Duchovné

19. 3DA

Duchovné

Pán nás volá k hľadaniu. K hľadaniu najcennejšieho pokladu, k hľadaniu Jeho tváre – tváre, ktorá sa tajomným spôsobom zjavuje v Eucharistii. Príď očistiť svoj zrak a pripravuj sa na to najkrajšie stretnutie s Kristom z tváre do tváre, aby si mu mohol…

UPeCe počas 1. a 2. novembra 2013

Duchovné

Počas sviatku všetkých svätých bude mať UPeCe trochu pozmenený režim. V piatok (1.11.) a v sobotu (2.11.) bude UPeCe zatvorené. Otvoríme iba v piatok na sv. omšu o 21:00 a to hodinu pred ňou (20:00). A v nedeľu sa na Vás opäť tešíme…

ALFA kurz

Duchovné

Chceš vedieť, čo je Alfa kurz? Čo tam môžeš zažiť? Čítaj ďalej… Čo je Alfa kurz?  Je otvorená šanca pre každého, kto chce spoznať alebo prehĺbiť kresťanskú vieru Je sériou tém a po každej téme nasleduje diskusia v skupinkách Je miesto, kde žiadna otázka…

Katechézy v UPeCe

Duchovné

Nemáš ešte všetky sviatosti a chcel by si ich prijať? Katechézy v Univerzitnom Pastoračnom centre sv. Jozefa Freinademetza sú stretnutia, ktoré prebiehajú raz týždenne počas akademického roka určené pre vysokoškolských študentov, resp. pracujúcich. Sú prípravou na prijatie tzv. iniciačných sviatostí. To znamená krstu, svätého prijímania, svätej spovede a sviatosti birmovania….

Večer modlitieb

Duchovné

Budúci utorok 28.5.2013 po omši sa bude modlitebný tím spolu s 3DA a chválovým tímom modliť za UPeCe. Budeme radi, keď sa pridáš aj Ty. ;)

Taizé

Duchovné

Čo sa deje každý deň? Komunita bola od svojich začiatkov inšpirovaná dvoma cieľmi: žiť v spoločenstve s Bohom skrze modlitbu a byť kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny. Pobyt v Taizé je príležitosťou na hľadanie spoločenstva s Bohom v modlitbe, speve, tichu…