, Francúzska, či dokonca celej Európy? Aký odkaz tým chce vyslať prvorodenej dcére Cirkvi? Keďže všetci sme synovia a dcéry Boha, myslím si, že by bolo oveľa užitočnejšie položiť si práve dnes, vo Veľkom týždni, trochu inú otázku: A čo tým chce Boh povedať mne? Nebojme sa tejto otázky. Nebojme sa jej ani v kontexte príbehu Judášovej zrady, ani v kontexte požiaru Notre Dame.
Za seba môžem povedať, že pri sledovaní tých smutných záberov vnímam hlavne tri veci: nádej, výzvu a príležitosť. Napĺňajú ma nádejou, že nech som sa dopustil akejkoľvek zrady či osobného zlyhania, Boh to všetko môže pretvoriť na niečo dobré. Pripomínajú mi, že nech stojím pred akoukoľvek životnou výzvou, vždy ju môžem zvládnuť s pomocou Boha i ľudí, ktorých mi Boh posiela do cesty. A upevňujú ma v odhodlaní chopiť sa každej ponúkanej príležitosti začať znova a lepšie.

Modlitba:
Pane prosím Ťa, aby som tento Veľký týždeň nepremárnil zrádzaním viery vo mne slovami, je korona a chrám „zhorel“, chrám je zatvorený, nie len ten fyzický ale aj ten vo mne a tak sa ma Veľká noc tento rok netýka, ale daj nech ju prežijem ako nikdy doteraz. 

Aktivita:
V tichu sa zamysli nad skutočnosťou času, ktorý prichádza a pýtaj sa Boha: „Čo mi tým chceš povedať?“  Neodchádzaj z modlitby, kým odpoveď „nedorazí“.


ZAMYSLENIE č.41 (video)
29.3.2021

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. (Iz 42)

Zamyslenie:
Sluhovia sú väčšinou tí, ktorí poslúchajú príkazy, sú poddaní a často sa s nimi kruto zaobchádza. Musia byť vo všetkom dokonalí a plniť všetky želania svojho pána… Avšak Boh o svojich služobníkoch zmýšľa inak.
On nás nechce len preto, aby sme Mu v jednom kuse slúžili. On si nás chce privinúť. On nechce, aby sme boli Jeho otroci. V prvom rade si nás chce k Sebe pritúliť, ako matka svoje dieťa. Túži nás držať v náručí, obviazať naše rany, lebo si nás vybral a má v nás zaľúbenie.
Často si Ho však zamieňame s nejakým prísnym policajtom, ktorý sleduje každý náš krok. Myslíme si, že chce od nás len výkon, dobré skutky, stopercentnú dokonalosť a potom si nás možno aj všimne a bude nám pomáhať. Nevieme… Alebo sa bojíme prijímať od Neho lásku – len tak. Chceme si ju často zaslúžiť a robíme všetko preto, aby sme sa Mu zapáčili a dokázali Mu, že nie sme až takí zlí. Avšak… To nemusíme. On nás predsa miluje. 😊
On ťa miluje, preto, že SI a nie preto, ČO robíš. Dovoľ Mu to. Dovoľ Mu, aby ťa miloval a už od Neho neutekaj, aj keď si veľa vecí zbabral a zlyhal si. On sa na teba pozerá vždy rovnako. Pre Neho nie si žiadne zlyhanie… Už nemusíš s nikým súťažiť. S nikým sa porovnávať. V Jeho očiach si vzácny, preto buď na seba dobrý a už sa toľko nepodceňuj. ON ťa ľúbi. Si Jeho milované dieťa. Nezabúdaj na to!

Modlitba:
Pane, Ty máš v nás zaľúbenie. Nekonečne nás miluješ. Prosíme Ťa o milosť, aby sme lásku vždy hľadali len u Teba a neblúdili po tomto svete prázdni. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Dovoľujem Bohu, aby ma miloval?
Čo by som mohol spraviť preto, aby som sa netrápil nad tým, čo som pokazil a v čom som zlyhal?
Verím tomu, že Boh túži po mne preto, že SOM a nie preto, ČO všetko pre tento svet robím?

Aktivitka:
Skús dnes prísť pred Pána. Nájdi si tiché miesto a zober si pero a papier a vlastnými slovami si napíš List odpustenia – sebe samému. Daj Pánovi všetky svoje zlyhania. On ti ich odpúšťa a pozerá na teba s láskou. Chce už iba jedno- aby si si aj ty odpustil a prijal seba takého, aký si – aj s tvojimi slabosťami.


ZAMYSLENIE č. 40 (video)
28.3.2021

„Kríž vás nebude nikdy deptať; možno sa pod jeho ťarchou zapotácate, ale jeho sila vám bude oporou. (sv. Páter Pio)“

Zamyslenie:
Ján Pavol druhý hovorí: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“
Pri pohľade na kríž vidíme nádej, pretože kríž sa stal symbolom našej spásy. Ježišova krížová cesta nám hovorí, že s krížom to nie je jednoduché. Keď kríž nesieme sami, tak nás privalí. Upadáme do depresií, do strachu z budúcnosti o zdravie, o prácu. Je dobré niesť kríž (aj Ježiš nás do toho pozýva). Mali by sme však vedieť, že na to nie sme sami, že je tu Ježiš, ktorý je našou oporou a ponesie ho s nami, ak Ho do toho pozveme. Vtedy sa pod ťarchou kríža len zapotácame a kríž sa stane ľahkým. Ak však budeme niesť kríž sami, stane sa pre nás neznesiteľným.
Páter Pio nás učí: Kristus je láska, ktorá je ukrižovaná a možno ju nájsť len na kríži. Žiadame si lásku, ale odmietame trpieť. Ježišovo náručie je otvorené, ale ruky má pribité. Kto ho chce objať, musí ho objať i s krížom, musí sa zúčastniť i na jeho utrpení.
Opri sa o kríž ako Ježišova Matka, a vždy budeš mať dosť sily!

Modlitba:
Pane prosíme Ťa, aby sme v každom čase dokázali hľadieť na kríž a uvedomovali si jeho silu, ktorá je pre nás oporou.
Nech nás v tom povzbudzujú aj slová požehnania Pátra Pia: „Boh nech vás poteší, podopiera i požehná a nech vám dá čoraz viac cítiť, čo vraví sväté Evanjelium: „Moje jarmo je sladké a moje bremeno ľahké.“(Mt 11,30) “ Amen.

Otázky na zamyslenie:
Čo je mojím krížom?
Nesiem svoj kríž s Ježišom?

Aktivitka:
Zober kríž a pri pohľade naň sa modli krížovú cestu a rozjímaj nad Kristovým utrpením.


ZAMYSLENIE č.39 (video)
27.3.2021

Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha. Ez 18, 31

Zamyslenie:
S blížiacimi sa sviatkami Veľkej noci sa snažíme o väčšie spojenie s Bohom. Cez modlitbu, pokánie, ľútosť, skoncovanie s hriechom. Tu môže nastať pokušenie, že keď sa dosiahne pokrok a v spovedi sa zbavíme ťažkých hriechov, prestávame so svojím úsilím. Prestávame bojovať s malými hriechmi a neuvedomujeme si, že aj ony môžu byť dôvodom našej neúrodnosti. Výzva je ale jasná: „Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán.” (Ez 18, 31)
Jeden úspešný poľnohospodár začínal s tým, že kúpil pozemky, z ktorých väčšinu tvorili iba pasienky. Premeniť ich na úrodnú ornú pôdu bolo veľmi náročné. Nebol problém odstrániť balvany, ktoré sa na pozemkoch nachádzali. Nebol problém ani s väčšími skalami. Problém nastal až po prvej orbe. Keď sa pozrel na zoranú plochu, všade, kde dovidel, bola zem pokrytá malými kameňmi.
No nevzdal sa. S manželkou sa pustili do zbierania. Celé dni zbierali malé kamene. Potom prvýkrát zasial. Na druhý rok pri orbe sa znovu objavilo množstvo malých kameňov. Znovu všetky vyzbierali. A tak aj po ďalšie roky. V súčasnosti je práve tento pozemok jeden z najúrodnejších.
Úsilie o odstránenie i tých malých hriechov, slabostí a návykov sa môže zdať priam nekonečnou prácou. No výsledkom je vždy nádherná a svätá duša, ktorá prináša mnoho duchovnej úrody.
Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy, hovorí Pán; a obnovte si srdce i ducha. Ez 18, 31
Teraz je ten čas, aby sme rozjímali o Kristovom utrpení, jeho láske voči nám, keď premohol smrť a hriech, aby nás vykúpil. Obnovme si srdce i ducha, aby sme v radosti prežívali dar Kristovho vykúpenia.

Modlitba:
Pane Ježišu, dávaj mi dnes silu bojovať aj s menšími vecami, ktoré spôsobujú odlúčenie od Teba. Pomôž mi zachovať si vnútorný pokoj a rozvahu pri všetkom, čo budem konať. Nech dnešný deň je pre mňa opäť príležitosťou obnovy svojho srdca a ducha. Prosím o to, aby som vo svojom srdci uchovával len dobré veci. Amen

Otázky na zamyslenie:
Ktoré „balvany“ sa mi podarilo cez pôst odstrániť z môjho srdca?
Ktoré sú tie malé kamienky, ktoré potrebujem ešte pozbierať?
Aký „nový“ spôsob obnovy srdca ešte zvolím do Veľkej noci?


ZAMYSLENIE č.38 (video)
26.3.2021

V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul. Ž 18

Zamyslenie:
Ach, toto nezvládnem! Toto je nad moje sily! To sa nedá! Zvolania, ktoré sú akýmsi vyjadrením úzkosti. Každý má občas úzkosť, strach, paniku a každý z niečoho iného. Niekomu môže tento stav vyvolať skúška v škole, niekomu strach z nejasnej budúcnosti, strach o blízkeho, strach zo smrti, inému zase nejaká fóbia alebo strach z trestu za niečo, napríklad za hriech. Všetko to je úplne prirodzené a bolo by až čudné, keby sme občas nemali žiaden strach alebo obavy…
No pozor, je dôležité uvedomiť si, že je tu NIEKTO, kto dokáže od nás naše obavy zobrať, a čo je ešte lepšie, už ich dávno zobral spolu s našimi hriechmi na kríž. A teda je nad tým všetkým. Dokonca premohol aj smrť! Ježiš – Boží Syn. Ak k Nemu voláme, modlíme sa a prosíme Ho o pomoc, milosť, odpustenie, vkladáme sa do Jeho milujúcej náruče a môžeme nadobudnúť pokoj, pocit bezpečia, pocit prijatia, všetky opačné pocity k tým, čo nám spôsobovali úzkosť či strach.
Mnohokrát, keď sa trápime, naši priatelia nám nevedia pomôcť, no vždy sa nám uľaví, keď nás aspoň vypočujú. Je úžasný pocit vedieť, že ich máme, že máme niekoho, kto nás vypočuje, povzbudí. O čo viac úžasné je, že nám túto „službu“ nonstop poskytuje priamo náš nebeský Otec? Preto aj ty, nech prežívaš čokoľvek náročné, na chvíľku sa zastav a modli sa k Otcovi, ktorý nás vždy počúva. Vybuduj si s Bohom dôverný priateľský vzťah, v ktorom Mu s dôverou povieš a zveríš všetko, čo ťa ťaží. Možno to nepôjde hneď. Modli sa úprimným rozhovorom; ak ti to nejde, skús si pripomenúť aspoň tieto verše zo Žalmu 18: „Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi.“
„V úzkosti som vzýval Pána a on ma vypočul.“ Boh nás vždy počúva, aj keď sa nám často zdá, že mlčí. Ale počúva. A ako vraví sv. Augustín: „Boh nás často milosrdne vypočuje a často milosrdne nevypočuje.“ Neboj sa, nie si sám, dôveruj Bohu!

Modlitba:
Pane, ja viem, že ma vždy počúvaš. Ďakujem Ti, že to ešte zvládaš pri toľkom množstve otázok a prosieb, ktorými Ťa denne „bombardujem“. Prosím Ťa, daj mi pocítiť Tvoju prítomnosť a Tvoju lásku. Prosím Ťa, daj, aby som Ti vo všetkom dôveroval/a a uvedomil/a si, že aj keď často mlčíš, vždy ma s láskou počúvaš a vidíš všetky moje úzkosti, strachy, problémy, ale aj radosti, úspechy. Pane daj, aby som mal/a vždy na pamäti, že Ty si nad tým všetkým. Drahý Bože, za všetko Ti ďakujem! Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som si vedomý/á neustálej Božej prítomnosti?
Viem sa aj ja stíšiť aby som načúval/a, čo mi Boh chce odpovedať?

Aktivitka:
Prečítaj si Žalm 18, snaž sa uvedomiť si viackrát počas dňa, že Boh je vždy s tebou. A pokús sa aj ty vypočuť niekoho, napr. súrodenca, babku, kamarátku. Niekedy stačí iba počúvať… :)


ZAMYSLENIE č.37 (video)
25.3.2021

,Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. (Lk 1)

Zamyslenie:
Neboj sa Mária? Počneš a porodíš syna Ježiša, Syna Najvyššieho? Veď mala asi štrnásť, a práve sa v celej svojej čistote zasnúbila s Jozefom, nepoznala iného. Ako sa nemala báť? Ak by to Anjel povedal mne, myslela by som si, že je pomätený. Alebo ja. Jeden z nás určite. Také ľudské.
Anjel pred Máriu postavil hotovú vec, veľkú vec. Určite bola veľmi vyľakaná, keď ho zbadala. My si to nedokážeme ani len predstaviť. Anjel však svoje posolstvo začína láskavým „Neboj sa.“, aj napriek svojej dokonalej poslušnosti Mária na chvíľku predsa len zaváha a prirodzene sa pýta „Ako sa to stane?“. No po krátkej chvíli sa nepotrebuje viac pýtať, dáva Bohu svoje á n o, (ne)chápe a prijíma Božiu vôľu vo svojom živote, prijíma úlohu Božej Matky, uvedomuje si, že Pán Boh riadi celý jej život, poznal ju skôr, než sa narodila, a ani v tejto najnepredstaviteľnejšej veci sa nemusí báť zveriť Mu do rúk všetko, čo ju čaká.
Koľko krát si už ty pocítil láskavé volanie v srdci „Neboj sa, našiel si milosť u Boha, poď, pripravil som pre teba viac, než si vieš predstaviť.“ A predsa sa bojíme. Kladieme Bohu množstvo otázok: „Bože, čo to odo mňa žiadaš? Ako sa to stane? Veď ja…“ a spochybňujeme, vyjednávame, prepočítavame, žiadame ďalšie znamenia… Pritom to je také „jednoduché“. Neboj sa Mária. Neboj sa Jakub, neboj sa Laura, neboj sa Klaudia… Neboj sa hocikto, TY, našiel/našla si milosť u Boha!

Modlitba:
Drahý Ježiš, chcem mať dnes srdce otvorené pre Teba. Chcem počúvať, čo odo mňa žiadaš , chcem plniť Tvoju vôľu a nebáť sa! Daj mi silu a odvahu, aby som podľa vzoru Tvojej a mojej Nebeskej Matky vedel/a čeliť strachu a neistote, ktorý nosím vo svojom srdci. Nikdy si ma ešte neopustil, a nikdy ma neopustíš. S Tebou sa nemusím báť!
Pomôž mi, Ježišu, aby som tomu uveril/a. Amen.

Aktivitka:
Pozdravme dnes Pannu Máriu akoukoľvek modlitbou (Anjel Pána, Pod Tvoju ochranu, desiatok ruženca…). 🙂 Poprosme ju, aby nám u svojho Syna vyprosovala silu a neochvejnú vieru v situáciách, ktorým častokrát nebudeme rozumieť.


ZAMYSLENIE č. 36 (video)
24.3.2021

Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, hoden chvály a vyvýšený naveky. (Dan 3)

Zamyslenie:
Tento verš je chválou, oslavou Boha. Vo Svätom Písme je hneď niekoľko príkladov, ktoré jasne ukazujú, akú silu má modlitba chválou. Spomeňme si na troch mládencov hodených do horiacej pece – uprostred plameňov začali chváliť Boha a plameň sa ich ani nedotkol. Alebo Pavol v žalári – spolu so Sílasom spievali chválospevy a Boh poslal anjela, ktorý ich vyslobodil. Tu jasne vidíme, ako sa napĺňajú slová – „A predsa Ty si svätý, Ty tróniš na chválach Izraela.“ Niekedy si však chválu Boha zamieňame s emóciami, ktoré prežívame počas chválových koncertov. Skutočná chvála je však vyvyšovať Boha nad všetko, čo prežívame – napriek tomu, čo vidíme, cítime, a čo nás čaká. Skutočná chvála zvelebuje Pána za Jeho milosrdenstvo, dobrotu a vernosť. Biblia nám dáva príklady, kedy je najviac potrebné chváliť Pána – a to práve vtedy, keď nám je ťažko, keď sa cítime na dne alebo nás čakajú ťažké veci – hoci vtedy je chváliť Pána a vyvyšovať Ho to posledné, čo nás napadne. Písmo nás však učí, aby sme nepochybovali o moci, ktorú má modlitba chválou – „Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.“ hovorí prorok Jeremiáš. Preto sa nikdy nebojme vyvyšovať Pána a chváliť Ho za Jeho milosrdenstvo, vernosť, spravodlivosť, múdrosť a za skutky, ktoré v našich životoch koná.

Modlitba:
Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si stále so mnou. Ďakujem Ti za spásu, ktorú si mi daroval. Ja Ťa chválim a oslavujem za Tvoje milosrdenstvo. Zvelebujem Ťa za Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť. Chválim Ťa a vyvyšujem Ťa nad všetky veci, ktoré prežívam. Vyvyšujem Ťa nad všetky veci, s ktorými neviem pohnúť a ktoré sú nad moje sily. Chválim Ťa za to, že si tak milostivý, milosrdný, zhovievavý a veľmi láskavý.

Otázky na zamyslenie:
Dokážem vyvyšovať Pána napriek všetkým okolnostiam?

Aktivitka:
Čokoľvek ťažké prežívaš, čokoľvek ťažké riešiš – nájdi si chvíľočku, aby si nad tým chválil Pána. :)


ZAMYSLENIE č.35 (video)
23.3.2021

,,Ale ten, ktorý ma poslal je pravdivý a ja hovorím svetu, to čo som počul od neho“ (Jn 8)

Zamyslenie:
,,Z údolí na hory voláš ma už sa viac nebojím…“
Určite ste už niekedy vystúpili na nejaký ten vrch, nejakú tú horu. Je to úplne skvelý pocit! V tej chvíli sme na seba riadne hrdí. Aj keď sme to možno počas cesty chceli viac krát vzdať. Ten pocit je teraz úžasný. A ten pohľad, no nádhera! Je to priam blažený pocit. Cítime sa takí slobodní.
Možno niečo podobné zažívame niekedy aj pri čítaní Svätého Písma, možno je to niekedy taký výstup na horu, možno nie vždy sa nám niektoré verše čítajú ľahko a ako keby nám nič nehovorili. Určite sme ale vo svojom živote zažili aj čas, kedy sme práve cez Sväté Písmo dostali takú riadnu odpoveď. A naša hora, náš “kopec starostí“ už nebol taký veľký.
Aj keď je Sväté písmo kniha, ktorá nerozpráva, predsa nám tak veľa hovorí. Veď je to Božie Slovo. A ako sám Ježiš hovorí: ,,Keď prosíme, dostaneme, keď hľadáme tak nájdeme, keď klopeme tak nám bude otvorené“ (Mt 7,7-8) A ako hovorí sv. Pavol: ,,Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a tak je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu.“ (2 Kor 1,20) 

Modlitba:
Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju milosť a za Tvoje slovo. Tvoje slovo hovorí do každej situácie človeka. Nech nás Tvoje slovo odhalí, preskúma a uzdraví. Prosíme Ťa, Pane, aby sme vždy pevne stáli na Tvojom slove a boli mu verní.
Amen

Aktivitka:
Dnes sme si pre teba pripravili tabuľku, kde môžeme navzájom zdieľať naše obľúbené citáty so Svätého písma, tým sa navzájom povzbudiť a ktorou môžeme ,,…povedať svetu, čo sme počuli od Neho“.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HYpDKZ2ZrzaXqA5K8r6ek2NeSqWjSeZvGa-PezyF3JE/edit?usp=drivesdk


ZAMYSLENIE č.34 (video)
22.3.2021

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. (Jn 8)

Zamyslenie:
Čo prvé ti napadne pri tomto verši zo sv. Písma? Priblížme si trochu kontext tejto udalosti. Židia priviedli k Ježišovi ženu, ktorú priamo pristihli pri cudzoložstve. Chceli ho zahnať do slepej uličky, čo sa im aj pri dovtedy známom učení podarilo. Tu nie je možnosť žiadnej výhovorky – priamo ju pristihli a zákon je zákon! Ukameňovať! Predtým ale chcú ešte zistiť od Ježiša, ktorý učí o láske, odpustení, milovaní nepriateľov, odpúšťaniu hriešnikom… Čo povie On na túto situáciu? Nedá im zámienku, aby sa Ho konečne mohli zbaviť tým, že pôjde proti zákonu? Ježiš tu ukazuje svoju Božskosť a vysloví po čase kreslenia do piesku vetu, ktorá je jednou z najsilnejších v celom sv. písme – „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“
Tu niet čo na to povedať… Aj zákonníci a farizeji si uvedomujú, že nie sú bez hriechu, že ani oni nie sú dokonalí a touto vetou ich jednoducho zrušil… Jeden po druhom odchádzajú a Ježiš ostáva sám so ženou, ktorú rozhrešuje.
Ježiš nás v tejto udalosti učí trom veľmi zásadným veciam. Prvou je pokora. Nemáme pozerať na to, aké veľké hriechy páchajú iní. Áno, v láske ich upozorniť, keď si to sami neuvedomujú je potrebné, no vidím v prvom rade svoje hriechy? Čo keď tie veci, čo robím a nikto ich nevidí, sú ďaleko horšie ako hriechy toho človeka, ktorého som už v srdci odsúdil? Po druhé – milosrdenstvo. Ježiš je ten, ktorému žena svojím hriechom ublížila najviac – On je Boh. A On ju zachránil pred istou smrťou. Keby nezasiahol, určite by ju zabili. Aj keď si to možno nezaslúžila, On sa zľutoval. Týmto nás učí byť milosrdnými tak, ako je On. Buďme milosrdní k svojím bratom a sestrám, kamarátom, rodičom… Tretia vec je odpustenie. Ježiš jej hovorí: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“. Aj v tom najväčšom hriechu nám Boh vie dať nový začiatok. On je začiatok aj koniec – dnes ti odpustí a zajtra začínaš odznova. A späť sa už nepozerá. Týmto zážitkom sa 100%-tne zmenil aj život spomínanej ženy. Zažila neopísateľné odpustenie. Rovnaké zažívame aj my počas každej spovede. Boh nám vtedy hovorí – „Ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

Modlitba:
Pane Ježišu, pomáhaj mi nehľadieť na chyby druhých. Pretvor mi srdce v čisté, pokorné a tiché. Daj, aby som vždy napomínal s láskou a aby som vždy vedel v sebe rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. Byť pokorný je niekedy tak ťažké! Daj mi silu v tom vytrvať a zlepšovať sa v odpúšťaní a láske k druhým, aj k mojím nepriateľom. Daj mi silu odpúšťať aj vtedy, kedy je to veľmi ťažké. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Odsudzujem ľudí, ak sa o nich dozviem niečo nepekné?
Hľadám smietku v oku druhého a v svojom nevidím brvno?
Dokážem odpúšťať ľuďom, aj keď ich previnenia mi spôsobili bolesť?
Odpustenie je dôležité aj pre môj osobný pokoj. uvedomujem si to?
Nevraciam sa stále k už dávno vyrozprávaným veciam?

Aktivitka:
Nakoľko v tejto ťažkej dobe nemáme voľný prístup k sviatosti zmierenia, skús si dnes v priebehu dňa pospytovať svedomie. Na konci spytovania si predstav, že tebe osobne Ježiš hovorí slová, ktoré povedal cudzoložnici: „Ja ťa neodsudzujem, choď a už nehreš.“ Podľa možnosti si to skúsme predstaviť aj pri najbližšej sv. spovedi.


ZAMYSLENIE č. 33 (video)
21.03.2021

Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej.” Sv. František z Assisi

Zamyslenie:
Človek je iba tým, čím je pred Bohom, nič viac a nič menej. Zaujímavá pre nás je posledná časť citátu. Nič viac, nič menej. Nič viac môže predstavovať našu pýchu, nič menej našu pokoru. Ale zároveň nič menej môže byť pýcha a nič viac pokora. Veta, ktorú môžeme chápať rôzne v závislosti od uhla pohľadu. Kde sa nachádzame my?! Sme úprimne pokorní alebo pyšní ? A možno nič z toho…
My kresťania sa neustále snažíme žiť čo najlepšie, snažíme sa potešovať seba a zároveň Boha. Lenže niekedy zakopneme a padneme do hriechu. Občas sa to stane veľmi nečakane, inokedy si o tento pád koledujeme. A v momente, ako padneme, nás prenikne smútok a hnev nad naším konaním a cítime sa nehodní sami sebe a tiež Bohu. Lenže Ježiš nás tak nesmierne MILUJE, že si uvedomuje, že hoci tá naša slobodná vôľa je slobodný dar, vie, že je zároveň vrtká. Preto nám dal možnosť svätej spovede, miesto a čas na očistu vlastnej duše. Dobrým príkladom istých našich životných okamihov je príbeh o márnotratnom synovi. V čase, keď je nám dobre, zabúdame na Boha, užívame si život, neriešime nič len seba, a na vieru a Boha nejak zabúdame. No keď sa nám dobré časy pominú a zazrieme sa náhodou v zrkadle, vidíme na sebe špinu a smrad. A tak pokorne a potichu začíname volať na Boha. Počuje ma?! Vidí ma?!… A On prichádza ako Otec a objíma nás bez ohľadu na tú špinu a smrad. Oblieka nám synovský odev, grécky preklad evanjelia uvádza dokonca „prvý odev,” vkladá na nás šperky a strojí veľkolepú hostinu. A hoci sa cítime menej, Boh nás stále vidí ako Svojich synov.
„Nie som menej, lebo Boh ma vidí ako syna.” Lebo Jeho dieťa prišlo domov a On mu zabezpečí komfort najvyššej kvality.
Český kňaz a psychiater Max Kašparů hovorí, že rozdiel medzi slovom vypovedať a vyspovedať je len písmenko. Žiadny psychológ ani psychiater nie je schopný zbaviť človeka minulosti.  Človek, ktorý je zasiahnutý vinou, previnením, môže ísť k psychoanalytikovi a porozprávať sa o tej veci. Môže si tam aj poplakať, môže to aj ľutovať. No od psychoanalytika odchádza ako starý človek s tou istou minulosťou. Zo spovednice však vychádza nový človek, bez zranenia z minulosti, je zmierený s Bohom, Cirkvou, ľuďmi, so sebou. Je to už človek, ktorý má čisté srdce. A podľa blahoslavenstiev sú ľudia čistého srdca blahoslavení. Z toho vyplýva, že zo spovednice vychádzajú blahoslavení ľudia. Pri spovedi dochádza nielen k zmiereniu sa s Bohom ako s autoritou, ale súčasne aj k uzdraveniu vlastného zranenia. To je niekedy aj dôležitejšie, lebo Boh ma má stále rád, no ja si môžem po spovedi konečne začať vážiť aj sám seba. Keď človek spácha ťažký hriech, veľmi ho to zasiahne. Vo sviatosti zmierenia sa však z toho môže uzdraviť, čo nedokáže žiadna psychoanalýza. Ak zveríš svoju minulosť psychiatrovi, predpíše ti lieky na spanie, ak psychológovi, naučí ťa, ako na ňu zabudnúť, keď ju zveríš Ježišovi Kristovi, uzdraví ju. Max Kašparů tiež dodáva, že dnes „sme až sfanatizovaní náboženstvom ekológie — chceme mať čisté rieky, lesy, polia, potraviny, vzduch, vodu, ale vnútri seba môžeme mať žumpu, odpadkový kôš, smetisko, biedu. Kto nám pomôže zbaviť sa vnútornej hniloby? Hnutie zelených? Nie!
Spovednica. Keď chceme naozaj všetko čisté, musíme začať od seba, od spovede. Nebojme sa byť pokorní a pyšní. Pre Boha sme neustále jeho synmi a zakaždým nás bude čakať a pôjde naproti aj keď sa budeme vracať späť.

Modlitba:
Bože, ďakujem Ti, s Tebou znova začínam, prosím, chcem vydržať tak dlho, ako sa len dá.

Otázky na zamyslenie:
Ako sa ja vnímam pred Bohom?

Aktivita:
O 14 dní nás čaká naša najväčšia kresťanská udalosť v roku. Pripravujeme sa na Zmŕtvychvstanie Krista. Využime ešte tieto dni a očistime si svoje srdcia a mysle účasťou na svätej spovedi.


ZAMYSLENIE č.32 (video)
20.3.2021

Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu. (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Božie slovo. Počúvame úryvky z neho často neraz aj každý deň. Dotýka sa nás však osobne? Dávame mu priestor vo svojom živote? Veď je presne tou potravou, tým chlebom každodenným, ktorý potrebuje naša duša na ceste pozemským životom. Povzbudí, poteší, ukáže smerovanie v neistote. Keď ho ako Boží synovia a dcéry zachováme, sme blahoslavení. Sme blahoslavení už teraz, nie iba raz v budúcnosti na konci nášho pozemského života, v nebi. A akí by sme teda mali byť už teraz? Radostní, plní Božieho Ducha. Keď budeme z tejto radosti čerpať, zvládneme všetko, čo nás čaká. Boh nás každého povoláva špeciálnym spôsobom do svojej vinice. Každý má svoje povolanie, nadanie, talenty. A vôbec to často nie je niečo jednoduché. Stojí to veľa odriekania, síl, neraz aj sĺz. Chce, aby sme k tomuto nášmu povolaniu pristupovali skutočne vytrvalo, nielen raz za týždeň, keď sa nám veľmi chce, alebo len počas pôstu. Keď preukážeme ochotu, Boh nás nenechá samých a doplní potrebné sily tam, kde tie naše, ľudské, zlyhávajú. Nemusíme vôbec konať veľké skutky. Stačia malé skutky lásky vykonané s úprimnou vytrvalosťou. Ani rastlina neprinesie plody, ak ju jeden deň zasadím a potom možno raz za dva týždne poleje dážď a obrastie ju burina. Treba sa o ňu starať denne a s láskou. A keď vyrastie, podelím sa o jej plody s druhými. A Boh, ktorý vidí aj v skrytosti, to uvidí. Preto vždy stojí za to vytrvalo sa modliť, budovať svoje vzťahy, a tým budovať Božie kráľovstvo.

Modlitba:
Pane, Ty poznáš naše srdcia, ktoré túžia po jednote s Tebou. Pomôž nám pretvárať ich na Svoj obraz, aby sa stali tou úrodnou pôdou, ktorá prinesie stonásobnú úrodu. Buď naším spoločníkom a istou posilou v každej oblasti nášho života, aby sme všetko, čo je v súlade s Tvojou vôľou, vytrvalo vykonávali a budovali. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako často si očisťuješ svoje srdce? Snažíš sa ho budovať, aby sa stávalo dobrým a šľachetným?
Modlíš sa a vykonávaš svoje povinnosti s vytrvalosťou? Alebo to vzdáš po prvom páde?

Aktivitka:
Vyber si jednu osobu, za ktorú sa budeš vytrvalo denne modliť (akýmkoľvek spôsobom) do konca pôstneho obdobia. Raz tá modlitba určite prinesie svoje ovocie.


ZAMYSLENIE č. 31 (video)
19.3.2021

Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. (Mt 1)

Zamyslenie:
Ako často stojíme pred nejakým ťažkým rozhodnutím a nevieme, ako ďalej ? Nevieme, aký postoj zaujať alebo sa možno len bojíme urobiť ten správny krok, to správne rozhodnutie. Možno sa bojíme, čo sa stane alebo ako sa bude okolie na nás pozerať, čo si o mne pomyslí rodina, priatelia a známi. Ani sv. Jozef si nebol istý, ako sa má zachovať, a preto chcel Máriu potajomky prepustiť. Vo sne sa mu však zjavil Pánov anjel, v ktorom mu povedal, aby sa nebál a prijal Máriu za svoju manželku. Sv. Jozef možno tomu všetkému v danej chvíli nie úplne rozumel, ale vedel, že Boh je nad všetky zákony a pravidlá. A preto sa rozhodol konať tak, ako mu anjel prikázal vo sne a stal sa pestúnom Ježiša, ktorý zmenil svet a vyslobodil nás z hriechov. Aj nás Pán pozýva, aby sme Mu dôverovali, nebáli sa. A aj napriek našej neistote a strachu konali správne, a robili dobré rozhodnutia, v ktorých nám On vždy pomôže a nenechá nás samých.

Modlitba:
Pane, možno sa mi nie vždy podarí konať tak, ako ty chceš, ale prosím Ťa o silu, aby som dokázal načúvať tomu, kam ma Ty pozývaš. Na príhovor Sv. Jozefa Ťa prosím, aby som sa dokázal vždy správne rozhodnúť a tak meniť seba a svoje okolie.

Otázky na zamyslenie:
Kedy si sa v živote rozhodol prijať niečo, čomu si celkom nerozumel ?
Aké možnosti si bral do úvahy pri rozhodovaní sa ?
Ako vieš prijať neistotu vo svojom živote ?


ZAMYSLENIE č.30 (video)
18.3.2021

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.“ (Alelujový verš)

Zamyslenie:
Všetci máme radi to, čo nám je drahé. A najradšej by sme to mali pri sebe navždy. Nechceme sa toho vzdať, chceme to mať len pre seba. Chceme to vlastniť. A obzvlášť, ak ide o človeka. Ak ide o niekoho, koho máme radi, s kým nám je dobre. Túžime po jeho večnej prítomnosti. A keď je zrazu preč, sme plní otázok a často sa pýtame Pána, prečo nám toho človeka vzal, prečo len musel umrieť, prečo len nezasiahol a jednoducho nám ho vzal.
Veľmi pekne o tejto skúsenosti hovorí jedna mladá žena, čoskoro blahoslavená Chiara Corbella Petrillo. I ona tak veľmi túžila, aby so svojím manželom zostarla. Túžili po veľkej rodine, avšak Pán sa rozhodol, že ich dve detičky sú už pripravené pre nebo, a rovnako aj ona. Jej manžel ostal na zemi s ich tretím synom, ktorý prežil vďaka Chiarinej obete, keď odložila liečbu svojej choroby, aby zachránila malého Francesca ktorý jej ešte len rástol v brušku. Teraz Enrico vydáva svedectvo o láske, ktorá nám len dáva, nič si neberie, a opisuje to takto: „Namiesto toho, aby si videl zlého Otca, povieš – Pane, Ty si Bohom, ktorý len obdarúva. Ty si dal život mojim deťom, nič si mi nevzal. Dal si život Chiare a daroval si mi ju na 10 rokov. Sme to vlastne my, ktorí si robíme ilúzie, že nám niečo patrí. Opakom lásky nie je nenávisť, ale vlastníctvo, preto sa chceme zmocniť niektorých vecí. Chceli by sme, aby boli večné podľa našich predstáv. Oni sú večné, avšak inak – tak ako to chce Otec.“
Aj náš Nebeský Otec sa vzdal toho, čo Mu bolo najdrahšie. Daroval nám svojho Syna. A určite Ho to bolelo. Určite to nebolo ani pre Neho ľahké, vzdať sa Svojho jednorodeného Syna. Mohol si ho nechať pre seba. Ale neurobil to. Nenechal si ho, lebo vedel, že len tak môže ľudstvo opäť začať skutočne žiť. Dal nám to jediné, čo mal. A to bol ten najväčší skutok lásky.

Modlitba:
Drahý Ocko, Ty si darca všetkého. Ty si Boh, ktorý obdarúva. Ty nám nič neberieš. A ak niečo berieš, je to pre to, lebo nám chceš dať oveľa viac. Pomôž nám, aby sme na to nezabúdali a boli vždy za všetko vďační.

Otázky na zamyslenie:
Čo prežívam, keď si uvedomím, že Boh mi dal to najviac, čo mal – Svojho Syna?
Vážim si všetko, čo mám? Alebo to beriem len ako samozrejmosť?

Aktivita:
Skús si dnes pri osobnej modlitbe pustiť pieseň „Boh tak miloval svet“ –https://www.youtube.com/watch?v=1pNDs9zEPQ4  a počas nej popremýšľaj o veľkej láske Otca k tebe.
Vyber si jednu osobu v tvojom živote, ktorá je pre teba veľmi vzácna. Môže to byť otec, mama, súrodenec, priateľ, ujo, ktokoľvek… Zamysli sa, či si ju vážiš ako dar od Boha, o ktorý sa chceš deliť aj s druhými. Urob pre ňu nejaký špeciálny skutok lásky, čím vyjadríš, že je pre teba výnimočná.


ZAMYSLENIE č.29 (video)
17.3.2021

Plesaj, nebo, a jasaj, zem, plesaním znejte vrchy, lebo Pán utešuje svoj ľud a nad svojimi biednymi sa zľutúva. (Iz 49)

Zamyslenie:
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké (Mt 11,28-30) Nestrácajte vieru, ktorá môže hýbať horami. JA nie som poslednou nádejou, ale vašou jedinou nádejou. Skláňam sa ku každému z Vás a hovorím: „Som tu stále pre teba. Nikdy nie som natoľko zaneprázdnený, aby som sa s tebou nemohol rozprávať, dieťa moje. Keď nevieš, kam ísť, budeš počuť Môj hlas. Keď budeš potrebovať priateľa, začuješ Môj šepot: „Tu som.“ Keď budeš potrebovať útechu, zaznie Môj hlas: „Príď ku mne:“ Nedovoľ, aby ťa hlas tvojich vlastných neistôt odvádzal od Môjho tichého, jemného hlasu. Uprostred chaosu a zmätku budem tvojím bezpečným miestom – miestom pokoja.“

Otázky na zamyslenie:
Veríš, že Pán je tvoja jediná nádej?
Hľadáš pokoj a útechu na správnom mieste?
Pocítil si niekedy Boží dotyk? Ak áno, stále pochybuješ o Jeho láske? Ak nie, skús porozmýšľať, prečo?

Modlitba:
Vzhliadam, Pane, k Tebe vo dne aj v noci. Prosím Ťa, buď mi svetlom mojich ciest. Buď prameňom môjho smädu a zmyslom mojich dní. Verím, že si prítomný vo všetkom a v každom srdci. Chcem cítiť Tvoj dotyk bezhraničnej lásky. Túžim Ťa poznať a vzývať Tvoje meno. Som Tvoj/a a navždy budem. Amen.


ZAMYLSENIE č.28 (video)
16.3.2020

Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. (Jn 5)

Zamyslenie:
Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ježiš mohol povedať iba „si zdravý, si v poriadku.“ Ale On nepovedal iba to. Keď sa zamyslíme nad touto vetou, tak zistíme, že Ježiš nám v nej dáva návod, ako žiť. Môžeme si ju rozdeliť na tri časti, na „vstaň,“ „vezmi si lôžko“ a „choď.“
Slovíčkom vstaň nás Ježiš pozýva aby sme zmenili svoj život, svoj postoj a pohľad naň. Pozýva nás, aby sme nezostali žiť v klamstvách a hriechu, ale aby sme sa opäť obrátili k Nemu, pretože On nás chce uzdraviť.
Vezmi si lôžko, vezmi si všetky svoje ťažkosti, problémy, pády, pretože Boh nám dáva silu, aby sme mohli toto všetko uniesť. Nezabúdajme na to, v čom alebo ako sme žili, Boh nám nevymaže pamäť, ale budeme si to pamätať, aby sme nezabudli na Boží dotyk, ktorým sa nás dotýka Božia ruka vždy, keď s úprimným srdcom oľutujeme naše slabosti a On môže konať v našich životoch.
Choď, Pán nám dáva slobodnú vôľu, môžeme slobodne kráčať životom, ale nikdy nemáme zabudnúť na Ježiša, na Jeho veľkú lásku a na to, že kedykoľvek môžeme k Nemu prísť a hovoriť s Ním.
Tak vstaň, vezmi si lôžko a choď k Nemu, hneď teraz s Ním hovor o tom, čo máš na srdci, povedz Mu ako sa cítiš, čo ťa trápi, čo ťa ťaží. Zlož svoje bremená a nenes ich sám.

Modlitba:
Pane, daj, aby som dokázal zmeniť svoj život, aby som sa dokázal obrátiť k Tebe so všetkým, čo mám na srdci a nikdy nezabudol na Tvoju dobrotu.

Otázky na zamyslenie:
Nespolieham sa často iba na seba samého, na svoje schopnosti namiesto toho, aby som sa obrátil na Boha?
Nezabúdam na Ježiša a na Jeho veľkú lásku k nám?


ZAMYSLENIE č.27 (video)
15.3.2021

„Hľa, ja tvorím nové nebo a novú zem, na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu; tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím.“  (Iz 65)

Zamyslenie:
Kto z nás nemá rád nové začiatky? Pocit, kedy môžeme začať odznova, všetko zanechať a už sa viac neobzerať späť. Kráčať vpred so zrakom upretým na Ježiša. Každý nový začiatok značí novú nádej. Nádej, že môže byť lepšie. Nádej, že aj keď sme padli, môžeme znova vstať a kráčať vo svetle. V Jeho svetle.
Izaiáš nám píše, že Boh tvorí nové nebo a novú zem a že na to predošlé sa nebude spomínať. Je to fascinujúce však? Boh nie je nečinný. On nie je ten, ktorý sa len zhora pozerá so založenými rukami, ale je Ten, ktorý stále tvorí. V živote každého z nás. A aj v tvojom.
On je Ten, ktorý nám berie naše kamenné srdcia a dáva nám srdcia z mäsa. On je Ten, ktorý v nás prebýva. Nechajme sa Ním pretvárať. Nechajme Ho konať v našich životoch. Pavol nám v liste Efezanom hovorí: „Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!“
Boh nás pozýva žiť v Jeho svetle. On túži pretvárať tento svet aj skrze nás.
Otázka znie – dám mu svoje srdce, aby Ho premenil? Dám mu svoje ruky, svoje nohy a svoje ústa, aby cezo mňa konal?
Pretože každým malým skutkom lásky, každým áno povedaným nášmu Tvorcovi, prinášame kultúru Božieho kráľovstva tu na zem a sme účastní na Jeho veľkom diele.

Modlitba:
Pane, túžim vidieť Tvoje kráľovstvo rásť. Prosím, otváraj môj zrak, aby som videl/a stopy Tvojich diel. Daj mi citlivé srdce, aby som dokázal/a počuť Tvoj hlas a nechal/a sa ním viesť. Dodaj mi odvahu, aby som šiel/šla tam, kam ma zavoláš. Pane, predkladám pred Teba všetko s vierou, že Ty to premeníš. Dodaj mi silu neobzerať sa späť, ale kráčať vpred so zrakom upretým na Teba. Pretože Ty si mojou nádejou. Amen

Otázky na zamyslenie:
Dokážem na svet hľadieť pohľadom nádeje alebo sa stále obzerám späť a žijem tým, čo bolo?
Dokážem pred Boha predstúpiť s chválou aj keď mi je ťažko?
Snažím sa žiť kultúru Božieho kráľovstva už tu na zemi?

Aktivita:
Nájdi si dnes chvíľku čas, ktorý stráviš v chvále. Chváľ Boha za to, aký je a čo koná v tvojom živote. Ver mi, že akokoľvek ťažké to môže byť, je to tá najlepšia cesta, ako vidieť Jeho stopy v tvojom živote.


ZAMYSLENIE č.26 (video)
14.3.2021 ( 4. pôstna nedeľa)

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.“ (sv. Matka Tereza)

Zamyslenie:
Svet, v ktorom žijeme, sa za posledný rok radikálne zmenil. Nastala obrovská chudoba. Chudoba v podobe lásky. Sme ochudobnení o ľudský kontakt, ktorý sme kedysi brali ako samozrejmosť. Stretávania sa s rodinou, s blízkymi či s priateľmi, sa stali oveľa vzácnejšími. Zaostalejšie krajiny trpia hladom, no západný svet je chudobný, čo sa lásky týka. Svätá Matka Terézia povedala: „Najväčší hlad je túžba byť milovaný.“
Sme povolaní k tomu, aby sme otvárali svoje srdcia pre druhých. Srdcia, nie peňaženky. Pomáhaj ľudom okolo seba tam, kde si práve teraz, doma. Buďme tu jedni pre druhých, buďme milujúcimi. Boh nás pomazal a vybavil všetkým potrebným, aby sme mohli dať samých seba tým, ktorých nám dal do života. Nepotrebujeme nijaké špeciálne schopnosti, či zdroje, aby sme konali dielo lásky. Potrebujeme „len“ začať hoci aj najnepatrnejším, no užitočným spôsobom. Urobiť konkrétny krok, ktorým by sme poslúžili ľudom okolo seba, a tak premenili Božiu a svoju lásku na „živé skutky“. Pretože to, čo formuje našu dušu je to, čo necháme prenikať do svojho srdca, ale tiež to, čo dokážeme dať.

Modlitba:
Pane, prosím Ťa o silu, aby sme dokázali byť služobníkmi lásky. Aby sme vedeli zaprieť seba, svoje potreby. Prosím Ťa o milosť ochotného srdca. Naplň ma láskou, aby som ju mohol/la darovať blízkym. Modlím sa, aby sa ľudia necítili osamelí, ale milovaní. Buďme darom pre tento svet.

Otázky na zamyslenie:
Aký je postoj tvojho srdca k tvojim blízkym?
Dokážeš ochotne pomôcť svojmu blížnemu?
Aký skutok lásky si naposledy vykonal?


ZAMYSLENIE č.25 (video)
13.3.2021

Poďte, vráťme sa k Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. (Oz 6)

Zamyslenie:
V Ozeášovi sa píše, aby sa Izraeiliti navrátili k Pánovi. Aby sa obrátili s dôverou na Najvyššieho. Niekedy je však ťažké navrátiť sa, zvlášť vtedy, keď, ako píše, nás poranil a udrel. Tu je však jasné prisľúbenie, že nás neopustí a že aj ťažký stav, ktorý prežívame vie napraviť. Ozeáš vyzýva na dôveru, vyzýva Izraelitov, aby aj napriek poraneniam dôverovali, Najvyššiemu, že vie, čo robí. Aj napriek tomu, čo vidia a cítia a napriek tomu, ako sa veci zdajú. V našich životoch máme rôzne skúšky – niekedy sú to starosti o blízkych, niekedy nás trápia financie, práca, škola – až sa môže zdať, že starosti akosi neubúdajú. Veľakrát sa potom pýtame, prečo a ako to môže Najvyšší dopustiť. Jasne nás však Ozeáš vyzýva na dôveru. Veď predsa On pozná zámery, ktoré s nami má. Sú to myšlienky pokoja. Rovnako nám odkazuje aj apoštol Pavol –„ Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ Boh nás stále pozýva, aby sme sa k Nemu navrátili, aby sme Ho hľadali. „Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v Neho, k duši, ktorá Ho hľadá.“ Nár 3,10. Hľadať Pána však znamená hľadať Jeho vôľu. To však niekedy vôbec nie je jednoduché, niekedy až priam nemožné. Ale aj v tomto nás Pán povzbudzuje –„ Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom“. Toto prisľúbenie platí pre každého jedného z nás. Najlepší príklad nám dáva Pán Ježiš, keď hovorí – nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

Modlitba:
Pane, prosím Ťa o silu a trpezlivosť v dôvere k Tebe. Verím, že Ty si Ten, s ktorým zvládnem každú skúšku, ktorá je predo mnou. Verím, že Ty vieš najlepšie, čo je pre mňa najlepšie. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Kedykoľvek, keď mám ťažkosti, nestrácam dôveru?
Dôverujem Pánovi, že má v mojom živote veci pod kontrolou? Aj napriek tomu, že sa môj život zdá byť úplným opakom kontroly?

Aktivitka:
Skús povedať Najvyššiemu o svojom probléme, svojich ťažkostiach – zavri oči a povedz – Pane, odovzdávam Ti to. :) :)


ZAMYSLENIE č.24 (video)
12.3.2021

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! (Mk 12)

Zamyslenie:
Niet väčšieho prikázania ako je toto. Ale ako túto vetu aplikujem v mojom živote ja? Tieto slová často krát prerastajú moju schopnosť milovať Boha a druhých. Pripomína to skôr zbožnú túžbu ako moju každodennú realitu.
Ale napriek našim limitom, hriešnosti a krehkosti sme pozvaní milovať Boha celou svojou bytosťou, pretože Boh nás práve takto miluje. Pokúsme sa najskôr pochopiť a skutočne v sebe prijať, že Boh nás miluje do krajnosti. A to tak, že neváhal poslať svojho jediného Syna, aby zmyl našu špinu a naše hriechy potrestal na ňom. Skrze Ježiša máme odpustenie našich prešľapov. Pre lepšiu predstavu On nás miluje tak, ako miluje Ježiša, pretože sa na nás pozerá cez Jeho kríž. A ako miluje Boh? Dokonale. Tak, že ja si to svojím „výkonom“ nemôžem zaslúžiť a On ma nemôže viac alebo menej milovať, lebo ma miluje dokonale. Túto pravdu skúsme začať prehlasovať vo svojom živote, vo všetkých situáciách, kde nás náš negatívny hlas tlačí k zemi a snaží sa nám nahovoriť klamstvá o nás samých. Žiadne takého klamstvo totižto nemôže obstáť pred pravdou, ktorá je v Kristovi.
A tak ak sme pochopili túto pravdu, o to viac dokážeme milovať Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily.

Modlitba:
Pane, nauč ma milovať tak, ako Ty miluješ. Nauč ma milovať bezpodmienečne aj napriek mojej krehkosti. Túžim Ťa milovať, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily! Prosím, príď mi na pomoc.

Otázky na zamyslenie:
Cítim vo svojom živote, že ma Boh miluje?
Kladiem Boha na prvé miesto v mojom živote?
Čo ma oddeľuje od Božej lásky?


ZAMYSLENIE č.23 (video)
11.3.2021

Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo. (Jer 7)

Zamyslenie:
Jedna známa slovenská kapela vo svojej piesni o svojom rodnom meste spieva okrem iného aj túto vetu: „ Cesty vedú tam a späť, milión ciest núka svet.“
Aká pravda sa v tejto vete nachádza, zvlášť v jej druhej časti. Naozaj. Ciest, ktoré svet ponúka je množstvo a môžeme si vyberať.
Môžem si vybrať, čo si ráno oblečiem, na akú školu pôjdem, kto budú moji priatelia, ako sa zachovám v každodenných situáciách či aké bude moje povolanie. Pán mi dal slobodnú vôľu a môžem si vyberať od banálnych až po životné rozhodnutia.
Neraz sa iní ľudia snažia hodnotiť a posudzovať naše rozhodnutia, cesty a plány. A my, už niekedy možno celkom podvedome, vyberáme si tak, aby sme v očiach ľudí dosiahli akési verejné uznanie, aby to, čo sme si zvolili, malo u ľudí pochopenie, ba prišlo im to ako niečo prirodzené, niečo, nad čím sa nikto nepozastaví. Často zabúdame na to, že to, čo si myslia ľudia nie je podstatné a najdôležitejšie, napriek tomu je prirodzené, že na to myslíme. Chceme v očiach sveta vyzerať dobre. Zamýšľame sa však nad tým, ako cesta, ktorú si vyberáme vyzerá v tých najkrajších a najdôležitejších očiach celého stvorenia, v Božích očiach? Záleží nám na tom, čo by na to povedal Boh?
V prvom liste Korinťanom čítame: „Všetko smiem. Ale nie všetko osoží.“
Boh tak, ako dal návod Izraelitom, keď im povedal: „Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo“, tak dáva návod aj mne.
Azda najzákladnejší návod ako žiť tak, aby nám bolo dobre ,máme v Desatore Božích prikázaní. Pán nám ho však ponúka aj v modlitbe, v našom svedomí, v živote mnohých svätých, pri čítaní sv. Písma…
Chcem to vidieť? Chcem tento návod hľadať?
Alebo sa spolieham viac na svoje sily, svoj úsudok, na to, že i ja sám sa viem rozhodnúť pre takú cestu, aby mi bolo dobre? Bude to však pre mňa skutočné dobro?

Modlitba:
Skúmaj maBože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti. (Ž 139)
Pane, pozývam Ťa dnes do všetkých ciest môjho života.
Vezmi do svojho milosrdenstva všetky cesty, pre ktoré som sa už rozhodol/rozhodla, posväcuj cesty, po ktorých práve kráčam a veď ma, aby som si vyberal cesty, ktoré ma privedú bližšie k Tebe.
Amen.

Aktivitka:
Dnes sa pomodli desiatok sv. ruženca za tých, ktorí kráčajú bludnými cestami a sú od Boha ďaleko, ale i za tých, ktorí Boha poznajú a vedome kráčajú smerom od Neho.
Nech spoznajú, že milosrdný Pán je jediná Cesta, Pravda a Život.


ZAMYSLENIE č.22 (video)
10.3.2021

Len dávaj veľký pozor na seba a na svoju dušu a nezabudni na veci, ktoré si videl na vlastné oči, nech nevymiznú z tvojho srdca cez celý tvoj život, ale pouč o nich svojich synov a svojich vnukov. (Dt 4)

Zamyslenie:
V súčasnom stave sa veľa hovorí o zodpovednosti. O tom, aby sme na seba dávali pozor, aby sme sa chránili, aby sme boli empatickí voči iným… Aby sme boli zdraví. Spýtajme sa ale sami seba. Ako veľmi sa v tomto čase starám o svoje vnútro? Utekám pred svojimi myšlienkami alebo sa im viem postaviť? Snažím sa zabúdať na chyby, ktoré som spravil, na problémy, ktoré som spôsobil? Každý z nás verí v Pána z nejakého dôvodu. Či už nás vychovávali vo viere rodičia alebo sme si prešli ťažkou cestou, na ktorej nás v istom bode čakalo obrátenie k Pánovi, určite máme ale osobnú skúsenosť s Bohom, ktorá nás presvedčila, že On je skutočný. Táto skúsenosť ale nemá ostať pochovaná v hĺbke srdca. Dnešný úryvok zo sv. Písma nás nabáda práve k tomu, aby sme nezabudli na veci, ktoré sme videli na vlastné oči. Naopak – máme o nich poučiť aj svoje potomstvo.

Modlitba:
Pane, prosíme Ťa, aby sme šli do toho, k čomu nás povolávaš. Ty, ktorý si povedal „choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium“, daj nám odvahu hovoriť ľuďom okolo seba o tom, aký Si. Daj nám silu vytrvať v modlitbe a svätosti aj napriek nástrahám tohto sveta. Daj, aby sme si vždy pamätali, ako Si k nám po prvý raz prehovoril. Prosíme Ťa, aby sme vedeli aj správne a múdro argumentovať v situáciách, kedy si svoju vieru musíme obhájiť. Ty, ktorý každého z nás povolávaš k misijnej službe, zošli nám svojho Ducha, aby naše ruky boli Tvojimi rukami a naše nohy boli Tvojimi nohami. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Boh hovorí k nám aj cez rôznych ľudí. Ako často hovorím ja v práci, v škole o tom, prečo je môj Boh milujúci Otec? A ako často to hovorím doma? Dokážem sa rozprávať o svojich duchovných zážitkoch s blízkymi? S mojím najlepším priateľom/priateľkou, s mojím otcom a mojou mamou či súrodencami? Ak nie, skúsil som to aspoň?

Aktivita:
Skús si dnes nájsť 20 minút na tichú modlitbu. Predlož v tejto modlitbe Bohu všetko, čo ťa v týchto dňoch sužuje alebo v čom máš pochybnosti. Na záver tejto modlitby si spomeň veľmi konkrétne na najsilnejší zážitok, aký si s Bohom zažil. Povedz o tom najbližšej osobe (kamarátovi, rodičovi, súrodencovi…) a ak už o tom vie, skús mu to zopakovať a takto si pospomínať na tento Boží dotyk.


ZAMYSLENIE č.21 (video)
9.3.2021

Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie. (Ž 25)

Zamyslenie:
Nie si sám v žiadnej chvíli. Ani keď sa smeješ, ani keď plačeš. Pán sa na teba pozerá, stojí pri tebe a chráni ťa. Podopiera ťa a pamätá na všetko, čo sľúbil tebe a tvojim blízkym. Nech si akýkoľvek, On ťa má rád. Pretože vie, že ťa utvoril na Svoj obraz. Vidí v tebe viac než tento svet. Odpustí ti zakaždým a znova. Objíme ťa a naplní tvoje srdce láskou zas a znova. On, si pamätá všetko, čo si pre Neho urobil v skrytosti. Každý, aj ten najmenší skutok lásky odmení. On nikdy nezabúda, pamätá a miluje nezištne.

Modlitba:
Večný Bože, verím, že vidíš aj v skrytosti. Som slabý/a, často podľahnem volaniu tohto sveta. Viem, že nech urobím čokoľvek, otvoríš Svoju náruč a s láskou ma prijmeš. Prosím, zľutuj sa nado mnou a pomôž mi kráčať vpred.

Otázky na zamyslenie:
Veríš, že Pán ti dá za každých okolností novú šancu?
Pamätáš aj ty na všetko, čo druhí pre teba urobili?
Dokážeš poskytnúť ďalšiu novú šancu?


ZAMYSLENIE č.20 (video)
8.3. 2021 (pondelok po 3. pôstnej nedeli)

„Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.“ (Ž 42)

Zamyslenie:
Dívam sa na drobunké dievča, ktoré deň čo deň chodieva po vodu. Z dní sa stávajú týždne, z týždňov mesiace a z tých, roky. Čím viac sa námaha, čím viac naberá, hľadá, túži… Tým prázdnejšia sa vracia do svojej komôrky. Poznáš také dievčatko aj ty? Alebo chlapčeka? Dušičku stvorenú pre lásku. Stvorenú, aby kvitla, aby bola zakorenená hlboko v zemi, kde je vlahy vždy dostatok.
Poviem ti tajomstvo…
Dobre počúvaj!
Milovaný, kedysi dávno si bol vytrhnutý z ruky Nebeského Otca, z raja, ktorý ti pripravil. Vytrhli ťa a hodili sem, na miesto plné zla, bolestí a krátkodobého potešenia, naplnenia… Do sveta, ktorý ti viac berie ako dáva, no ktorý rád o sebe tvrdí opak. Často sa pretvaruje, hra dôležitého, či dokonca nevyhnutného, no ty sa nedaj oklamať. Už viac nie.
Najbližšie, keď sa budeš cítiť sám, či budeš mať pocit, že si zlyhal. Keď ti bude niečo chýbať alebo sa budeš pre niečo trápiť. Keď budeš najbližšie prahnúť po láske, uznaní, prijatí… Uisti sa, že si naberáš vodu zo správneho prameňa. Uisti sa, prosím, že voda, ktorú piješ, je živá.
Nezáleží na tom, ako dlho si Ježiša prehliadal, ako dlho si blúdil. Ani na tom, či si to robil z nevedomosti alebo pohľad na tvoju hriešnosť, či zlyhanie, ti neodvolil prísť pred Jeho tvár… Jemu na tom nezáleží. Prichádza k tebe ako ku Samaritánke, prichádza k svojmu drahému dieťaťu so slovami: „Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života.“ (Zj 21,6) Odvážne sa natiahni a ochutnaj. Ak tak urobíš, nebudeš viac hľadať inde.

Modlitba:
Drahý Ježišu, doba v ktorej žijeme je preslávená konzumom. Ľudia majú všetko a predsa im to nestačí, predsa chcú stále viac. Utekajú za niečím, čo nikdy nedostihnú a pritom zas a znova prehliadajú To jediné, čo má cenu. Toho jediného, ktorý môže zaplniť prázdno, ktoré sa v nich prehlbuje. Majú oči, no nevidia. Majú uši, no nepočujú. Preto Ťa prosím, aby si im daroval zrak a porozumenie, aby zistili, po čom ich duša naozaj túži a siahli po tom. Taktiež Ťa prosím, aby som ani ja nikdy nezabúdal.
Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako často čítam Sväté Písmo?
Voda je potrebná k nášmu každodennému fungovaniu. Bez čoho si neviem predstaviť svoj deň? Je to Boh alebo niečo iné?
Cítim, že je môj život naplnený alebo mám pocit, že mi niečo chýba? Že moja radosť nie je úplná?

Aktivitka:
Napi sa z prameňa živej vody.
Viem, že je niekedy pozeranie televízie, scrollovanie či vlastne aj upieranie zraku na bielu stenu zaujímavejšie (alebo skôr ľahšie), ako prísť pred Božiu tvár, ale nabudúce to skús. Skús otvoriť Bibliu vo chvíli, keď je to pre teba najťažšie. Keď by si najradšej utiekol, robil hocičo iné. Pretože práve vtedy, keď sa Mu zo všetkých síl vyhýbame, Ho potrebujeme viac, než si dokážeme uvedomiť. Skús si vybrať Boha. Možno aj práve teraz, keď doznejú moje slová…
Ver mi, už sa ťa nemôže dočkať.


ZAMYSLENIE č. 19 (video)
07.03.2021 (3. pôstna nedeľa)

„Keď sa nestane to, čo chceme, potom sa stane to, čo je pre nás najlepšie.“ (sv. František Saleský)

Zamyslenie:
Občas život nejde podľa predstáv. Myslím si, že o tom vieme všetci svoje. Naplánujeme si všetko do detailov, lebo nás čaká dôležitý deň. Chceme, aby práve tento deň prebiehal presne podľa našich plánov, no niečo sa pokazí.
V Biblii je príbeh o mužovi menom Gideon. Bol na rovnakej vlne. Vedel, že bol nielen z najslabšieho klanu v pokolení Manassesov, ale aj najslabší človek v rodine. Keď ho Boh povoláva na boj proti nepriateľskému kmeňu, Gideon si uvedomuje, že potrebuje plán ako tento kmeň poraziť. Tento plán zahŕňal 38 000 mužov. No Boh mu práve na túto jeho „dokonalú“ prípravu hovorí NIE. Rozkáže mu poslať mnohých bojovníkov domov, pretože by sa mohlo po víťazstve zdať, že ho získali vlastnou silou. Nakoniec teda Gideon zostane iba s 300 mužmi a Pán im dáva víťazstvo nad Midiančanmi – čo určite nebolo to, čo Gideon pôvodne zamýšľal.
Keď premýšľame o budúcnosti a o tom, čo si pre nás Boh pripraví, je potrebné mať na pamäti, že veci nebudú vždy plynúť tak, ako si ich naplánujeme. To však neznamená, že v konečnom dôsledku pre nás nedopadnú najlepšie ako môžu.  „Nie moja vôľa, ale Tvoja.“

Modlitba:
Pane, prosím, obráť moje srdce k Tebe, aby som mal silu konať, ako sa Tebe páči, bez toho, aby som ochabol vo svojom predsavzatí, a aby som až do konca života vytrval vo vernosti Tvojho plánu. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Dôveruješ Bohu, aj v situáciách, ktoré sa nevyvíjajú podľa tvojho plánu?
Si pripravený prijať plán, ktorý má pre teba Pán?


ZAMYSLENIE č.18 (video)
6.3.2021

„Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“ Lk 15

Zamyslenie:
Podobenstvo o márnotratnom synovi počúva ľudstvo už 2000 rokov – a stále sa pristihneme pri tom, že nechápeme podstatu. Tak ťažko sa nám niekedy raduje z návratu hriešnika… Možno by sme chceli iný výsledok, bezprostredný trest, alebo aspoň poníženie. Ale Boh ho dvíha vo svojom milosrdenstve z jeho hriešneho stavu a raduje sa. To by sme mali robiť aj my.
Postava mladšieho syna hovorí: Takto má konať hriešnik, keď sa chce napraviť. Ak si zhrešil, vráť sa k Otcovi ako márnotratný syn. Boh ťa čaká! Maj dôveru!
Postava staršieho syna nám hovorí: Takto nemá konať nikto. Máme sa radovať a nie pohoršiť nad obrátením hriešnika. Ty sa takto zle nesprávaj.
Možno niekde v kútiku srdca nám je občas cudzia radosť z obrátenia hriešnikov. Veľmi dobre nám funguje pamäť, keď si môžeme pamätať niečo na druhého. Stále nám je ešte cudzia predstava, že lajdák by sa mohol tiež napraviť. Skôr sme naklonení k odplate. Máme sa teda čo učiť z podobenstva Pána Ježiša o márnotratnom synovi: Keď ti niekto ublížil, odpusť, ako nebeský Otec odpúšťa. Keď ty niekomu ublížiš, uznaj to, ospravedlň sa, naprav to. Keď vidíš chybujúceho, nepovyšuj sa nad neho, neodťahuj sa, ale ako môžeš, pomôž mu z biedy von.
Ak vidíš aj v dnešný deň, že je niekto, kto bol vzdialený a priblížil sa späť k Bohu a koná dobro, povzbuď ho a raduj sa z jeho blízkosti, ktorú znova k Bohu nadobudol.

Modlitba:
Pane, prosím Ťa, naplň ma vždy radosťou, keď vidím úprimný návrat hriešnika k Tebe. Viem Pane, že aj ja som hriešnik. Aj ja cítim radosť, keď sa vrátim k Tebe. Daj, aby som sa tešil aj z návratu iných a vedel im byť oporou a posilou na ceste dobra.

Otázky na zamyslenie:
Všimnem si v mojej širšej rodine, kto na sebe pracuje a priblížil sa k Bohu. Dokážem sa radovať z jeho zmeny k lepšiemu?
Viem pochváliť človeka, ktorý sa snaží polepšiť?


ZAMYSLENIE č.17 (video)
5.3.2021

„Pamätáme Pane na divy, čo si učinil.“ (Ž 105)

Zamyslenie:
V Matúšovom evanjeliu čítame: „A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.“ (Mt 9,35) Ježiš chodil a hľadal. Veď ako sám povedal: „Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lk 19,10)
Aj my sa niekedy cítime stratení. Cítime sa ako taká zatúlaná ovečka z Ježišovho podobenstva. Zatúlaní vo svojich myšlienkach a pýtame sa „Prečo? Načo?“ A začíname pátrať „Čo by bolo keby ak by? A prečo som to neurobil takto a prečo nie takto?“ A pýtame sa, samých seba a často aj svojho okolia „Čo teraz robiť? Ako to vyriešiť?“
Zabúdame ale, že je tu niekto, kto nám vždy rád pomôže s hľadaním odpovedí na tieto otázky! Máme predsa Dobrého pastiera, ktorý už po nás, Svojich zatúlaných ovečkách, organizuje pátranie a vytrvalo a trpezlivo nás hľadá. Od nás je pri tom potrebné tak málo, len veriť a vykročiť Ježišovi v ústrety. “Lebo všetko je možné tomu, kto verí.“ (Mk 9,23)

Modlitba:
Pane Ty si Bohom zázrakov. Ty si ten ktorý nás hľadá keď sme stratení. Ty si verný.
Pomôž nám veriť Ti a daj nám silu odvážne kráčať za Tebou. Cez Tvoje slovo si nám zanechal toľko prisľúbení. Daj, nech tak ako Panna Mária, ktorá verila, aj keď nerozumela, máme odvahu vyznať:  „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Otázky na zamyslenie:
Zažil som aj ja vo svojom živote nejaký zázrak?
Ak áno, ako som naň reagoval?

Aktivitka:
K zamysleniu si môžeš vypočuť pesničku Jeden krok, v ktorej Andres & Dominika Gurbaľová tak krásne opísali rozhovor, ktorý niekedy s Bohom vedieme.
(https://www.youtube.com/watch?v=gM255H2Cims)


ZAMYSLENIE č.16 (video)
4.3.2021

Ja, Pán, skúmam srdce a skúšam zmýšľanie: každému odplatím podľa jeho cesty, podľa ovocia jeho skutkov. (Jer 17)

Zamyslenie:
Tak veľmi dbáme v našej dobe na konanie podľa rozumu, na to, ako vyzeráme pred druhými, akí sme v očiach sveta a akí by sme mali podľa neho byť. Iní, lepší, dokonalejší. Tak často sa tieto myšlienky usídlia v našom vnútri. A s nimi aj nepokoj. Naháňame sa za vecami, ideme od jednej činnosti k druhej a stále nenachádzame pokoj.
Je tu však niečo, časť z nás, ktorá k nám neoddeliteľne patrí a týmto prístupom neuveriteľne trpí. Naše srdce, naše vnútro, naše JA. Tak často tichý hlas nášho srdca prehlušia všetky ostatné hlasy zvonku a nedostáva sa mu žiadnej pozornosti.
Je tu však Niekto, kto po tomto skrytom poklade v nás pátra a veľmi ho túži nájsť. Je to Ježiš, ktorý chce, aby naše srdce dostalo slobodu, aby sa mohlo v pokoji nadýchnuť a dostať tú iskru radosti, ktorá nám chýba.
Pretože Boh, síce nám dal naše fyzické telá, akokoľvek vyzerajú a rozum, akokoľvek je bystrý, dal nám predovšetkým srdce, ktoré počas života prahne po naplnení v láske.
Je to taký Boží paradox, úplne odlišný od toho, ako hľadíme na ľudí a hodnotíme ich. Dôkaz toho nájdeme aj v Písme. V prvej knihe Samuelovej hovorí Boh Samuelovi, keď hľadá nového kráľa a nepozdáva sa mu, že by ním mal byť mladý a krehký Dávid a nie jeho starší a mocnejší bratia: „Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy, lebo ho nepokladám za súceho. Veď (Pán nehľadí), ako hľadí človek. Lebo človek hľadí na výzor, ale Pán hľadí na srdce.“ A všetci vieme, že z Dávida sa stal naozaj mocný kráľ, Pán bol s ním a za jeho vernosť sa mu Boh odmenil prisľúbením, že jeho potomkom bude Mesiáš.

Modlitba:
Môj Pane, ďakujem Ti, že si ma stvoril presne takú/takého, aká/aký som. Veď Ty si všemohúci a vševediaci a nemohol si sa zmýliť, akokoľvek pochybujeme o svojom výzore, vlastnostiach alebo schopnostiach. Príď v tejto chvíli ku mne a osloboď moje srdce, ktoré tak veľmi túži po tvojej slobode a daruj mi odvahu k novým skutkom. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Nechávaš sa ľahko ohlušiť hlasmi zvonka, ktoré ti hovoria, aký by si mal byť?
Načúvaš tomu, čo sa ukrýva v tvojom srdci?
Dávaš Bohu priestor, aby oslobodil tvoje srdce od všetkých klamstiev o sebe, ktorým si počas života uveril?

Aktivita:
Je pôst. Nájdi si tiché miesto a čas a len tak spočiň s Pánom. Nič nehovor, len počúvaj, čo ti o tebe hovorí Pán a aké túžby vložil do tvojho srdca.


ZAMYSLENIE č.15 (video)
3.3.2021

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. (Mt 20)

Zamyslenie:
Dnes počúvame slovo o opásaných bedrách, o umývaní nôh, o Kráľovi, ktorý sa stáva sluhom. Ježiš, ktorý sa skláňa k tvojim nohám a berie prácu patriacu otrokovi, aby ti mohol umyť nohy. Ježiš, ktorý týmto veľkým skutkom ukazuje, aká má byť naša viera. Mohol rozprávať o tom, ako si majú vzájomne všetci umyť nohy a veľmi dopodrobna opísať, čo majú robiť, ale on si opásal bedrá a kľakol k ich nohám. Prečo to urobil? Aby im ukázal, ako sa to robí. Keď chcem, aby ľudia okolo mňa žili Evanjelium, nestačí, že im dopodrobna opíšem, čo sa tam píše a ako to treba žiť. Ježiš nás učí, že si máme vyhrnúť rukávy, opásať bedrá a ukázať na Krista svojím životom.
“Viera bez skutkov je mŕtva”
Ani tu však Ježiš nekončí. Službou sa vyznanie lásky Ježiša k nám len začína. Ježiš nám ukazuje, že chápe, čo prežívame a ukazuje nám, že v tom nie sme sami. Samota a úzkosť Getsemanskej záhrady, poníženie, výsmech a pády počas krížovej cesty. Ježiš všetko prežíval s Otcom. (Ďalší návod, ktorý nám Ježiš zanechal.)
Svoje vyznanie lásky zavŕšil smrťou na kríži. Najvyšší stupeň lásky, kedy Ježiš Svoj život dáva ako obetu za ten môj. Ježiš v tej chvíli otvára nebo. Zomiera vo Svojom ľudskom tele, aby to smrťou môjho ľudského tela mohlo iba začať. Svoje telo obetoval, aby som mohol ja večne žiť.

Modlitba:
Pane, prosíme Ťa, premeň naše srdce, aby sme v pokore dokázali umývať nohy tým, ktorí sú okolo nás aj napriek tomu, že si to vôbec nezaslúžia. Daj, aby v našich slúžiacich rukách bolo vidieť Tvoje rany. Amen

Otázky na zamyslenie:
Je náš život viery, služby a obety príťažlivý pre druhých?
Poslúžil som dnes niekomu celkom nezištne len tak pre radosť?
Ak chcem, aby sa ľudia v mojej blízkosti správali podľa pravidiel, dodržujem tie pravidlá aj ja sám?


ZAMYSLENIE č.14 (video)
2.3.2021

Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieľaš? (Ž 50)

Zamyslenie:
Stáva sa nám, že poznáme presne, čo máme robiť. Vieme sa orientovať v duchovných témach, poznáme prikázania, modlitby, ale i tak sa nám stane, že robíme to, čo vlastne nechceme. Preto sa nás dotýkajú slová žalmistu, ktoré sú určitou výčitkou, ktorú Boh adresuje človekovi. Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieľaš? (Ž 50)
Dnešný deň je opäť príležitosťou, aby som bol úprimný pred Bohom, úprimný k ľuďom okolo mňa. Chcem poznávať Božie príkazy, ale ich aj zachovať a priniesť do života.
Ak som zaťažený bremenom samoľúbosti, pýchy, ak si nedokážem uznať svoju obmedzenosť a hriešnosť, kráčam životom v duchovnej temnote. Tá mi presne „určuje“, čo by mali iní robiť, ako by mali reagovať, ako by sa mali správať, koľko toho by mali tí druhí vydržať… Moji rodičia, súrodenci, kamaráti, priatelia, spolužiaci, učitelia, politici. Len to, čo by som mal ja urobiť na svojom mieste si dokážem ľahko ospravedlniť. Pohľad do môjho vnútra mi jasne ukáže, koľkokrát je veľký rozdiel medzi mojimi peknými slovami a skutkami. Koľkokrát vo mne „drieme“ farizej, ktorému tak dobre padne, keď ho len chvália, vyzdvihujú a posúvajú na popredné miesto v spoločnosti. Nemusím však byť smutný. Ježiš má moc premeniť každé farizejstvo na život v pokore a službe. Jemu je všetko možné.

Modlitba:
Pane, prosím ťa o to, aby som mal túžbu po poznávaní Tvojho zákona. Chcem sa riadiť Tvojimi príkazmi. Daj mi ochotu k práci na sebe, aby som Tvoje príkazy neodriekal zbytočne, mnoho a bez výsledku, ale ich prinášal do života a medzi mojich blížnych vo forme lásky, radosti, ochoty a dôvery v Teba.

Otázky na zamyslenie:
V ktorej oblasti môjho života vidím v sebe človeka, ktorý síce omieľa Pánove príkazy, ale podľa toho nekoná?
Čo urobím v dnešný deň, aby som naplnil nejaký konkrétny Pánov príkaz?


ZAMYSLENIE č.13 (video)
1.3.2021

Odpúšťajte a odpustí sa vám. (Lk 6)

Zamyslenie:
Odpustiť niekomu, kto nám ublížil, zradil nás a tým zranil aj našu dušu? Viem, je to ťažké a častokrát má človek pocit, že až nemožné. No pozrime sa na Krista, akú veľkú lásku mal k celému svetu, že sa obetoval za nás všetkých. Láska k nám Ho priviedla až na kríž, aby nám boli odpustené všetky naše hriechy. Pán sa za nás obetoval a odpustil každému, kto v Neho verí a prosí o odpustenie. Neboj sa odpustiť aj ty niekomu, kto ti ublížil. Keď máš pocit, že je to nemožné a máš strach, obetuj to Pánovi a On ti pomôže. Možno nenaberieš odvahu odpustiť hneď zajtra alebo pozajtra, ale ako píše Matúš vo svojom evanjeliu, kto prosí ten dostane a kto hľadá ten nájde, pretože On má pre teba pripravené veľké veci.

Modlitba:
Pane, daj, aby som dokázal s láskou odpustiť každému človeku a prosil Ťa o Tvoju pomoc a požehnanie nielen v ťažkých chvíľach.

Otázky na zamyslenie:
Som schopný odpustiť?
Neprechovávam voči niekomu hnev?
Odpustil som, keď mi niekto ublížil?


ZAMYSLENIE č.12 (video)
28.2.2021 (2. pôstna nedeľa)

„Ste povolaní, aby ste napriek svojej chudobe obohatili svet.“ (sv. Ján Pavol II)

Zamyslenie:
Chudoba a sociálne rozdiely sú jednou z pandémií dneška. Denne zomierajú tisíce ľudí od hladu, milióny ľudí žijú v absolútnej biede s príjmom nižším ako jeden dolár na deň. Na druhej strane tu máme trend minimalizmu a zbavovania sa hmotných majetkov… Čo nám sv. Ján Pavol II. chce povedať v dnešnú druhú nedeľu veľkého pôstu touto výpoveďou? Upriamuje nás na jednu z evanjeliových rád – chudobu (zvyšné dve – poslušnosť, čistota) a na to, že dávanie, resp. aby som použil slovo z citátu, obohatenie, nie je závislé od majetku, niečoho hmotného, ale práveže paradoxne sú mnohokrát nemateriálne veci tým, čo môže najviac obohatiť. Vonkajšok je často krát dôležitý, ale rozhoduje vnútro človeka. Chudoba má byť naším základným vnútorným duchovným postojom. Najväčším kapitálom, ktorým môžeme obohatiť svet, sme my sami. Čas, konkrétna pomoc, vypočutie, modlitba, ochota… To sú hodnoty, ktorými môžeme a máme obohacovať svet, to prostredie, do ktorého sme boli postavení. Božie slovo nás vyzýva: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8). Nebojme sa dávať. Skúsme aj do dávania vstupovať s vierou, že Boh aj tú najmenšiu vec, ktorú dáme, že aj keď dávame zo svojho nedostatku (či už hmotného alebo nehmotného) neprehliadne a požehná našu ochotu, pretože vtedy konáme ako On – „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.“ (2 Kor 8,9). Buďme bohatí v Bohu (Lk 12,21) a tak budeme môcť obohatiť svet a  v dávaní nás nezastaví ani materiálna chudoba.

Modlitba:
Nebeský Otče daj nám pochopiť, čo znamenajú slová: „Pretože len keď dávame – nadobúdame; len keď zabúdame na seba – nachádzame seba samých; len keď odpúšťame – dostáva sa nám odpustenia; len keď odumierame sebe – povstávame k večnému životu.“ Modlíme sa v Ježišovom mene. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Ako vnímam pozvanie k evanjeliovej rade chudoby?
Som bohatý v Bohu?
Ako sa stať obohatením pre svoje okolie?


ZAMYSLENIE č.11 (video)
27.2. 2021

„Veď on dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.“ (Mt 5)

Zamyslenie:
Boh, tvoj Otec na nebesiach ťa miluje rovnako dnes a bude ťa milovať aj zajtra. Neustále. Nezávisle od tvojho správania. Či už sa správaš zle alebo dobre, Božia láska a Jeho požehnanie sa na teba neprestáva vylievať. Pýtaš sa, ako je to možné? Odpoveďou je, že Boh je Láska. Jeho láska je iná ako ľudská. Je bezpodmienečná a bezhraničná tak, ako je v povahe slnka svietiť a nemeniť sa. Slnko svieti na všetkých rovnako, na teba i na tvojho brata, či sestru. Je to preto, že je tak nevýslovne dobrý, že miluje všetkých ľudí, dobrých i zlých. Miluje tých, čo sú nemilovaní, tých čo nemilujú, i tých, čo nie sú schopní vzbudiť lásku. Miluje ťa bez toho, aby si to od Neho požadoval. On ťa miloval prvý. Dovoľ Mu milovať ťa a skrze teba milovať tvojich blízkych.

Modlitba:
Drahý Ocko, otváram Ti svoje srdce, aby si ho mohol naplniť láskou, lebo len Ty si Prameňom lásky. Som nádobou, ktorá túži byť naplnená až po okraj. Túžim byť milovaný/á a tiež túžim vylievať Tvoju lásku na mojich blízkych. Prosím Ťa, premieňaj ma Svojou láskou, aby som sa Ti mohol/mohla stále viac podobať. Nauč ma milovať. Amen!

Otázky na zamyslenie:
Dovolíš Bohu, aby ťa miloval?
Ako ti Boh prejavuje lásku?
Vnímaš maličkosti, ktorými ťa Boh každý deň obdarúva?

Aktivita:
Buď dnes k sebe láskavý/á. Urob niečo, čo máš rád/rada, čo ťa teší a pozvi do toho Boha. Pusti si svoju obľúbenú chválovú pieseň alebo sa choď prejsť,…


ZAMYSLENIE č.10 (video)
26.2.2021

Azda môžem chcieť smrť bezbožného, – hovorí Pán, Boh, – a nie aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? (Ez 18)

Zamyslenie:
Boh povedal prorokovi Ezechielovi: „ Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie. Na jeho hriechy, ktoré popáchal, si nespomeniem, pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť. Či môžem mať záľubu v smrti hriešnika? – hovorí Pán, Boh – a či nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?(Ez 18,21-23). Podľa týchto slov vieme, že Pán nechce prísť ani o jedného z nás. Hovorí, že jeho záľuba je v tom, aby sa každý odvrátil od svojich zlých ciest – aby sme činili pokánie. Veľmi často si však pokánie zamieňame s pôstom a sviatosťou pokánia. Pokánie – metanoia– znamená zmenu zmýšľania. Pravé pokánie sa začína v našom vnútri – keď v srdci prijímame to, že Pán nám chce darovať svoje odpustenie a svoje uzdravenie. On to jednoducho chce, ako prvý. Chce nám darovať svoje milosrdenstvo – a nie len raz – ale stále, každý deň. …veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť. (Nár 3,22-23). Boh rovnako zasľubuje Ezechielovi, že na hriechy si už viac nespomenie. Nebude mu ich pripomínať a vracať sa do minulosti. Pán nás dokonca varuje pred otáčaním sa späť. Spomeňme si na Lotovu manželku, ktorá neposlúchla. Nie vždy však dokážeme nepripomínať si naše poklesky a zlyhania. Nie vždy si dokážeme odpustiť – ale Pán hovorí, že ak ty neodpustíš, ani Ja nemôžem odpustiť. Zmena zmýšľania však mení naše srdce, ktoré nás vedie stále viac a viac k Najvyššiemu. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. (Ez 18,31).
To pravé pokánie prináša so sebou aj ochotu zmeniť svoj život – opustiť naše cesty a kráčať podľa Božej vôle. Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom, vy však budete mojím ľudom. Kráčajte tiež každou cestou, ktorú vám ja prikážem, aby sa vám dobre vodilo. (Jer 7,23) Rovnako nás k tomu pozýva aj apoštol Pavol – ,, A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.(Rim 12,2).

Modlitba:
Pane Ježišu, prichádzam dnes k Tebe taký, aký som. Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Dávam do Tvojich rúk moje hriechy, pády a zlyhania. Poznáš ich lepšie ako ja sám. Ďakujem Ti, že si za ne zomrel. Ďakujem Ti, že si ma zmieril s Otcom. Ďakujem Ti Bože, že si mi skrz svojho Syna odpustil. Ďakujem Ti Bože, že mi dávaš stále novú a novú šancu. Odteraz chcem kráčať podľa Tvojej vôle. Odovzdávam sa do nej úplne celý.

Otázky na zamyslenie:
Cítiš, že potrebuješ zmeniť srdce?
Prijímaš Pánovo odpustenie?
Vieš odpustiť aj sám sebe?
Chceš sa podriadiť Jeho vôli?


ZAMYSLENIE č.9 (video)
25.2.2021

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. (Mt 7)

Zamyslenie:
Máš väčšiu moc, než si myslíš. Ak hľadáš silu v Tom, ktorý ťa posilňuje, máš dar pohnúť vrchom. Pán je Ten, ktorý vedie cestu tam, kde sa zdá, že žiadna nie je. Nepodceňuj moc svojich prosieb len preto, že HO nemôžeš vidieť. Pán ťa pozýva k Sebe, aby si mu povedal o všetkom, čo ťa zväzuje. Je to budúcnosť? Zdravie? Tvoje okolnosti? Financie alebo azda bezpečie? Nič a nikto nepresahuje možnosti Najvyššieho. Pýtaj si od Pána čokoľvek vo viere a poslúchaj, čo ti prikazuje robiť. Potom dostaneš o čo prosíš, nájdeš, čo hľadáš, a otvoria sa ti dvere, na ktoré klopeš. Pocítiš, ako tvoje obavy miznú. Náš Pán a Boh sa o teba s radosťou stará. Nestrachuj sa, Pán je vždy na blízku. Neboj sa mať veľké sny len preto, že si sa v minulosti sklamal/a. Pamätaj, nesklamala ťa tvoja viera v Pána, Boha, ale viera v ľudí ti spôsobila bolesť. Hľadaj Pána celým srdcom, mysľou a silou. Potom len sleduj, ako sa všetko napĺňa v pravý čas.

Modlitba:
Viem, že nie som dokonalý. Viem, že mnoho krát prosím o veci, ktoré nenaplnia môj život. Preto Ťa, Pane, prosím, daj mi zrak, ktorým uvidím to, čo chceš, aby som videl. Daj mi sluch, aby som mohol počuť Tvoje slová radosti a silu posúvať sa ďalej. Otvor mi vždy také dvere, aké potrebujem. Pomôž mi nájsť kľúč, ktorým sa dostanem tam, kam ma posielaš. Verím, že som tam, kde mám byť. Prosím Pane, daj mi múdrosť vedieť, čo je pre mňa dobré. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Sú tvoje prosby zamerané na to, čo skutočne potrebuješ?
Hľadáš radosť, pokoj a lásku na správnom mieste, u správnych ľudí?
Dávaš, alebo len čakáš, či niečo dostaneš?
Si pripravený prijať to, čo ti Pán hovorí, čo ti dáva, a ktoré dvere ti otvorí?

Aktivita:
Pokús sa byť v priebehu pôstu tým človekom, ktorý dáva. Tým, ktorý otvára dvere. Potom zistíš, že skrz nezištnú lásku získavaš to, čo hľadáš.


ZAMYSLENIE č.8 (video)
24.2.2021

„Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ (Ž 51)  

Zamyslenie:
Pôst. Obdobie sebareflexie, premeny, prípravy…
Chcem ťa poprosiť, aby si sa nachvíľu zastavil, zatvoril oči a predstavil si Toho, ktorý ťa tak jedinečne stvoril. Predstav si Ježišovu tvár a to, ako stojí priamo pred tebou s otvorenou náručou. Je to ten, ktorý ti zabezpečil spásu. Je to Ten, ktorého láska je taká nesmierna, že dokázal ísť za teba na kríž. Keď sa pozeráme na takúto Lásku, cítime túžbu pristúpiť bližšie a len byť v jej prítomnosti. Avšak v istom momente sa nám pred očami začnú mihať všetky naše pády, všetky slabosti, zlyhania… Na jazyk sa nám derie otázka: „Sme toho vôbec hodní?“ Bije sa v nás túžba pristúpiť bližšie a zároveň sa cítime takí zahanbení, nehodní.
Žalm 51 je v istom zmysle Dávidovou spoveďou. Dávid miloval Pána. Slúžil mu a dôveroval. Avšak stačil jeden pohľad,  jedno zlé rozhodnutie, za ktorým nasledovali ďalšie a začal sa od Boha vzďaľovať. Keď k nemu prišiel prorok Nátan a poukázal na jeho vinu, Dávid mal dve možnosti. Mohol to poprieť. Skryť svoj hriech tak, ako to urobili už Adam a Eva v raji, alebo padnúť na kolená a prosiť o odpustenie. Bohu sa nepáčilo, čo Dávid urobil, ale neprestal ho kvôli tomu milovať. Jeho Láska ostala nemenná, stála ako Láska Otca, ktorý túži po návrate svojho strateného syna. Dávid sa rozhodol správne. Uvedomil si svoju vinu a prosil Pána o milosrdenstvo.
Pokánie je prvým krokom k premene srdca. Keď sme na kolenách, prosme si od Pána, aby premieňal naše srdcia, aby v nás stvoril srdcia čisté, pretože len čisté srdce dokáže vidieť Boha. S tým ide ruka v ruke obnova nášho ducha. Ducha, ktorý sa stáva pevnejším. Ducha, ktorý dokáže viac odolávať hriechu a vytrvať. Náš Boh je milosrdný a odpúšťa nám naše viny, nech už sú akékoľvek a Jeho jedinou prosbou je, aby sme sa k Nemu obrátili celým svojím srdcom a predložili pred Neho všetko.

Modlitba:
Pane, Ty máš naozaj záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť Svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Som k Bohu úprimný?
Dokážem pred Neho prísť a odovzdať mu všetko s vierou, že On to premení?
Prijímam Jeho lásku a milosrdenstvo? Uvedomujem si, že už viac nie som zahanbený, pretože On zmyl moju vinu?


ZAMYSLENIE č.7 (video)
23.2.2021

„Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.“ (Mt 6)

Zamyslenie:
Pane, prosím Ťa o veľký dom. Najlepšie s bazénom a saunou. Prosím Ťa o veľmi dobre platenú prácu. S minimom roboty. Prosím Ťa o skvele vyzerajúceho manžela/manželku. Prosím Ťa o deti. Dve. Jedného chlapca a jedno dievča. Chlapca prvého, aby sa vedel postarať o sestru a ochraňoval ju. Prosím Ťa o nové auto. To, ktoré má môj šéf…
A čo takto? Pane, ďakujem Ti, že som sa dnes ráno zobudil. Ďakujem Ti za krásny deň a za to, že mám prácu a kde bývať. Ďakujem za manželku a deti. Prosím Ťa o zdravie a silu do dnešného dňa. Amen.

Modlitba:
Pane, Ty vieš najlepšie, za čo Ti mám ďakovať aj o čo Ťa prosiť. Prosím Ťa o trpezlivosť v ďakovaní a vytrvalosť v prosení za maličkosti a za silu používať strelné modlitby počas dňa. Ty vieš najlepšie, čo potrebujem. Odovzdávam Ti všetko. Amen.

Otázky na zamyslenie:
Viem sa modliť aj počas dňa krátkou strelnou modlitbou?
Viem Bohu aj ďakovať, nielen prosiť?

Aktivita:
Skús počas dňa v strelných modlitbách odovzdať Bohu čo najviac a tak počas celého dňa vnímať Jeho neustálu prítomnosť v tvojom živote.


ZAMYSLENIE č.6 (video)
22.2.2021

„Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Mt 16 

Zamyslenie:
Predstav si taký bežný deň. Sedíš len tak v meste na lavičke a pozoruješ okolitý svet. Všade je plno ľudí. Najprv zbadáš rodinku s malými deťmi. Potom vidíš skupinku mladých s cigaretou v ruke. Za pár chvíľ tu je muž v strednom veku s kufríkom, pravdepodobne ide z dôležitého rokovania. Neskôr ti oči padnú na starenku, ako sa snaží vyhnúť sa autu, ktoré sa ňu rúti.
Nech by si tam sedel i celý deň, nenašli by sa dvaja ľudia, ktorí by boli rovnakí. Avšak určite sa zhodneme na jednej veci, ktorá týchto ľudí spája. Všetci sa niekam ponáhľajú, niečo hľadajú. Nevedia sa upokojiť, zastaviť sa, stíšiť sa. Nedokážu sa pristaviť pri kvetoch, ktoré rastú rovno pred nimi, lebo snívajú o ružiach niekde na opačnej strane sveta. Nedokážu sa usmiať  jeden na druhého, lebo pri pohľade do očí im zavadzia v ruke mobil, bez ktorého sa nevedia pohnúť.
Nevedia to, lebo netušia, kto je Syn človeka. Nevedia, že pri Ňom môžu nájsť to, čo nenašli v kaviarni, v kníhkupectve, v bare ba ani na googli.
No a teraz, v čase pandémie, nemajú ani tieto „radosti“. A tak idú týmto svetom ešte prázdnejší. Pretože jediné radosti ich života im boli odobraté. Žiadne kiná, preplnené nákupné centrá, pizzerie, večierky. Nič… A tak stále bežia ďalej a snažia sa hľadať niečo, čo ich naplní. Možno ani netušia, že hľadajú samotného Ježiša. A možno o tom vedia, ale nedarí sa im v tom. Nepoznajú presný smer a v ich srdciach ostáva len tma a prázdnota…
A čo my? My, ktorí poznáme Syna človeka. My, ktorí vieme, komu sme uverili. Aj my často na to zabúdame. Aj my, čo sa už nejaký ten čas považujeme za kresťanov, často zídeme z cesty, hľadáme šťastie na nesprávnych miestach a potom so smútkom na duši ostaneme ležať na zemi. Hoci možno ešte pred mesiacom sme vyrozprávali nášmu priateľovi, ako sa Boh o nás stará, no prišla nečakaná a ťažká situácia a naša viera zakolísala. A my nevieme ako ďalej. Kiež by sme menej rozprávali a viac konali. Kiež by sme sa viac nechali Milovať tým Najlepším. Kiež by ľudia, ktorí sa s Ježišom ešte nestretli, odchádzali od nás povzbudení. Nie preto, koľko nábožných vecí sme im vyrozprávali. Ale preto, že sme ich prijali, vypočuli a milovali – takých, akí sú.

Modlitba:
Dobrý Otec, Ty nás všetkých miluješ. Daruj nám milosť, aby sme na to nezabúdali. Pomáhaj nám, aby sme – ako povedal sv. František z Assisi – Vždy ohlasovali evanjelium. A ak to bude potrebné, aby sme použili aj slová.

Otázky na zamyslenie:
Kto je pre mňa Ježiš? Za koho Ho pokladám ja?
Kde všade hľadám falošnú útechu?
Čo by som mohol robiť preto, aby ľudia okolo mňa spoznali Boha ako Láskavého a Milosrdného Otca?

Aktivita:
Keď sa budeš najbližšie prechádzať po tvojom meste alebo dedine, odovzdaj Bohu v modlitbe všetkých obyvateľov a popros ho, aby ti dal silu ohlasovať Evanjelium – aj bez slov.


ZAMYSLENIE č.5 (video)
21.2.2021 (1. pôstna nedeľa)

„Držme sa jednoduchých modlitieb, ale konajme ich vytrvalo.“ (sv. Don Bosco) 

Zamyslenie:
Určite každý z nás pozná to, keď si určíme nejaký cieľ, ale vplyvom rôznych faktorov ho nevieme naplniť. Náš Pán od nás nechce, aby sme mu prinášali obety, ktoré budú všetkým navôkol „trhať“ zrak. Chce, aby sme konali aj to najmenej, vytrvalo. Pretože tomu, kto vydrží a s pokorou nasleduje Pánov hlas, je všetko možné. Na všetky dnešky a zajtrajšky nám bolo danej toľko milosti, koľko len potrebujeme. Nemusíme skladať ódy, verše, či trápiť sa náročnými predsavzatiami. Bohu stačí najmenej – a zároveň to najviac – odovzdať sa mu v úprimných modlitbách srdcom. Možno sa pýtaš, či je hodná obyčajná reflexia dňa s prosbami nášho Nebeského Ocka. Môžem ťa uistiť, že áno, určite je. Ak všetko, aj to najmenej robíme vytrvalo a s láskou, Pán má v Tebe zaľúbenie.

Modlitba:
Drahý Bože, daj mi spoznať moju silu. Verím, že si tu pre mňa vždy, keď na Teba zavolám. Prosím, nech sa moja odhodlanosť prejavuje vo vytrvalej láske k Tebe. Daj mi nádej, ktorá aj hory prenesie. Spoločne to dokážeme, lebo viem, že láskou nič nepokazím. Pane, som tu.

Otázky na zamyslenie:
Dokážem byť vytrvalý v maličkostiach?
Aká je moja modlitba? Podobá sa pyšnému človeku, ktorý neprináša Bohu svoje srdce modlitbou, alebo je moja modlitba skromná, ale za to vkladám do nej celého seba?
Hľadám umenie malých krokov?


ZAMYSLENIE č.4 (video)
20.2.2021

Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali. (Lk 5)

Zamyslenie:
Pán Ježiš sa stretával aj s mýtnikmi a hriešnikmi. Keď farizeji a ich zákonníci šomrali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježiš odpovedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“
Ježiš je tu pre všetkých, ktorí si uvedomujú svoje chyby a potrebujú pomoc. Mýtnici a hriešnici viedli nespravodlivý a zlý život a veľmi dobre vedeli, že to nie je v poriadku. Preto boli priťahovaní milosťou, ktorú im Spasiteľ prinášal. V Jeho prítomnosti boli ochotní činiť pokánie zo svojich hriechov a potom zakúsili odpúšťajúcu milosť.
Tento citát je z časti evanjelia, kde Ježiš prijíma pozvanie na hostinu od mýtnika menom Lévi. Aspoň tak si to myslia Farizeji. Tejto hostine ale predchádzalo iné Ježišove pozvanie. Keď Ježiš uzdravil ochrnutého a vyšiel z domu, kde sa to stalo, všimol si na mýtnici mýtnika. Léviho. Viete si predstaviť, aké to muselo byť nepochopiteľné, že si ho vôbec všimol!? Veď pred domom bolo toľko ľudí, že ochrnutého museli spustiť strechou. Ježišove slová pre neho boli jasné. „Poď za mnou”. A tu nastáva moment Léviho spásy. Tu nastáva moment spásy každého, kto koná tak, ako Lévi.
„On vstal a zanechal všetko a šiel za ním.“
Keď ideme ku lekárovi na operáciu, nechávame všetko tak. Dokonca nechávame aj seba kdesi v ústraní, keď sa nechávame uspať. Robíme to preto, aby bola operácia zvládnuteľná pre nás, ale hlavne pre to, aby doktor mohol lepšie pracovať. A takto je to aj s Bohom a našou spásou. Človek musí zanechať všetko – i seba samého – a úplne sa odovzdať Spasiteľovi. Všetko dať pod vládu Božieho Slova. Nášmu kresťanskému životu často chýba práve tento moment odovzdanosti a pri tom v odovzdanosti a v prijatí Ježiša je podstata Spásy. Odovzdaj sa a prestaň sa úzkostlivo sledovať! Spása je prednostne Božie dielo, Božia činnosť, až následne tvoja.
„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.“ Ježiš sa veľmi často predstavuje ako lekár a teda pristupujme k nemu ako k lekárovi. Keď idem k lekárovi, nejdem sa pochváliť s tým, čo nám zdravé, ale ukážem mu ten najškaredší vred na skrytom mieste tela, pretože ma trápi a od Ježiša čakám pomoc. Takto pristupujme k Ježišovi a nechajme sa ním operovať a potom podobne ako Lévi budeme môcť svedčiť o veľkých veciach, ktoré nám urobil Pán.
Povedzme Pánovi v tomto pôstnom čase svoje „áno, zanechávam všetko a idem za Tebou“. Premeňme svoje rozbúrené vnútro na pokojné srdce pokánia. Bez Ježiša sa to zdá byť nemožné, no s Ním to ide skoro samo tak, ako v úvode zamyslenia s mýtnikom a hriešnikom. Zanechajme aj samých seba a ponorme sa do Jeho prítomnosti v oslave toho, čo pre nás robí. Nechajme sa spasiť.

Modlitba:
Nakloň, Pane, Svoj sluch a vyslyš ma, lebo som hriešny, biedny a chudobný. Vypočuj moju modlitbu, všimni si hlas mojej úpenlivej prosby. Zmiluj sa nado mnou, očisti ma od všetkých mojich hriechov a vín. Do Tvojich rúk vkladám svoju nádej. Len Ty ma môžeš zachrániť pre večný život. Iba v Tebe mi môžu byť odpustené hriechy. Iba Ty zo mňa môžeš urobiť nové stvorenie.

Otázky na zamyslenie:

  1. Naozaj vkladám svoju hriešnosť, pády a trápenia do Božích rúk, alebo sa snažím spasiť sám?
  2. Je pre mňa Ježiš sudca alebo lekár čo lieči?
  3. Som ako farizej sám nad sebou? Utápam sa v tom, aký som biedny alebo pozerám na to, čo so mnou Boh koná a viem, že je to dobré?

Aktivita:
Nájdi si čas na stíšenie sa a príď v tichu pred Božiu tvár. Počúvaj, čo o tebe hovorí.


ZAMYSLENIE č.3 (video)
19.2.2021

,,Bože Ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým“ (Ž 51)

Zamyslenie:
V jednej pesničke sa spieva: ,,Často som zranené vtáča, hľadám zmarené nádeje…“
Aj my sa niekedy cítime ako také zranené vtáčatá, ako vtáčatá, ktorým pristrihli krídla a nie sú schopné lietať, lebo vypadli z hniezda a padajú stále rýchlejšie a rýchlejšie.
Cítime sa možno nepochopení, slabí, sklamaní a často sa topíme vo svojich vlastných starostiach. A možno sa to snažíme aj nejako rýchlo vyriešiť a v duchu si tak hovoríme: ,,Musíš byť silný, musíš byť silný…“
Paradoxom je, že my tú silu máme. Sme predsa Božie deti. A ,,obetou Bohu milou je duch skrúšený“ (Ž 51,19).

Modlitba:
Dobrý Bože, vďaka Ti za dar viery, vďaka Ti za to, že sme Tvoje deti, a že stojíš každý deň pri nás. Vďaka Ti, Pane, aj za ťažké situácie a čas, kedy sa cítime slabí. Prosíme Ťa, Pane, uč nás obetovať tento čas Tebe a dôverovať Ti.

Otázky na zamyslenie:
Ako zažívam Božiu vernosť vo svojom živote?
Som ten, čo viac ďakuje alebo sa sťažuje?

Aktivitka:
K zamysleniu si môžeš vypočuť aj už spomínanú pesničku :)
Timothy- Zranené vtáča – https://www.youtube.com/watch?v=0ZBefByDUvY


ZAMYSLENIE č.2 (video)
18.2.2021

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! (Lk 9)

Zamyslenie:
Tieto Ježišove slová sa dajú zhrnúť do výrazu obrátiť sa. Čo to znamená? Často vnímame iba jednu jeho stranu, a to odstraňovanie chýb, zriekanie sa. Výzva k obráteniu v evanjeliách znamená ale taktiež uveriť, že s Ježišom ide o skutočný a plnohodnotný život. Ježiš ukazoval cestu k takémuto životu: pomáhať tým, ktorí to potrebujú, nepovyšovať sa nad iných, odpustiť aj nepriateľovi, dôverovať, že Boh je náš Otec a to aj v ťažkých chvíľach života.
Tento výrok je pre nás teda výzvou k obráteniu. Znamená to chcieť žiť život navrhovaný Ježišom. Takýto život ide neraz v protismere s dobou, zvykmi, našimi sklonmi či pudmi. A toto je ten kríž, o ktorom hovorí Ježiš. Pravdaže, kríž je niekedy príliš ťažký a človek dá prednosť životu „po svojom“. Dovolí, aby sa prejavili jeho pudy a sklony. Ježiš to dobre vedel, preto neustále ponúka odpustenie ako šancu znova pokračovať v nastúpenej ceste.
S týmto sa veľmi tesne viaže ešte jedna dôležitá skutočnosť. Ježiš svojím prejavom, ako aj zázrakmi strhol za sebou davy ľudí. Nadšení boli aj apoštoli. Ježiš však chce zostať verný svojmu poslaniu, preto kladie nároky na vieru (tajomstvo Eucharistie, Jeho Božstvo) aj nároky na život (milovať nepriateľa). Nastáva chvíľa, kedy sa treba rozhodnúť pre tento život. Pokušenie odísť je veľké. A mnohí tak urobili. Apoštoli počujú Ježišovu otázku: „Aj vy chcete odísť?“ Vtedy Peter v mene všetkých zaujme nádherný postoj: „Pane, ku komu by sme išli, ty máš slová večného života.“
Vytrvať je najnáročnejšie, ale aj najvzácnejšie. Vo vernosti je nám nádherným vzorom svätý Peter. Ani on vtedy nechápal mnohé veci, avšak dôveroval Kristovi. Veriť totiž neznamená mať hneď vo všetkom jasno. Skutočná viera sa nezaobíde bez pochybností. Ježiš od nás nežiada, aby sme si pred nimi zatvárali oči. Žiada, aby sme dôverovali Jeho slovám. Veď o sebe vyhlásil: „Ja som cesta, pravda a život.“
A tak sa pozvanie v tejto vete stáva veľmi jasným. Ak chceš ísť za Mnou, mať úžasný život plných zázrakov a požehnania, zapri sám seba, pochop že nie ty si toho strojcom ale ja, tvoj Boh, robím tvoj život hojným. Preto pusti, čo držíš. V dôvere mi to odovzdaj, nech sa o to postarám, vezmi svoj kríž, buď odvážny, poď proti prúdu, nenechaj sa zotročiť, a nasleduj Ma, Môj hlas, Moju cestu, pravdu… Jednoducho poď.

Modlitba:
Pane, daj mi srdce chápavé pre Tvoje poznanie, nech vidím a rozumiem, kam ma voláš. Daj mi srdce odvážne tam vykročiť. Daj mi srdce verné, nech na tejto ceste vydržím stáť a daj mi srdce bojovníka, nech sa z nej nenechám strhnúť. Amen.

Otázky na zamyslenie:

  1. Chcem naozaj nasledovať Ježiša? Nie kráčať pred Ním, nie vedľa Neho … Chcem sa nechať viesť?
  2. Som ochotný uznať, že len On má ten správny smer pre mňa?
  3. Vnímam, že môj kríž je aj tým Jeho?
  4. Som pripravený cestu s Ním neopustiť?
  5. Čo pre to chcem urobiť?

Aktivita:
Prichádza pôst. Obdobie, kedy nás Boh volá pripraviť sa na vykúpenie, na novú cestu s Ním. Na nový začiatok vo vykúpenom a od hriechu slobodnom svete. Ak môžeš, priprav sa na toto prípravné obdobie dobrou svätou spoveďou a ak takú možnosť nemáš, urob si dobré spytovanie svedomia a odpros Boha o odpustenie. On totiž odpúšťa.
Rozhodni sa pre prežitie pôstu naozaj ako prípravy na novú cestu. Cestu s Bohom do zasnúbenej zeme, do neba. Na nebo samotné. Daj si pevný záväzok, že v pôste sa budeš snažiť viac Boha poznávať a viac skúmať svoje srdce a Božie miesto v ňom. Buď pevný v tomto rozhodnutí a nepoľav.


ZAMYSLENIE č.1 (video)
17.2.2021 (Popolcová streda)

„A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6)

Zamyslenie:
Poznáte starozákonnú knihu Exodus a jej príbeh? Určite. Veď komu by nebolo aspoň z počutia známe veľké svedectvo o Božom vyslobodení Izraelitov z otroctva. Aj ja som poznala. Alebo skôr som si to myslela. Do jeho čítania som išla s obrazom odvážneho Mojžiša a desatorom egyptských rán, no zároveň s veľkými očakávaniami, lebo som si bola istá, že tam nájdem o mnoho viac z toho, čo má Boh na srdci. A On naozaj ukazoval pre mňa dosiaľ neslýchané. Avšak popri tom všetkom bol pre mňa najväčším prekvapením Áron, Mojžišov brat. To meno mi nehovorilo nič. Jeho spolupráca na Božom diele bola pre mňa obrovskou novinkou, čo ma doviedlo k zamýšľaniu sa. V Biblii máme mnoho príbehov a v každom z nich vystupuje nejaká tá hlavná postava. Niekto, Bohom vyvolený, aby konal, aby svedčil. Nájdeme tam Ježiša (ten je ale iná liga), Máriu či Dávida, ktorých poznajú aj tí, ktorí počuli o Biblii možno raz. Potom sú známi proroci či apoštoli, ktorých spoznanie vyžaduje minimálne pár hodín strávených v kostole alebo ľahké prelistovanie Písma. A takto by sme mohli ísť hlbšie a hlbšie a došli by sme k Áronovi. A od neho až k miliónom maličkých Božích vyvolených, ktorých meno sa ani nezachovalo. O ktorých skutkoch ani len netušíme, no ktoré dokonalo a nenahraditeľne zapadajú do Stvoriteľovho plánu.  Nie nadarmo Pavol káže: „Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, nie ako ľuďom.“ Pretože práve naše konanie v skrytosti hovorí o tom, akí naozaj sme. Hovorí o tom, ako naozaj milujeme Pána. Pretože aj keď sa môže zdať, že Áronovi bolo takpovediac ukrivdené. Že ten, ktorý mnoho hovoril za Mojžiša, je v očiach sveta druhoradý, by mohol namietať. Opak je pravdou. Boh videl jeho snahu a oddanosť. Vidí aj tvoju. Boh poznal dobrotu a úmysly jeho srdca, aj keď sa určite nerozhodol vždy správne. Pozná aj tvoje. Tí, ktorí mali počuť o tom, čo cez Árona Boh vykonal, tým to bolo zjavené. Dotýkal sa ich sŕdc a robí to doteraz. Čo by si mohol Áron priať viac? Čo by sme si my mohli priať viac, ako byť Ním používaní. Aj keby Svetlo v nás malo zmeniť srdce jednej osoby, či hoc len jeden smutný deň blížnemu. Naša odmena by bola veľká. Nech máme určenú akúkoľvek malinkú rolu, za nás ju nevykoná nik iný. Boh si nás vyberá a našu vernosť odmení. Aj keby bol jediným.
Vlastne… On by mal byť Jediným, na ktorého názore a pochvale nám záleží.

Modlitba:
Drahý Bože,
vďaka Ti za to, že ak žijeme podľa Tvojej vôle, premieňaš všetko na dobré. Že si Bohom, ktorý za zlyhaním našich schopností vidí úmysel nášho srdca. Za to, že v nás pôsobíš, že chceme a konáme, čo sa Tebe páči a tak nás zbavuješ bremena. Bremena pokušenia získať si uznanie druhých. Pokušenia spadnúť do sebachvály či naopak podceňovaniu sa. Vďaka, že môžeme kráčať v dôvere v Tvoju všemohúcnosť.  Prosím, daj aby sme do každej činnosti či služby vstupovali s úmyslom zapáčiť sa Tebe.
Amen.

Otázky na zamyslenie:
Počúvam Božie volanie aj do vecí, ktorých výsledkom si nie som istý? Alebo do činností, pri ktorých som si vedomý, že ovocie mojej práce možno nikdy neuvidím?
Pýtam sa Boha na to, ako ma vidí On?
Dokážem uveriť, že Boh je spokojný s tým, čo som schopný dávať? Dokážem uveriť, že ma miluje, aj keď nie som tak trpezlivý, svedomitý, svätý…. ako by som chcel byť?