Duchovné

Hostíme kríž SDM!

Duchovné

Áno, dobre ste si prečítali. V utorok 18.11. bude UPeCe hostiť kríž Svetových dní mládeže (SDM) v rámci jeho púte po Slovensku! Túto vzácnu udalosť v UPeCe odštartujeme o 20:30 vo Veľkej sále premietaním filmu The power of the cross, potom o 21:00…

Musím to povedať! Máme dobré správy

Duchovné

Máme za sebou Misijnú nedeľu. V UPeCe je o to vzácnejšia, že naše duchovné vedenie je v rukách misionárov. Aj v Cirkvi tentokrát rezonovala misijná nedeľa o niečo viac. Pápež František sa vo svojej historicky prvej exhortácii venuje práve misijnému poslaniu Cirkvi. To nie…

Adorácia na zoslanie Ducha svätého

Duchovné

Pozývame Teba aj všetkých Tvojich kamarátov na adoráciu v Deň Zoslania Ducha Svätého, spoločne sa budeme modliť, ďakovať Bohu za Jeho Ducha a prosiť Ho, aby nás On sám napĺňal a viedol. Veď sme od Boha dostali prisľúbenie: „Dám vám nové srdce a…

Pozvánka na 20. trojdňovú adoráciu

Duchovné

Milý priateľ. S radosťou Ťa pozývame na 20. Trojdňovú adoráciu 4. – 6. apríla 2014 v UPeCe BA, víkend plný poznania, modlitieb, radostného spoločenstva a klaňania sa nášmu Bohu v najsvätejšej Eucharistii. Nebo, letný dážď, zelené lúky s voňavými kvetmi, hviezdy a úsmev a oči…

UPeCe počas vianočných sviatkov

Duchovné

UPeCe bude počas vianočných sviatkov zatvorené od soboty 21.12.2013 do nedele 5.1.2014 s výnimkou sv. omší. Naše brány sa znovu otvoria 6.1.2014 po sv. omši :) Všetkým prajeme požehnané prežitie Vianoc, plné pokoja a radosti. Tešíme sa na Vás v novom roku! :)…

19. 3DA

Duchovné

Pán nás volá k hľadaniu. K hľadaniu najcennejšieho pokladu, k hľadaniu Jeho tváre – tváre, ktorá sa tajomným spôsobom zjavuje v Eucharistii. Príď očistiť svoj zrak a pripravuj sa na to najkrajšie stretnutie s Kristom z tváre do tváre, aby si mu mohol…

UPeCe počas 1. a 2. novembra 2013

Duchovné

Počas sviatku všetkých svätých bude mať UPeCe trochu pozmenený režim. V piatok (1.11.) a v sobotu (2.11.) bude UPeCe zatvorené. Otvoríme iba v piatok na sv. omšu o 21:00 a to hodinu pred ňou (20:00). A v nedeľu sa na Vás opäť tešíme…

ALFA kurz

Duchovné

Chceš vedieť, čo je Alfa kurz? Čo tam môžeš zažiť? Čítaj ďalej… Čo je Alfa kurz?  Je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru Je sériou tém a po každej téme nasleduje diskusia v skupinkách Je miesto, kde žiadna otázka…

Katechézy v UPeCe

Duchovné

Nemáš ešte všetky sviatosti a chcel by si ich prijať? Katechézy v Univerzitnom Pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza sú stretnutia, ktoré prebiehajú raz týždenne počas akademického roka určené pre vysokoškolských študentov, resp. pracujúcich. Sú prípravou na prijatie tzv. iniciačných sviatostí. To znamená krstu, svätého prijímania, svätej spovede a sviatosti birmovania….

Večer modlitieb

Duchovné

Budúci utorok 28.5.2013 po omši sa bude modlitebný tím spolu s 3DA a chválovým tímom modliť za UPeCe. Budeme radi, keď sa pridáš aj Ty. ;)