Dávame do pozornosti nasledovné akcie s otcom Rastislavom Zelenayom:
Vo farnosti Dubová duchovná víkendovka Sv. Jozef náš vzor, ochranca a pomocník, ktorá bude od 15.2. do 18.2. Je to určené najmä pre slobodných, ktorí sa chcú spoločne modliť za životných partnerov (-ky).
V UPeCe bude formačný kurz Prehĺbenie v témach o manželstve a rodine a to 21.2. každú stredu 10x. Je to určené aj pre slobodných a aj pre manželov. Viac informácii nájdete na plagáte alebo na stránke vyveska.sk
V Quo Vadis bude formačný kurz Mužnosť a otcovstvo u biblických mužov a to 22.2. každý štvrtok. Je to určené pre mužov či slobodných alebo otcov. Viac informácii nájdete na plagáte alebo na stránke vyveska.sk
V prílohe nájdete plagáty ku všetkým akciám.