Keď Pán Ježiš pochválil Máriu, sestru Marty, že si vybrala  lepší podiel a poukázal na to, že len jedno je potrebné, myslel na modlitbu ako stály rozhovor lásky s Bohom.“ (Lk 10,38-42)

Je to práve rozhovor, ktorý vedie k naplneniu nášho kresťanského života. Hlas, ktorý nám dáva nádej, radosť, silu…! Učí nás ako s láskou slúžiť druhým, ako sa tešiť z každého lúča, ktorý dopadne na túto Zem a zároveň „sa nestrachovať o to čo budeme jesť, piť alebo čo si oblečieme. V modlitbe môžeme počuť hlas milujúceho Otca, ktorý nás uisťuje, že máme najskôr hľadať Božie kráľovstvo, a že On sa o všetko ostatné postará“. (Mt  6, 31-34)

Tak prečo v snahe o hľadanie šťastia a naplnenia tak často obchádzame Boha?

Snažíme sa ho nájsť v našich snoch, túžbach, predstavách, ideáloch, no tie častokrát nemajú nič spoločné s Božím plánom. Ak ho chceme nájsť mali by sme byť s Bohom neustále v kontakte, budovať vzťah na skalách a rozkvitať v láske k Nemu. Mali by sme sa ho pýtať aký život nám vysníval a čo je naším poslaním na tomto svete. Lebo pravdou je že povolaní sme všetci! Ale rozhodnúť sa kráčať za Ním je už len na nás.

A preto Ťa 3DA tím pozýva na stretnutie s Bohom, ktorý túži po tebe a tom aby si rozvíjal svoj talent, a kvitol viac a viac v láske k Nemu.

František Osuna, jeden z františkánskych stredovekých mystikov, hovorí:

Uvedomme si, že Boh nás stvoril jedine pre modlitbu.“ A je takto radikálna myšlienka aktuálna aj v 21. storočí? Ja myslím že áno. „Celý svet bol stvorený pre človeka, ale človek bol stvorený pre Boha. Len stretnutie s Bohom a jeho dotyk môže spasiť a uzdraviť ľudskú dušu. Spása sveta spočíva v poznaní Boha a to sa deje v modlitbe.

……………………………

Rozkvitni v modlitbe

Čo? 30. 3DA (duchovná obnova pre mladého kresťana).
Kde? UPeCe Bratislava
Pre koho? mladí do 30 rokov (prosíme akceptovať)
Odporúčaný príspevok:  5€ študent, 10€ neštudent
Prihlasovanie: do 10. 4. 2019 23:59

Hosť – Igor Kráľ, SVD

Program

Piatok 12. 4.

16:00 – Registrácia
18:15 – Krížová cesta (v kaplnke)
19:00 – Sv. omša vo veľkej sále aj pre verejnosť (úvod do témy)
– cez omšu registrácia nebude! – až po omši
20:30 – Večera
21:00 – Skupinky
22:00 – Taizé (vo veľkej sále)
23:00 – Tichá adorácia (v kaplnke)
00:00 – Presun Sviatosti do kaplnky
03:00 – Korunka Božieho milosrdenstva (individuálne)

Sobota 13. 4.

7:45 – Ranná modlitba (v kaplnke)
8:15 – Raňajky
9:00 – Prednáška (vo veľkej sále)
10:00 – Tichá adorácia (v kaplnke)
10:45 – Skupinky (do 11:30)
12:00 – Koniec registrácie
12:15 – Obed
13:45 – Prekvapenie
14:00 – Prednáška (vo veľkej sále)
15:00 – Skupinky
16:00 – Tichá adorácia + začiatok spovede
17:00 – Spoveď pokračuje
17:30 – Svätá omša (vo veľkej sále)
19:00 – Večera
20:00 – Krížová cesta (vo veľkej sále)
21:00 – Tichá adorácia (v kaplnke)
22:00 – Služba požehnávania (vo veľkej sále)
00:00 – Presun Sviatosti do kaplnky

Nedeľa 14. 4.

8:00  – Raňajky (alebo Sv. omša v kaplnke pre tých, ktorí sa ponáhľajú, raňajky vás počkajú ;-)
8:45  – Neformálny záver víkendu
10:00 – Sv. omša (vo veľkej sále)

Prihlasovanie

Políčka označené symbolom * sú povinné

* Vzhľadom k tomu, že sme Univerzitné pastoračné centrum a chceme vytvoriť priestor pre študentov, stanovili sme vekové obmedzenie do 30 rokov. Vďaka za pochopenie.

 

Odporúčaný príspevok pre:

Študenta - 5 Eur
Neštudenta - 10 Eur

Poplatok za stravu sa tiež hradí pri vstupe na akciu. Za každú stravnú jednotku je 1 €. Je ale potrebné si dobre zvážiť, o ktoré stravné jednotky máte záujem. Sobotný obed si však musí zabezpečiť každý sám. Dávame do pozornosti, že blízko UPeCečka na neďalekých Átriových domkoch sa nachádza jedáleň s názvom Eat & Meat, do ktorej sa dostanete cez turnikety pri predložení karty ISIC alebo nejakého preukazu totožnosti.

Zaškrtnite všetky vyhovujúce možnosti.

(prenocovanie na vlastnej karimatke a spacáku)

Udeľujem svoje súhlasy Univerzitnému pastoračnému bl. Jozefa Freinademetza na spracovanie uvedených osobných údajov v zmysle GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zároveň tým potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a som si vedomý/á toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať – napríklad zaslaním emailu na adresu koordinatori@upc.uniba.sk. Práva dotknutej osoby podľa čl. 16 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke https://www.upc.uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov/

V prípade nejakých otázok alebo nejasností nám pokojne napíšte na veduci-3da@upc.uniba.sk.